Залучення фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів для визначення групи крові та резус-фактора

556

Запитання

У клініко-діагностичній лабораторії є нагальна потреба у залученні фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів ыз визначення групи крові та резус-фактора за допомогою цоліклонів. Однак ці фахівці відмовляються робити дослідження, посилаючись на наказ МОЗ України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 No 742. Чи не буде порушенням чинного законодавства залучення фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення вказаних досліджень?

Відповідь

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 No 742 не визначено завдання, права та обов’язки медичного персоналу закладу охорони здоров’я. Цей нормативний документ встановлює лише порядок атестації молодших спеціалістів з медичною освітою для підвищення їх кваліфікації та професійного рівня. Основне завдання проведення атестації — визначити обсяг знань медичних працівників, наявність навичок та вміння застосовувати їх у професійній діяльності, а також сприяти своєчасному підвищенню рівня кваліфікації фахівців.

Завдання, обов’язки, права та загалом трудову функцію кожного працівника визначають за умовами трудового договору, укладеного між окремим працівником та закладом охорони здоров’я. Трудова функція працівника визначена також у його посадовій інструкції, яка має відповідати загальним вимогам Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 No 336 (далі — Випуск 1 ДКХП), та Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 No 117 (далі — Випуск 78 ДКХП).

Залучення фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів для визначення групи крові та резус-фактораЧитайте: "Хранение наркотических лекарственных средств: новые требования законодательства"

Зокрема серед завдань та обов’язків фельдшера-лаборанта, визначених у пункті 46 розділу «Фахівці» Випуску 78 ДКХП вказано, що фельдшер-лаборант працює самостійно або під керівництвом лікаря, проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів.

Тому, якщо заклад охорони здоров’я має потребу у залученні фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів, ця норма має бути зазначена у посадовій інструкції працівника.

Звертаємо увагу, що у разі внесення змін до чинної посадової інструкції працівника з ініціативи роботодавця, згідно з нормами статті 32 КЗпП такого працівника потрібно особисто повідомити про зміни не пізніше, ніж за два місяці до їх введення.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
80470