Чи має право анестезистка проводити заміну кисневих балонів

1682

Запитання

Чи входить до функціональних обов’язків медичної сестри — анестезистки подача кисню хворим по відділеннях лікарні, заміна кисневих балонів та підключення їх до кисневої мережі у випадку заміни балонів, а також закису азоту. Чи можна вписати такі обов’язки в її посадову інструкцію?

Відповідь

Насамперед варто розрізняти такі поняття, як «обслуговування» та «експлуатація».

Заміна кисневих балонів та підключення їх до кисневої мережі у випадку заміни балонів тощо — це обслуговування, метою якого є підтримання роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням.

А от під’єднання пристрою до пацієнта, увімкнення/вимкнення подачі кисню тощо — це вже експлуатація.

Так, відповідно до підрозділу 24 розділу «Фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, сестра медична — анестезист:

  • здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно;
  • готує до роботи приладдя та відповідну апаратуру;
  • спостерігає за діяльністю серця, мозку, диханням, температурою під час операції;
  • здійснює спостереження та догляд за хворими в ранньому післяопераційному періоді;
  • веде документацію при проведенні знеболювання;
  • володіє прийомами реанімації при гострій серцево-судинній, нирковій та печінковій недостатності, шоку, коматозних станах тощо.

Отже, у функціональні обов’язки сестри медичної-анестезиста не входить обслуговування кисневої апаратури. А от експлуатація цілком відповідає пунктам «готує до роботи приладдя та відповідну апаратуру», «проводить підготовку хворого до наркозу».

Для експлуатації кисневого обладнання медична сестра має пройти інструктаж з охорони праці під час роботи з кисневим обладнанням (як посудинами, що працюють під тиском).

У медичних закладах задля організації роботи з балонами (як посудин, що працюють під тиском) та пов’язаним з ними обладнанням потрібно визначати навчених відповідальних інженерно-технічних працівників та обслуговуючий персонал (п. 7.1.1 Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.59-87).

Чи має право анестезистка проводити заміну кисневих балонівЧитайте: "Профілактика післяопераційних інфекцій"

  

Зокрема, потрібно призначити працівника з нагляду за технічним станом і безпечною експлуатацією балонів (п.7.1.3-7.1.5 НПАОП 0.00-1.59-87) та працівника, відповідального за справний стан і безпечну дію балонів (п. 7.1.6 НПАОП 0.00-1.59-87).

За невеликої кількості підконтрольних балонів (до 10 балонів) обов’язки може суміщати одна особа.

Обслуговування посудин, що працюють під тиском, входить до Переліку робіт з підвищеною небезпекою (п. 63 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15).

До робіт з обслуговування балонів допускається особа, яка пройшла медичний огляд, інструктаж, навчання та перевірку знань з питань безпечного поводження з посудинами (балонами) (п. 7.2.1 НПАОП 0.00-1.59-87).

Допуск персоналу до самостійного обслуговування балонів оформлюється наказом по закладу, має також бути розроблена інструкція з режимів роботи та безпечного обслуговування посудин (балонів) (п. 7.2.5, п. 7.2.6 НПАОП 0.00-1.59-87).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
80142