Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формування

Зовсім недавно затвердили наказ МОЗ та Мінрегіонрозвитку "Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги" № 178/24 від 06 лютого 2018 року. Дізнайтеся, як законодавчо визначитимуться критерії спроможності закладу, як розробити план мережі та алгоритм планування розташування медзакладів.

Робота над створенням спроможних мереж надання первинної медичної допомоги розпочнеться на базі сучасної мережі лікувальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Щоб максимально врахувати інтереси територіальних громад, планується проведення обговорень з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та асоціаціями. 

Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги прописаний сумісним наказом МОЗ та Мінрегіонрозвитку № 178/24 від 06 лютого 2018 року. Документ визначає умови формування спроможних мереж, а також механізм розробки та затвердження плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги. Щоб зробити процес формування спроможної мережі, створюють робочу групу, до складу якої включають також представників облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формуванняЧитайте: "Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?" 

Критерії спроможності мережі

Усі зусилля, спрямовані на формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги, мають на меті забезпечити доступ пацієнтів до якісних послуг ПМД.

№ з/п

Критерій спроможності

Критерій контролю ефективності

1

Задоволення потреби населення в первинній медичній допомозі.

Показники соціально-демографічного складу населення.

Показники природного та міграційного руху.

Показники захворюваності.

2

Спроможність мережі закладів ПМД надавати якісну медичну допомогу.

Середній показник відвідувань пацієнтами медичного закладу – до чотирьох візитів на рік.

Навантаження на одну робочу зміну - двадцять чотири відвідування. При цьому важливо врахувати, що 30% відвідувань не потребують залучення лікаря, а допомогу пацієнту можуть надати середні медичні працівники.  

3

Налагодження взаємодії між окремими медичними закладами, які надають ПМД.

Налагодження взаємодії не лише з медичними закладами ПМД, але й медичними закладами, які надають екстрену, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну медичну допомогу, надають діагностичні й фармацевтичні послуги, проводять реабілітацію.

4

Покращення доступності ПМД для жителів на території доступності.

Наявність необхідної кількості медичних закладів.

Доступність медичних закладів для людей з інвалідністю.

Фінансова доступність закладів ПМД.

Зручний графік роботи.

5

Транспортна доступність.

Наявність громадського транспорту та відповідних маршрутів, зручних для доїзду до медичних закладів ПМД.

6

Фінансова стійкість спроможної мережі надання ПМД.

Спроможність медичних закладів надавати якісну та безперебійну первинну медичну допомогу в межах наявного фінансування.

Постійний пошук шляхів оптимізації витрат коштів та покращення ефективності управління.

Безумовно, без налагодження ефективного контролю за використанням ресурсів та моніторингу показників ефективності роботи досягти суттєвого покращення якості медичних послуг на первинній ланці буде не можливо.

Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формуванняЧитайте: "Як кваліфікаційна категорія медичних працівників визначає розмір посадового окладу?"

Розроблення плану спроможної мережі надання ПМД

До плану спроможної мережі надання ПМД включають наступні типи медичних закладів:

  • центр ПМД — працює на постійній основі, медичну допомогу надають не менше, ніж сім лікарів;
  • амбулаторія групової практики - працює на постійній основі, медичну допомогу надають не менше двох лікарів;
  • амбулаторія монопрактики — працює на постійній основі, медичну допомогу надає один лікар;
  • пункт здоров'я (ПЗ)  — розгортають як додаткову інфраструктуру, медичну допомогу надають не на регулярній основі.

Кількість та розташування медичних закладів планують з урахуванням меж території доступності. Під час роботи над планом ретельно вивчають структуру, розташування та спроможність закладів первинної медичної допомоги  на території планування та поза її межами (на суміжних територіях, поєднаних спільною адмінмежею). 

№ з/п

Територія доступності

Характеристика виду території доступності

Межі території

1

Центральна ТД

Розташована навколо найбільшого населеного пункту певної території планування.

Охоплює територію самого населеного пункту та інших населених пунктів, розташованих в межах семи кілометрів від центрального населеного пункту. Сполучення між ними має бути по дорогах з твердим покриттям.

2

Периферійні ТД першого порядку

Планують навколо населених пунктів, в яких проживають не менше 750 осіб. Враховують, щоб через нього проходило декілька доріг державного значення (міжнародного, національного, регіонального, територіального).

До меж периферійного ТД включають межі самого населеного пункту, навколо якого її організовують, та межі інших населених пунктів, розташованих на відстані семи кілометрів (чи менше) та не входять до складу центрального ТД. Сумарна кількість населення, що проживає в цих населених пунктах, має становити мінімум 3 тисячі осіб. Сполучення між населеними пунктами має бути по дорогах з твердим покриттям.

3

Периферійні ТД другого порядку

Включають населені пункти, які не ввійшли до складу проектних меж центрального та периферійних ТД першого порядку.

Населені пункти мають розташовуватись компактно та мати зручне транспортне сполучення. Вони повинні розташовуватись на приблизно однаковій відстані від населених пунктів, які входять до складу ТД першого порядку. Сумарна кількість населення, що проживає в цих населених пунктах, має становити мінімум 1,5 тисяч осіб.

План розробляється в декілька етапів, що дозволяє скорегувати межі ТД та оптимізувати використання коштів на утримання закладів ПМД. На першому етапі робоча група має визначитись з проектними межами центральної ТД та периферичних ТД першого й другого порядку. Ці межі не є сталими. За необхідності попередньо визначені межі периферійних ТД першого та другого порядку будуть об’єднані. До їх складу можуть увійти населені пункти, котрі попередньо не були віднесені до жодної ТД.

На прикінцевому етапі, після остаточного визначення меж ТД, робоча група розпочне вивчення розташування медичних закладів ПМД, які будуть функціонувати на регулярній та нерегулярній основі. Не останню роль в цьому процесі відіграє економічна доцільність функціонування нерегулярних місць надання ПМД.

Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формуванняЧитайте: "Підвищення посадових окладів медичних працівників: кого торкнулися позитивні зміни?" 

Алгоритм розташування закладів ПМД

Під час роботи над планом розташування медичних закладів ПМД визначаються з точками розташування:

  • регулярних місць надання ПМД;
  • нерегулярних місць надання ПМД.

Слід зауважити, що нерегулярні місця надання ПМД розглядають як додаткову інфраструктуру, наявність якої суттєво наближає медичну допомогу до пацієнта.

Принцип  планування розташування регулярних місць надання ПМД  

Територія доступності

Тип медичного закладу

Центральна ТД

Розташовують центр ПМД та (чи) амбулаторію групової практики.

Периферійні ТД першого порядку

Розташовують амбулаторію групової практики.

Периферійні ТД другого порядку

Розташовують амбулаторію монопрактики.

При розташуванні медичних закладів ПМД, що працюють на регулярній основі, враховують також:

  • транспортну розв’язку (наявність зручних маршрутів громадського транспорту);
  • традиційне розташування лікувальних закладів на певній території.

Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формуванняЧитайте: "Преміювання медичних працівників — укладаємо Положення

Принципи розміщення нерегулярних місць надання ПМД

Нерегулярні місця надання ПМД (так званий, пункт здоров’я) планують в тих населених пунктах, де проживає не менше 750 осіб. В такому медичному закладі лікар повинен вести повноцінний прийом протягом цілої зміни не менше двох днів на тиждень.

Як вчинити з населеними пунктами, чисельність жителів яких менша, ніж 750 осіб? В ситуації, коли населені пункти розташовані поряд та зручно пов’язані логістично, пункт здоров’я планують в одному з них.

Доцільність існування такого закладу зокрема засвідчують шляхом проведення економічних розрахунків. Спеціалісти проводять порівняння вартості утримання такого ПЗ з коштами, які необхідні для транспортування пацієнтів до найближчого лікувального закладу, де медичну допомогу надають на регулярній основі. Вартість транспортування буде нижчою у тих випадках, якщо між населеними пунктами існують регулярні маршрути транспорту загального користування (не менше чотирьох маршрутів в кожному напрямку щоденно).

№ з/п

Спосіб визначення транспортних затрат

Складові тарифу

1

За наявності регулярного маршруту громадського транспорту.

Вартість перевезення, встановлена органом місцевого самоврядування.

2

За відсутності регулярного маршруту громадського транспорту.

Витрати на утримання автотранспорту, амортизація автомобілів.

Обов’язкові щорічні затрати (наприклад, страхування).

Вартість заробітної платні водіїв транспортних засобів.

Відстань та час доставки пацієнта.

Якщо вартість транспортування пацієнтів до регулярного місця надання ПМД нижча за вартість утримання нерегулярного місця надання ПМД, існування такого ПЗ не остаточно затверджене.

Спроможні мережі надання первинної медичної допомоги: основні аспекти формуванняЧитайте: "Електронні форми медичної документації

Оформлення плану спроможної мережі надання ПМД

За підсумками проведеної роботи оформляють план спроможної мережі надання ПМД. До його складу входить дві частини:

  • картографічна;
  • описова.

Картографічна частина складається з двох карт, на яких позначають місця розташування наявних медичних закладів та запланованих. Додатково наводять ще ряд даних.

Для існуючої мережі

Для спроможної мережі

Межі населених пунктів, в яких розташовані медичні заклади.

Межі населених пунктів на території планування.

Чисельність населення, що проживає в цих населених пунктах.

Чисельність населення на території планування.

Точки розташування медичних закладів.

Межі ТД усіх видів.

Скорочена назва кожного медичного закладу.

Загальна кількість населення усіх населених пунктів, що увійшли до ТД.

Межі території, яку обслуговує цей медичний заклад.

Зони розташування місць надання ПМД та кількість населення, яке тут буде обслуговуватись.

Кількість населення, яке обслуговує медичний заклад.

Наявна мережа автомобільних доріг між населеними пунктами.

В описовій частині плану у зведеній таблиці наглядно демонструють кількість жителів, віднесених до кожної ТД, кожного населеного пункту та типу медичного закладу. Додатково зазначають розраховану кількість медичного персоналу (лікарів, молодшого медичного персоналу), які будуть практикувати в зазначених медичних закладах та графіки їх роботи.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики