Організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладі

Перегляньте та впорядкуйте організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладі, щоб без проблем пройти перевірки у лікарні та організувати заходи щодо цього питання у медзакладі.

Організаційно-розпорядчі документи, що мають бути у закладі охорони здоров’я

 • Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
 • Наказ про призначення посадової особи з питань цивільного захисту.
 • Наказ про встановлення протипожежного режиму.
 • Наказ про порядок проведення інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.
 • Інструкції про заходи пожежної безпеки.

Організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладіЧитайте: "Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги в практиці українських лікарів" 

 • Інструкція для працівників охорони.
 • Посадові інструкції, обов’язки, положення про підрозділ.
 • Плани евакуації на випадок пожежі.
 • План реагування на надзвичайні ситуації.
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
 • Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.
 • Журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів.
 • Журнал перевірок теплових мереж.
 • Посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 • Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)*.
* Для осіб, зайнятих на роботах із підвищеною пожежною небезпекою.
 • Технічний звіт з протоколами заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок.
 • Документ щодо визначення необхідної кількісті первинних засобів пожежогасіння (окремо для кожного поверху та приміщення).
 • Договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників.
 • Інші документи щодо забезпечення пожежної безпеки: договір на технічне обслуговування, проектна та експлуатаційна документація систем протипожежного захисту, паспорта на вогнегасники, акти перевірок, приписи, листування з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки тощо.

Організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладіЧитайте: "Закон про сільську медицину: коротко про основне в документі"

Керівник закладу або уповноважена ним посадова особарозробляє та затверджує інструкції про заходи пожежної безпеки. У таких інструкціях вказують:

 • категорію приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій);
 • вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
 • порядок утримання приміщень, робочих місць;
 • порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;
 • порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір’я;
 • порядок утримання та зберігання спецодягу;
 • місця, порядок та норми одночасного зберігання у приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

Організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладіЧитайте: "Закон про сільську медицину: коротко про основне в документі"

 • порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
 • порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення у пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;
 • заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;
 • граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від яких можуть спричинити пожежу або вибух;
 • обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики