Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів: форма 254/о

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Перегляньте бланк медичної форми № 254/о « Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів» та скачайте, щоб використати в роботі

Медична допомога в разі кровотечі: ТЕСТ

Форма медичної облікової документації 254/о «Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів» використовується у лабораторіях ЛПЗ.

Форма 254/о затверджена наказом МОЗ від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів — бланк

Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів: форма 254/о

Скачати

Медична форма 254/о: як заповнювати

Журнал призначений для реєстрації і запису результатів аналізів на чутливість мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів.

На титульній сторінці Журналу no 254/о вказуйте:

  • назву закладу, в якому проводите дослідження
  • назву нормативно-технічної документації, відповідно до якої проводите лабораторні дослідження та методи забору матеріалу
  • дати, коли почали і закінчили заповнювати журнал

Спочатку заповнюйте графи 1—4, де вкажіть порядковий номер та дату надходження досліджуваного матеріалу, реєстраційний номер, прізвище, ім’я, по батькові хворого.

✎ У графі 3 «Реєстраційний №» зазначте номери аналізів, які відповідають номерам реєстраційного журналу. Аналіз ведіть на всіх етапах під одним номером.

Графи 4—8 заповнюйте у випадку, якщо цей журнал слугує і для первинної реєстрації аналізів.

У журналі для лабораторій протитуберкульозних закладів графа 6 має назву «Тести для ідентифікації», графа 8 — «Ріст в контролі».

У графах 9—29 «Чутливість мікроорганізмів» вкажіть назви хіміопрепаратів і реєструйте зони затримки росту або мінімальні інгібуючі концентрації (МІК).

NB! Отримані результати аналізів вносьте у Журнал з робочих зошитів.

✅✅✅ Підвищення кваліфікації медиків: ТОП-10 онлайн-ресурсів

Чи існує електронний варіант Журналу

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму n 254/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога додатка до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики