Лікарська помилка: види, причини, наслідки

UA RU
Автор
Експертна редакція порталу
Пацієнти вважають, що лікарі повинні суворо відповідати за помилки, які погано впливають на життя та здоров’я пацієнтів. Однак медичних працівників не можна звинувачувати у всіх бідах пацієнтів, яких вони лікують. Що ж таке лікарська помилка та які її наслідки? Розглянемо види, причини, приклади лікарських помилок. Також з’ясуємо, яка моральна та правова відповідальність лікаря за вчинену помилку
Зміст статті:
Лікарська помилка: види Лікарські помилки: причини Реєстрація та розгляд лікарських помилок Лікарська помилка: відповідальність лікаря Як не довести конфлікт до суду Як не довести конфлікт до суду За яких обставин лікарська помилка не тягне за собою відповідальності

Що робити персоналу, якщо лікар помилився

Поняття «лікарська помилка» в Україні законодавчо чітко не визначене. Одначе відповідальність за її вчинення несуть лікарі усіх країн світу.

Ступінь відповідальності за лікарську помилку залежить від багатьох обставин, а відшкодування моральної та матеріальної шкоди не завжди має лягати на плечі лише медичного працівника. Причинами частини помилок є об’єктивні обставини, що не залежать від лікаря, наприклад порівняно низький рівень розвитку медицини та медичної техніки, недосконале вивчення хвороб медичною наукою. Проте коли перетинаються інтереси лікарів та пацієнтів, питання вини медичного працівника стає особливо гостро.

✅✅✅ Як укладати договір про матеріальну відповідальність медпрацівників

Лікарська помилка: види

Лікарська помилка — це похибка в професійній діяльності лікаря за умови, що він не допустив свідомої халатності чи недбальства. Це поняття слід відрізняти від професійного злочину медичного працівника та нещасного випадку.

 • Лікарська помилка — дефект у роботі, який виник попри сумлінне виконання лікарем своїх обов’язків.
 • Нещасний випадок у медицині — виникнення наслідків, які неможливо було передбачити чи попередити.
 • Професійні правопорушення — недбальство, халатність чи свідомі дії, спрямовані на завдання шкоди здоров’ю пацієнта.

За нозологічним підходом лікарську помилку розрізнять залежно від виду патології, під час лікування якої вона виникла:

 • помилка при лікуванні гострого інфаркту міокарда
 • помилка при «гострому животі»
 • помилка при бронхіальній астмі тощо

   З огляду на перебіг лікувально-діагностичного процесу помилки розподіляють залежно від його етапів:

   • діагностичні
   • лікувально-тактичні
   • технічні
   • деонтологічні
   • організаційні

       У юридичних колах нині говорять про те, щоб термін «лікарська помилка» замінити на термін «медична помилка». Адже помилки трапляються на будь-якому етапі лікувально-діагностичного процесу та можуть трапитись як з вини лікаря, так і з вини іншого медичного персоналу — медичної сестри, фельдшера.

       Лікарські помилки: причини

       Медична помилка може виникнути з об’єктивних і суб’єктивних причин, які описані в Таблиці. Перші виникають за обставин, що не залежать від особи, яка проводила лікування конкретного пацієнта.

       Причини та приклади лікарських помилок

       Причина

       Приклад

       Об’єктивна

       • відсутність належних умов, необхідних для проведення повноцінного лікування. Однією з причин, що призводить до погіршення умов надання меддопомоги можуть стати раптові соціальні заворушення, війни, стихійні лиха, що призвели до руйнування мережі медичних закладів
       • недосконале вивчення медичною наукою причин виникнення захворювання та ланок його перебігу
       • недосконалість способів лікування захворювання
       • індивідуальні особливості організму пацієнта та важкість його стану, наприклад індивідуальні особливості будови органів пацієнта чи вроджені вади розвитку. Крім того, на перебіг захворювання можуть несподівано вплинути індивідуальні реакції організму пацієнта — алергічні, токсичні, психологічні — на введення препаратів, проведення діагностичних процедур

       Суб’єктивна

       • недостатньо високий рівень підготовки конкретного медичного працівника
       • неправильне трактування медичним працівником результатів проведених діагностичних процедур
       • недооцінка чи переоцінка лікарем рекомендацій фахівців інших спеціальностей, запрошених для консультації

       Реєстрація та розгляд лікарських помилок

       Кожний випадок дефекту надання медичної допомоги у медичному закладі об’єктивно розслідуйте. Для цього кожний такий випадок вносьте до Журналу реєстрації та розгляду лікарських помилок. Після проведення всебічного розслідування його результати також запишіть до цього журналу.

       Лікарська помилка: відповідальність лікаря

       На думку юристів, оцінювати медичні помилки непросто, оскільки це питання стосується саме якості роботи медичного персоналу. Внаслідок неналежного надання медичної допомоги для лікаря може настати відповідальність:

       • цивільно-правова
       • кримінальна
       • визнання невинності лікаря та звільнення його від відповідальності

         Щоб правильно класифікувати несприятливий результат події для пацієнта, ступінь відповідальності лікаря та механізм компенсації матеріальної шкоди пацієнту, юристу важливо докладно вивчити обставини, за яких сталася лікарська помилка.

         Як не довести конфлікт до суду

         Як не довести конфлікт до суду

         За яких обставин лікарська помилка не тягне за собою відповідальності

         Відповідальність за порушення взятих на себе зобов’язань настає в кожному випадку, коли доведена вина посадової особи (необережність чи умисел).

         Лікарська помилка не стає результатом безвідповідального ставлення лікаря до своєї роботи, а виникає внаслідок впливу непередбачуваних чинників у таких ситуаціях:

         • несприятливий збіг обставин
         • наявність питань, на які наука ще не відповіла
         • недосконалість медичної техніки
         • недосконалість фармацевтичних препаратів, вплив яких на організм пацієнта не обмежується лише позитивною дією, але й здатен викликати негативні побічні ефекти

           Це визначає ст. 614 Цивільного кодексу України.

           Якщо лікарська помилка сталась з вини пацієнта, лікаря можуть звільнити від правової відповідальності. Утім, за умови якщо буде доведений факт неналежного виконання зобов’язань з боку пацієнта. Це передбачає ч. 6 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023­-XII.

           Пацієнт може просто не виконувати свою частину обов’язків в процесі лікування (ігнорувати рекомендації лікаря) або навмисно перешкоджати правильному процесу лікування. Замовник медичних послуг, тобто пацієнт, може порушувати:

           • рекомендований режим лікування
           • призначену дієту
           • режим прийому ліків

             Лікарська помилка не тягне за собою відповідальності також у ситуаціях, коли вона спричинена настанням непереборних чинників (форс-мажором). Такими чинниками стають зовнішні обставини, на які виконавець медичних послуг (медичний працівник) не може вплинути. При укладанні договору про надання медичних послуг сторони можуть прописати всі ці чинники у окремому розділі.

             Лікарська помилка: види, причини, наслідки
             ВИЩА ШКОЛА ГОЛОВНОЇ МЕДСЕСТРИОсвойте уроки, складіть підсумковий тест та отримайте СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації
             Ця програма буде корисною не лише головній та старшій медсестрі, а всім працівникам ЗОЗ. Коли ви пройдете програму до кінця, то знатимете, у яких випадках закон на вашому боці, і впевнено почуватиметеся під час догляду пацієнтів, спілкування з керівником, перевірок державних органів та в будь-якій іншій робочій ситуації             зміст

             Ефективний керівник медсестринського персоналу

             Останні новини

             Усі новини

             Гарячі запитання

             Усі питання і відповіді