Обіг підконтрольних лікарських засобів: локальний наказ

Скачайте приклад наказу про обіг підконтрольних лікарських засобів, а також зауважте, які саме додатки потрібно до нього підготувати.

Керівники закладів мають проаналізувати нормативні документи щодо обігу наркотичних лікарських засобів та розробити локальні порядки. 

Локальний наказ про обіг підконтрольних лікарських засобів має містити додатки, серед яких:

 • Перелік осіб, допущених до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • Акт приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 13.05.2013 № 333;
 • Журнал обліку за формою згідно з додатком 5 до постанови КМУ від 03.06.2009 № 589;
 • Журнал обліку № 129­6/о, затверджений наказом МОЗ від 07.08.2015 № 494;
 • Журнал обліку № 129­7/о, затверджений наказом МОЗ від 07.08.2015 № 494;
 • Баланс товарно­матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6 до постанови КМУ від 03.06.2009 № 589;

Обіг підконтрольних лікарських засобів: локальний наказЧитайте: "Електронний облік лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказу"

 • Звіт про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що були використані закладом, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за формою згідно з додатком 9 до постанови КМУ від 03.06.2009 № 589;
 • Акт про факт пошкодження у закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, внаслідок чого вони стали непридатними для використання згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 13.05.2013 № 333;
 • Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів і виконання цих призначень за формою затвердженою наказом МОЗ від 07.08.2015 № 494;
 • Список лікарів, які мають право виписувати наркотичні засоби, психотропні речовини на спеціальних рецептурних бланках ф­3;
 • Інформаційний лист за формою, затвердженою наказом МОЗ від 07.08.2015 № 494 тощо.

Обіг підконтрольних лікарських засобів: локальний наказЧитайте: "Вимоги до зберігання простерилізованих медичних виробів"

Скачайте локальний наказ для закладу, у структурі якого поєднано і стаціонар, і поліклініку

Обіг підконтрольних лікарських засобів: локальний наказ

Нові вимоги до ліцензування медичної практики