Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботи

Нещодавно затвердили Положення про Спостережну раду медзакладу. Дізнайтеся, який склад цього органу, як організувати його роботу та як саме рада дбатиме про права пацієнтів у закладі охорони здоров'я.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я – це орган, який функціонує на базі та з фінансування медзакладу. Спостережна рада сприятиме реалізації права громадян України на участь в управлінні медичною галуззю.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботиЧитайте: "Річний план роботи Ради медичних сестер"

Функції спостережної ради:

  • контроль за дотриманням законодавства в сфері надання медичної допомоги населенню;
  • нагляд за дотриманням прав пацієнтів, їх безпеки під час надання медичного обслуговування;
  • контроль за належним реагуванням медзакладу на скарги пацієнтів чи їх близьких;
  • пропонує свої варіанти подальшого розвитку медзакладу, поліпшення якості його роботи, покращення інфраструктури чи оптимізації структурної організації закладу, у тому числі через втручання у фінансово-господарський напрямок управління медзакладом;
  • інформування керівника медзакладу про дефекти у роботі ЛПУ, випадки недотримання законодавства, неправомірні дії з пропозиціями про шлях усунення цих дефектів;

Спостережна рада закладу охорони здоров’я у дозволених законодавством межах щодо збереження лікарської таємниці та інформації з обмеженим доступом  інформує про свою діяльність через засоби масмедіа та інтернет.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я має право отримувати інформацію для прийняття рішень у сфері своєї компетенції. Це можна зробити у п’ятиденний термін з моменту подання головою ради запиту адміністрації медзакладу. За необхідності рада має право залучити до своєї роботи експертів.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботиЧитайте: "Організаційно-розпорядчі документи щодо пожежної безпеки у медзакладі"

Склад спостережної ради закладу охорони здоров’я

У спостережну раду входить 15 осіб, з яких обирають простою більшістю голосів голову, його заступника і секретаря за пропозицією голови. Членами ради можуть бути:

  • один представник від медзакладу;
  • до чотирьох осіб від місцевого виконавчого органу, які займаються питаннями охорони здоров’я та соцзахисту населення;
  • до двох місцевих депутатів;
  • до восьми представників від громадських структур, що відають питання захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я, а також займаються самоврядуванням у цій галузі або ж у сфері боротьби з корупцією.

Поточний склад спостережної ради діє протягом трьох років. Одна й та  особа може бути членом ради не більше як два терміни підряд.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботиЧитайте: "Закон про сільську медицину: коротко про основне в документі"

Організація роботи спостережної ради закладу охорони здоров’я

Роботу спостережної ради організовують у формі закритих та відкритих засідань, які відбуваються один раз у три місяці, за потреби – частіше. Засідання вважається дійсним, якщо на ньому присутні принаймні дві третини членів.

Рішення про проведення позачергового засідання приймає керівник медзакладу або голова ради. У вимозі він чітко обгрунтовує питання, з приводу якого необхідно зібрати раду. Також проведення позачергового засідання може вимагати щонайменше третина членів ради.

Зазвичай засідання проводяться відкрито, але коли мова йде про інформацію з обмеженим доступом – у закритому форматі.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів. Якщо склалася ситуація, коли голоси розділилися порівну, перевага надається голосу голови.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботиЧитайте: "Правила поведінки та роль медичної сестри хірургічного відділення"

У результаті засідання ради секретарем складається протокол за підписами голови та секретаря, у який вноситься розгляд питання та прийняте рішення. По одному примірнику протоколу надсилається кожному члену ради.

Також, кожен член спостережної ради закладу охорони здоров’я має право на викладення своєї думки у письмовому вигляді, що додається до протоколу.

Спостережна рада інформує про винесене рішення власника та керівника медзакладу. Останні мають розглянути його та вжити відповідних заходів. Рішення також оприлюднюється на офіційному сайті медзакладу з дотриманням законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

Спостережна рада закладу охорони здоров’я звітує за проведену роботу перед керівництвом медзакладу щороку. Якщо адміністрація ЛПУ визнає роботу ради незадовільною, то вона має право винести рішення про розпуск чинного складу ради та скликання нового, до якого не допускаються члени попереднього скликання.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики