Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівників

Дізнайтеся, коли недбале виконання своїх обов'язків може призвести до цивільної чи матеріальної відповідальності, а також перегляньте приклади, коли такі випадки розглядали у суді.

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. За наявності відповідних підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (ст. 130 КЗпП).

Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівниківЧитайте: "Юридичні аспекти перетворення медзакладу на комунальне некомерційне підприємство" 

Порядок притягнення працівника до матеріальної відповідальності, а також її розмір регулює глава ІХ КЗпП.

Юридична або фізична особи відшкодовують шкоду, якщо їхній працівник завдав її під час виконання трудових (службових) обов’язків (ст. 1172 Цивільного кодексу Українидалі — ЦК). Відповідно, заклад охорони здоров’я чи фізична особа — підприємець виплачують компенсації, якщо суд задовольнить позов потерпілої від «дефектних» медичних документів особи. 

Приклад № 1: Позов про відшкодування майнової шкоди

СИТУАЦІЯ:

Обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, м. Запоріжжя, подало позовну заяву в суд на комунальний заклад — онкологічний диспансер. Позивач із 02.08.2016 по 05.08.2016 перевіряв обгрунтованість видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам в онкодиспансері й установив, що відповідач при цьому не дотримується установленого чинним законодавством порядку. Тимчасову непрацездатність застрахованих осіб не підтверджували записи в первинній медичній документації. Спірні листки непрацездатності були пред’явлені до оплати за місцем роботи застрахованих осіб. Отже, відповідач своїми діями завдав майнової шкоди позивачу в розмірі 5628,60 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Перевірка з боку позивача встановила, що відповідач оформлював документацію з такими порушеннями:

  • не підтверджував тимчасову непрацездатність застрахованих осіб записами в первинній медичній документації;
  • необгрунтовано продовжував листки непрацездатності, причому — не ставив відмітки про порушення режиму;
  • не визначав ознак тимчасової непрацездатності в первинній медичній документації;
  • необгрунтовано продовжував листки непрацездатності після того, як установлював групу інвалідності.

Ці порушення позивач відобразив у довідці про результати перевірки обгрунтованості видачі та правильності оформлення листків непрацездатності. Її відповідач не оскаржував. Позивач надіслав на адресу відповідача претензію від 12.09.2016 № 09-12-1849. Відповідач визнав її частково: погодився відшкодувати витрати позивача за трьома страховими випадками.

РІШЕННЯ СУДУ:

Суд задовольнив позовні вимоги. При цьому зазначив, що особа, яка зазнала збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування (ст. 22 ЦК).Тому онкологічний диспансер згідно з вимогами ст.1172 ЦК зобов’язаний відшкодувати шкоду, яку його працівники завдали під час виконання своїх трудових (службових) обов’язків.

Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівниківЧитайте: "Накази щодо ВІЛ: готуємся до акредитації"  

Склад цивільного правопорушення:

• протиправна поведінка

• шкода та її розмір

• причинний зв’язок між протиправною поведінкою заподіювача та шкодою

• вина

Потерпілими особами можуть бути пацієнти, органи соціального страхування у випадку виплат на підставі підроблених документів тощо.

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ч. 1 ст. 1166 ЦК). Відшкодовувати шкоду можна лише за наявності всіх елементів цивільного правопорушення.

Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівниківЧитайте: "Должностные инструкции медицинских работников: как разработать" 

Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди закладу, якщо:

  • шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
  • відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків (ст. 134 КЗпП).

Адміністративне правопорушення (проступок) —

це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність (ст. 9 КпАП).

Розмір шкоди, яку заподіяли кілька працівників, визначають для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду й межі матеріальної відповідальності (ст. 1353КЗпП).

Особа, що відшкодувала шкоду, яку завдала інша особа, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи (ст. 1191 ЦК). Тобто заклад охорони здоров’я може стягнути з лікаря, який неякісно заповнив медичну документацію, суму в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Для цього необхідно:

  • притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;
  • надати суду докази порушення працівником відповідних трудових обов’язків.

Цивільна та матеріальна відповідальність медичних працівниківЧитайте: "Дайджест: Сімейний лікар та медсестра в умовах медреформи" 

Якщо не дотриматися цих вимог, установити причинно-наслідковий зв’язок між протиправним діянням і наслідками буде дуже складно. А отже, суд відмовить у задоволенні позовних вимог, як це трапилося  в прикладі.

Приклад № 2: Позов про повернення стягнутої за рішенням суду матеріальної шкоди

СИТУАЦІЯ:

До районного суду звернувся комунальний заклад (ЦРЛ) з позовною вимогою до своїх працівників — лікарів-хірургів — повернути стягнуту за рішенням суду матеріальну шкоду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач зазначив, що в період із 02.07.2012 до 04.07.2012 місцеве відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) перевіряло в нього організацію експертизи непрацездатності та обгрунтованості видачі й продовження листків непрацездатності. Перевіряльники встановили, що лікарі-хірурги видавали та продовжували листки непрацездатності з порушенням п. 1.3 розділу 1, п.п. 5.1.4, 5.1.5 розділу 5 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189, та п. 1.7, 1.14, 2.1, 2.9 Інструкції № 455. За результатами перевірки склали акт.

Унаслідок дій лікарів Фонд зазнав збитків у сумі 2681,54 грн. Щоб їх відшкодувати, відділення Фонду подало позов до Господарського суду Дніпропетровської області, і суд його задовольнив (рішення від 12.05.2014). На цій підставі позивач просив суд стягнути з відповідачів на користь позивача заподіяну шкоду та судові витрати.

РІШЕННЯ СУДУ:

Суд не задовольнив позов, адже працівника не можна притягнути до матеріальної відповідальності, якщо він не порушував своїх трудових обов’язків. До того ж позивач не довів, що прийняв рішення накласти на винних осіб один із заходів дисциплінарної відповідальності, адже службового розслідування не проводили.

Примітка. Рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 18.11.2014 у справі № 188/1124/14-ц.

Якщо ж шкоди завдала фізична особа — підприємець, що здійснює медичну практику індивідуально, то потерпіла особа позиватиметься безпосередньо до неї. У разі позитивного рішення суду відповідач понесе відповідальність особисто.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді