План підготовки резерву старшої медсестри — скачайте зразок!

Перегляньте рекомендації щодо складання та приклад оформлення плану підготовки резерву старшої медичної сестри. Дізнайтеся, які аспекти врахувати, з чого почати роботу та як оформити результати роботи.

Читайте і скачайте: 

План роботи старшої медсестри на рік: зразок

Медицинская документация: бланки и правила хранения

 План підготовки резерву старшої медичної сестри

________________________________ відділення

Старша медична сестра ____________________________________________________

Резерв старшої медичної сестри ______________________________________________

Кваліфікаційна категорія ___________________________________________________

№ 

Найменування заходів

Підпис резерву

Організація праці старшої медсестри

1

Організація робочого місця старшої медичної сестри

 

2

Ознайомлення з посадовою інструкцією старшої медичної сестри

 

3

Ознайомлення з погодинним графіком роботи старшої медичної сестри

 

4

Ознайомлення з критеріями оцінки якості роботи старшої медичної сестри

 

5

Ознайомлення з планом роботи старшої медичної сестри на поточний рік

 

6

Ознайомлення з планом загально лікарняних заходів на поточний рік

 

7

Ознайомлення з планом сестринських заходів на поточний рік

 

8

Ознайомлення з графіком підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників на поточний рік

 

Робота з кадрами

9

Ознайомлення зі штатним розкладом молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер

 

10

Ознайомлення з розподілом обсягів роботи між молодшими спеціалістами з медичною освітою, молодшими медичними сестрами

 

11

Ознайомлення з інструкціями з охорони праці

 

12

Проведення аналізу та складання звіту про роботу молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер за рік

 

13

Складання табеля на зарплату

 

14

Складання графіка відпусток працівників відділення на рік

 

15

Складання плану курсів та атестації молодших спеціалістів з медичною освітою на рік

 

16

Складання плану роботи на рік

 

17

Організація і проведення конференцій, занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшими медичними сестрами

 

18

Організація робочих місць сестринського та молодшого медичного персоналу згідно зі стандартами

 

19

Контроль за веденням медичної документації молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшими медичними сестрами згідно з нормативно-правовими документами

 

20

Складання графіка роботи працівників на поточний місяць

 

21

Контроль за організацією праці молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер

 

Організація лікувально-діагностичного процесу

22

Санітарно-протиепідемічний режим:

 

Вивчення регламентуючих наказів МОЗ України. Складання заліку

 

Організація і проведення санітарних обходів у відділенні

 

Огляд працівників на гнійничкові захворювання

 

Організація і проведення медичного огляду працівників відділення

 

23

Лікувально-охоронний режим і лікувальне харчування:

 

Вивчення регламентуючих наказів МОЗ України. Складання заліку

 

24

Контроль за дотриманням внутрішнього розпорядку працівниками, відвідувачами та пацієнтами

 

Контроль за харчуванням пацієнтів

 

25

Медикаментозне забезпечення:

 

Вивчення регламентуючих наказів МОЗ України. Складання заліку

 

Виписка вимог-рецептів в аптеку на отримання лікарських препаратів, спирту

 

Контроль за збереженням медикаментів, спирту і перев’язувального матеріалу

 

Видача лікарських засобів на пости

 

26

Медичне забезпечення:

 

Контроль за збереженням медичного інструментарію, апаратури, м’якого і твердого інвентарю, предметів догляду

 

Виписка вимог на отримання інструментів, предметів догляду, медичного обладнання

 

Проведення звірки матеріальних цінностей

 

Підготовка до списання медичного обладнання, що прийшло в непридатність, інструментів та предметів догляду

 

Проведення метрологічної перевірки медичного обладнання

 

27

Контроль та експертна оцінка діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер

 

Проведення аналізу діяльності медсестринського персоналу згідно з критеріями оцінки якості роботи

 

Організація і проведення адміністративно-господарських щотижневих обходів відділення

 

Організація і проведення цілеспрямованих щоденних обходів. Прийом і здача чергувань медичним персоналом. Своєчасне виконання лікарських призначень. Якість виконання всіх медичних маніпуляцій та догляду за пацієнтами

 

28

Ведення медичної документації

 

29

Професійна підготовка і самоосвіта

 

30

Самостійна робота під час відпустки або лікарняного листа старшої медичної сестри

 

 

Завідувач відділення                  ________________                     _________________
                                                         (підпис)                                                (ПІБ)

Старша медична сестра              ________________                     _________________
                                                          (підпис)                                               (ПІБ)

Нові вимоги до ліцензування медичної практики