Комісія з інфекційного контролю: аналізуємо накази МОЗ

З метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у кожному медичному закладі має функціонувати комісія з інфекційного контролю, до складу якої обов’язково належить головна медична сестра. Проте у багатьох практиків виникає питання, якими нормативними документами врегульовано роботу цієї комісії

Головна медична сестра не несе безпосередньої відповідальності за формування складу комісії, плану її роботи, проведення засідань тощо. Проте розуміння принципів роботи комісії та знання нормативно-правових документів, що регулюють це питання, допоможе головній медсестрі організувати роботу медсестринського персоналу так, щоб забезпечити санітарно-епідемічне благополуччя у закладі.

Вимоги щодо складу, регламенту роботи комісії з інфекційного контролю зазначено в Уніфікованій формі акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах, затвердженій наказом МОЗ від 10.04.2013 № 287. Пунктом 3.2 цього наказу визначено, що представники територіальних органів Держсанепідслужби України мають право перевіряти тільки ті питання, які містить Уніфікована форма акта. Перевіряти інші питання у медичному закладі Держсанепідслужба не має права.

Під час проведення акредитації медичного закладу також звертають увагу на наявність комісії з інфекційного контролю. Так, перевіряльникам потрібно надати копії наказу про створення комісії, затвердженого її складу, планів роботи та протоколів засідань. Перелік питань для визначення рівня санітарно-епідемічного благополуччя закладу визначено у розділі 7 Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142.

Нормативно-правовими документами регламентовано роботу комісії з інфекційного контролю у медичних закладах певного профілю. Якщо заклад не належить до жодного з них, то роботу комісії організовують з огляду на спеціалізацію закладу та нормативні документи в цій галузі.

Отже, створення у медичному закладі комісії з інфекційного контролю та забезпечення її функціонування допоможе успішно пройти акредитацію та перевірки Держсанепідслужби, а найголовніше дасть змогу запобігти виникненню внутрішньолікарняних інфекцій серед пацієнтів та медичних працівників.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики