Висновок судмедексперта: як заповнювати

Судово-медичне дослідження проводять фахівці державних бюро судово-медичної експертизи. За результатами проведених досліджень експерти складають висновок судово-медичного експерта, що є основною судово-медичною документацією. Читайте, як складати такий документ.

Висновок судово-медичного експерта — один з документів судово-медичної документації, в якому фахівці зазначають результати проведеного судово-медичного дослідження. Заповнюють документ на підставі вимог, визначених наказом МОЗ України № 6 від 17.01.1995 року «Інструкція про проведення судово-медичної експертизи» (надалі, наказ № 6). Документ складають на бланках лише затвердженої форми.

Підміняти висновок виписками та довідками, а також оформляти його на незатвердженій формі бланку заборонено.

Висновок суд-медексперта: як заповнюватиЧитайте: "Обработка рук медицинских работников: методы и требования к персоналу" 

Основні аспекти оформлення судово-медичної документації

Висновок судово-медичного експерта оформляють згідно з вимогами, зазначеними в процесуальному законодавстві України. Нормативними документами відводиться місячний термін з моменту отримання необхідних матеріалів від органів дізнання чи суду на проведення експертизи. У разі, якщо цей термін буде перевищений, фахівець, що проводив експертизу, повинен дати:

  • усне пояснення причин затримки начальнику бюро;
  • надіслати письмове повідомлення з роз’ясненням причин затримки особі, яка призначала експертизу.

Свій висновок експерт складає у двох примірниках. Один з них зберігають в архіві бюро судово-медичної експертизи, інший – передають особі, котра призначала експертизу.

Висновок суд-медексперта: як заповнюватиЧитайте: "Дезинфекция и стерилизация инструментов в стоматологии — основные требования"

Структура висновку судово-медичного експерта

Вступна частина висновку судово-медичного експерта

У вступній частині висновку судово-медичного експерта зазначають дані щодо конкретного випадку експертизи.

№ з/п

Вид інформації

Дані, що зазначаються

1

Відомості про експерта.

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Місце роботи

Фах та стаж роботи за цим фахом

Кваліфікаційна категорія

Науковий ступінь чи вчене звання

2

Відомості про померлого (потерпілого, обвинуваченого)

Прізвище, ім’я та по батькові (зазначається у випадку, якщо проводять експертизу трупа)

Вік

Адресу проживання

Документ, відповідно до якого можна ідентифікувати особу (у випадку проведення експертизи постраждалого чи обвинуваченого)

3

Відомості про випадок експертизи

Час та місце проведення

Умови, за яких проводилась експертиза та які могли вплинути на її результат (освітлення, температуру повітря в приміщенні)

Назва та номер справи (цивільної, кримінальної), кількість томів та листів, перелік об’єктів, котрі надійшли на експертизу

До висновку судово-медичного експерта вносять також назву документа, на підставі якого ініціювалась сама експертиза та список осіб, котрі були присутніми під час її проведення. В документі наводять перелік питань, на які повинен дати відповідь експерт.

В обставинах справи вказують інформацію, що має значення в ході експертизи та важливі при складанні підсумків:

  • слідчі дані;
  • записи медичних документів;
  • дані опитування особи та результати її огляду.

У випадку, якщо експертиза проводиться повторно та у випадку додаткової експертизи до судово-медичної документації експерт вписує обставини, що спонукали до її проведення.

Висновок суд-медексперта: як заповнюватиЧитайте: "Воздушный метод стерилизации: режимы и особенности проведения

Дослідна частина висновку судово-медичного експерта

В дослідній частині докладно описують процес експертизи, зазначають методи та методики, які використовувались при цьому. Структура дослідної частини різниться залежно від виду експертизи, яку проводять.

Дані, які необхідно зазначити в дослідній частині, прописаний правилами проведення окремих видів експертизи, затверджених наказом № 6. Правдивість даних  у документі, засвідчують своїми підписами судово-медичний експерт та особи, котрі вказані у вступній частині.

Висновок суд-медексперта: як заповнюватиЧитайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности"

Підсумки висновку судово-медичного експерта

Підсумки проведеного дослідження викладає експерт у висновку судово-медичної експертизи на основі даних, отриманих під час самого дослідження, та аналізу обставин справи. Підсумки судово-медичної експертизи — науково обгрунтована думку експерта. Судово-медичний експерт має завершити роботу над оформленням підсумків не пізніше трьох днів з моменту закінчення усіх експертних досліджень.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики