Відповідальні за контроль якості медичної допомоги

520

Запитання

Хто конкретно в медичному закладі відповідає за внутрішній, а хто за зовнішній контроль якості медичної допомоги? Які заходи контролю визначені законодавством?

Відповідь

Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється шляхом застосування спеціальних методів, зокрема зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної допомоги, самооцінювання медичних працівників, експертного оцінювання, клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства України та законодавства Європейського Союзу.

Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у межах повноважень, визначених законодавством:

 • керівництвом закладів охорони здоров’я
 • медичними радами закладів охорони здоров’я.

Внутрішній контроль відбувається шляхом

 • контролю за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою та професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у закладі охорони здоров’я;
 • самооцінювання медичних працівників;
 • організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я;
 • моніторингу реалізації управлінських рішень;
 • моніторингу дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів;
 • моніторингу системи індикаторів якості медичної допомоги;
 • вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги.

Відповідальні за контроль якості медичної допомогиЧитайте: "Дезинфекция и стерилизация инструментов в стоматологии — основные требования"

Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється органами державної виконавчої влади у межах повноважень, визначених законодавством шляхом

 • контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, проведення акредитації закладів охорони здоров’я;
 • атестації лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою, професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я;
 • проведення клініко­-експертного оцінювання якості та обсягів медичної допомоги.

Неостанню роль у забезпеченні якості та безпеки надання медичної допомоги відіграє система управління медичним персоналом закладу, яка включає підбір кадрів, визначення стратегічних напрямів діяльності персоналу, оцінювання його діяльності, політику оплати та стимулювання.

Актуальне в журналі «Управління закладом охорони здоров'я»:

Правила перебування у закладі пацієнтів та відвідувачів

1. Навіщо розробляти правила поведінки пацієнтів і відвідувачів у закладі охорони здоров’я

2. Як складати й затверджувати такі правила

3. Де розміщувати правила і як реагувати на їх порушення

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Лікарська помилка: види, причини, наслідки

Пацієнти вважають, що лікарі повинні суворо відповідати за помилки, які погано впливають на життя та здоров’я пацієнтів. Однак медичних працівників не можна звинувачувати у всіх бідах пацієнтів, яких вони лікують. Що ж таке лікарська помилка та які її наслідки? Розглянемо види, причини, приклади лікарських помилок. Також з’ясуємо, яка моральна та правова відповідальність лікаря за вчинену помилку
37710