Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторії

Скачайте посадову інструкцію завідувача клініко-діагностичної лабораторії. За потреби ви можете адаптувати її до умов роботи вашого закладу.

Посада завідувача лабораторії клініко-діагностичної належить до посад керівників багатопрофільної клінічної міської лікарні. Фахівця приймають на посаду і звільняють із неї наказом головного лікаря лікарні, якому він і підпорядковується. За  відсутності головного лікаря завідувач підпорядковується заступнику головного лікаря з медичної роботи.

Мета роботи завідувача клініко-діагностичної лабораторії — визначати етіологію хвороби та інтерпретувати її, надавати консультативну допомогу, брати участь у заходах епіднагляду за хворобами, організовувати проведення та своєчасне виконання необхідного обсягу лабораторних досліджень, що забезпечує надання якісної лікувально-профілактичної допомоги населенню. Для цього фахівець має володіти знаннями й навичками у всіх галузях практики, які включають адміністрування, навчання й освіту, дослідження та догляд за пацієнтами.

Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторіїЧитайте: "Закупка лекарств: о потребности, тендере и требованиях законодательства" 

Скачайте посадову інструкцію завідувача клініко-діагностичної лабораторії

(Клікніть, щоб скачати)

Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторії

Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторіїЧитайте: "Вимоги до бактеріологічних лабораторій медичного закладу" 

Обов’язки завідувача

  • Керує роботою медичного персоналу лабораторії як об’єднаної команди, особисто демонструє лідерство та командні якості; складає посадові інструкції для працівників лабораторії, визначає ступінь їхньої відповідальності.
  • Визначає короткострокові й довгострокові плани роботи лабораторії та погоджує їх із керівництвом лікарні, уживає заходів щодо виділення відповідних ресурсів.
  • Забезпечує економічно ефективне адміністрування всіх лабораторних робіт, організацію роботи лабораторії шляхом раціонального застосування знань кожного працівника лабораторії, матеріальних і трудових ресурсів, робочого часу підлеглих, проведення заходів щодо поліпшення умов і підвищення продуктивності праці.
  • Забезпечує своєчасне придбання медичного устаткування та наборів аналізаторів для проведення клінічної діагностики, гематологічних, біохімічних, імунологічних, бактеріологічних досліджень, полімеразної ланцюгової реакції (ДНК-дослідження).
  • Упроваджує нові методи/технології лабораторних досліджень, бере участь в інтерпретації та кореляції отриманих лабораторних даних.
  • Забезпечує раціональне використання й належну експлуатацію медичних приладів, апаратів та іншого устаткування.
  • Бере участь у роботі медичної ради лікарні, консультує лікарів із різних напрямів лабораторної діагностики.
  • Контролює якість проведених у лабораторії досліджень відповідно до стандарту акредитації лабораторії/лікарні.
  • Очолює роботу щодо розроблення, упровадження програми контролю якості медичного устаткування, що використовують у лабораторії, яка включає перевірку й реєстрацію стану холодильників, водяних бань, термостатів, піпеток, таймерів, а також контроль якості дистильованої води (чистота, величина pH тощо).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді