Субвенція на розвиток сільської медицини: порядок та умови надання

Заходи для розвитку сільських медичних закладів мають фінансуватись коштом субвенції з державного бюджету України. Кошти виділятимуть за чітко прописаними програмами на конкретні об’єкти та заходи. Контроль за використанням коштів на розвиток сільської медицини, контролюють відповідно до законодавства України.

Порядок та умови надання субвенції з держбюджету на розвиток сільської медицини передбачені в Постанові КМУ № 983 від 06.12.2017. Відповідно до цього документа МОЗ в співпраці з Мінрегіорозвитку, має визначитись з мережею лікувальних закладів, спроможних надавати первинну медичну допомогу в сільських населених пунктах.

Головним розпорядником коштів субвенції визначений Мінрегіон. Розпорядники субвенції на рівні місцевих бюджетів прописані в рішеннях про такі бюджети відповідно до законодавства.

Субвенція на розвиток сільської медицини: порядок та умови наданняЧитайте: "Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівників" 

Мета субвенції

Субвенція  на розвиток сільської медицини має на меті покращити матеріальне становище лікувально-профілактичних закладів.

№ з/п

Напрям фінансування

Реалізація заходів

1

Реалізація проектів будівництва

Будівництво нових корпусів медичних закладів, реконструкція та капітальний ремонт мережі комунальних закладів охорони здоров’я в сільських населених пунктах, виготовлення проектно-кошторисної документації.

2

Медичне обладнання

Придбання медобладнання та устаткування, санітарних автомобілів класу «А» та «В», які визначені в табелі оснащення медичного закладу конкретного типу.

3

Розвиток телекомунікаційної мережі

Закупівля обладнання для налагодження безперешкодного доступу до мережі Інтернет. Забезпечення пристроями для телемедицини, програмним забезпеченням для функціонування електронної системи охорони здоров’я.

4

Залучення фахівців з медичною освітою до роботи в сільській місцевості.

Закупівля службового автотранспорту та службового житла для медичних працівників, що працюватимуть в сільських медичних закладах.

Проекти будівництва розробляють та затверджують відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ № 560 від 11.05.2011 та опублікованого в Офіційному віснику України № 41 за 2011 рік. Фінансування робіт з капітального будівництва, проводяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 117 від 23. 04. 2014.

Постанова дає два роки на розроблення та затвердження плану реалізації вищеописаних заходів.  При цьому важливо, щоб були враховані потреби осіб з інвалідністю та тих категорій населення, які не є мобільними.

Субвенція на розвиток сільської медицини: порядок та умови наданняЧитайте: "Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?" 

Процедура надання субвенції

Впродовж одного місяця облдержадміністрації зобов’язані розробити, затвердити та подати Мінрегіону пропозиції стосовно проектів, які необхідно профінансувати коштом субвенції. Отримавши проекти від облдержадміністрацій, Мінрегіон збирає комісію для опрацювання проектів. До складу комісії включають представників МОЗ України та інших структур, які залучені до реалізації Постанови. Вивчивши всі проекти, комісія приймає рішення, яке оформляють протоколом. Уже після цього формують остаточний перелік проектів та заходів, які фінансуватимуться коштом субвенції. Усі заходи прописують у розрізі областей.

Казначейство здійснює рух коштів згідно з:

  • Порядком перерахування бюджетних трансферів (затверджений постановою КМУ № 1132 від 15 грудня 2010 року);
  • Порядком казначейського обслуговування державного бюджету та витратами (затверджений наказом Мінфіну № 1407 від 24.12.2012).

Рух коштів проходить  відповідно до вимог законодавства, а саме:

  • відкриття рахунків
  • реєстрація
  • проведення платіжних операцій
  • відображення в бухгалтерських документах інформації про отримані оборотні та необоротні активи.

Уже в 2017 році кошти розподілені між місцевими бюджетами. Яка сума надійде на рахунки кожного обласного бюджету викладено в додатку № 2 Постанови. Якщо станом на кінець 2017 року залишились невикористані кошти, вони акумулюються на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів та будуть використовуватись у 2018 році на ті програми, на які вони й були призначені.

Субвенція на розвиток сільської медицини: порядок та умови наданняЧитайте: "Словник медреформи: що таке капітаційна ставка, МІС та солідарна страхова система" 

Звітування про використані кошти

Облдержадміністрації звітують про використання коштів субвенції перед Мінрегіону, Мінфіном та Міністерством охорони здоров’я щомісячно до 10 числа. В інформації відмічають окремо кошти, направлені на конкретний об’єкт та захід.

Державне казначейство щомісячно звітує перед Мінрегіону, Мінфіном та Міністерством охорони здоров’я про розмір перерахованої субвенції та кількість використаних коштів до 16 числа наступного місяця. В документах зазначають розмір коштів, використаних для конкретного об’єкта та заходу у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Вся документація (фінансова та бюджетна) подається в порядку, прописаному законодавством.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді