Форма № 510–3/о: новий порядок оформлення

Читайте, як за новими правилами заповнювати форму № 510-03/о «Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров’я». Також скачайте бланк документа.

МОЗ України наказом від 08.05.2018 № 864 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182» змінило обліково-звітну систему щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу. Раніше форми первинної меддокументації у цій сфері затверджувалися наказом МОЗУ від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення».

Правила заповнювання форми № 510–3/о

Цей документ оформлюють лікарі або медсестри комунальних та державних медзакладів, які здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, а також проводять антиретровірусну терапію (АРТ). У документі перераховують усіх осіб, які отримують антиретровірусну терапію медзакладі. На кожен такий запис відводять один рядок. Дані для заповнення форми № 510-03/о беруть з форм № 030-5/о та № 025/о. Документ нумерується, прошнуровується та скріплюється печаткою медзакладу та підписом керівника.

!Важливо: записи мають бути читабельними, акуратними, пропускати графи чи поля недопустимо. Журнал підлягає зберіганню у медзакладі упродовж п’ятирічного терміну. За поганий почерк передбачені покарання

Друга сторінка журналу містить розшифрування використовуваних у документі кодів схем АРТ та причини заміни та припинення АРТ.

Форма № 510-3/о також має містити назву когорти та відповідні їй номери сторінок, де йдеться про конкретну когорту.

Форма № 510–3/о: новий порядок оформленняЧитайте: "Персональні дані пацієнта: захист, визначення, обробка"

Скачайте форму № 510-3/о

Клікніть, щоб скачати

Форма № 510–3/о: новий порядок оформлення

Правила оформлення таблиці журналу

 1. Таблиця щодо кожної окремої когорти має містити її назву за місяцем (три перші великі літери) та роком початку АРТ.
 2. Дані про кожну іншу когорту вносять з нової сторінки, кількість сторінок на кожну когорту залежить від чисельності цієї групи. Відповідно у календарному році створюються 12 когорт.
 3. Якщо когорта через відсутність пацієнтів у якомусь місяці не сформувалась, у журналі залиште сторінку на випадок реєстрації переведених пацієнтів з інших медзакладів, які розпочали у цьому місяці.
 4. Якщо пацієнт поновив АРТ після перерви, він усе одно входить до тієї когорти, коли вперше почав лікуватися.
 5. В графи 1-7 таблиці форми № 510-03/о вносять такі дані:
 • 1 – номер п/п особи, що входить у відповідну когорти;
 • 2 – дата початку АРТ у цифровому форматі;
 • 3 – індивідуальний номер або код ідентифікації пацієнта
 • 4 –ім’я пацієнта повністю або у скороченому вигляді;
 • 5 – дата народження особи;
 • 6 – позначка «Х», якщо пацієнт —повнолітній;
 • 7 – приналежність пацієнта до жіночої чи чоловічої статі;
 1. У графу 8 заносять дані щодо початкової схеми АРТ першого ряду, із зазначенням МНН препаратів.
 2. Графа 9 містить рівень вірусного навантаження.
 3. У графі 10 зазначають абсолютну або відносну (для дітей до 5 років) кількість CD4-лімфоцитів.
 4. Графи 11-22, 25-28, 31-34, 37-40, 43-46, 49 містять цифровий код схеми АРТ у відповідній до строку лікування в когорті на момент спостереження графі. Якщо пацієнт перервав або припинив АРТ, у цих графах вказують причину відповідним кодом («ПОМЕР», «ПЕРЕВЕД», «СТОП»).
 5. У графах 9, 23, 29, 35, 41, 47, 50 зазначають рівень вірусного навантаження.
 6. У графи таблиці форми № 510-03/о 10, 24, 30, 36, 42, 48, 51 заносять абсолютну кількість CD4-лімфоцитів.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики