Оцінка якості роботи старших медичних сестер

Одним із завдань головної медичної сестри є оцінка якості роботи старших медичних сестер. Для ефективного управління якістю медсестринської допомоги потрібно систематично проводити моніторинг та реєстрацію відхилень від стандартів у роботі

За основу критеріїв оцінювання діяльності старших медсестер беруть їхні функціональні обов’язки. На сьогодні оцінювання проводиться експертним шляхом. Адміністрація запроваджує у медичному закладі єдині організаційні та методичні засади для оцінки якості роботи старших медичних сестер. Система управління якістю має бути чинником вдосконалення надання медичної допомоги пацієнтам, а не інструментом пошуку і покарання винних.

Оцінка якості роботи старших медичних сестерЧитайте більше: "Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість"

Ознайомлюючись із результатами експертизи якості роботи старшої медсестри, керівник має змогу прийняти рішення щодо конкретних заходів для усунення відхилень. Для ефективного контролю важливим є облік виявлених помилок, аналіз їх причин та наслідків, організація їх усунення та оцінювання кінцевого результату.

Не рідше одного разу на тиждень головна медична сестра перевіряє виконання старшими медсестрами посадових обов’язків. Для оцінки якості роботи можна перевіряти один робочий день або одне чергування, або кілька видів діяльності.

Перевірка роботи старшої медсестри на відповідність критеріям якості може проводитися різними методами:

  • вивчення медичної документації (карти, журнали, листки призначень);
  • особисте спостереження за діяльністю старшої медсестри у повсякденній роботі;
  • опитувати медичних сестер відділення тощо.

У закладі охорони здоров’я розробляють форму Експертної карти оцінювання якості молодшого спеціаліста з медичною освітою, до якої заносять результати перевірки.

Оцінка якості роботи старших медичних сестерЧитайте: "Деонтологія середнього медичного персоналу"

Оцінювання якості проводять за єдиними критеріями, тобто воно є об’єктивним. Всі помилки в роботі враховують, проводять аналіз, організовують роботу щодо їх усунення. Така методика контролю дає змогу домогтися зміцнення трудової дисципліни, зростання професійного рівня.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді