Протидія внутрішньолікарняному інфікуванню медичних працівників

У практиці медичного працівника завжди є ризики інфікування, адже ніколи точно не знаєш, хто з пацієнтів має позитивний ВІЛ­-статус або інфікований вірусом гепатиту. Тому безпека медичних працівників має бути пріоритетом кожного керівника медичного закладу

З метою убезпечення медика від інфікування під час виконання своїх обов’язків законодавством передбачено державні важелі впливу на адміністрацію медичного закладу. Насамперед йдеться про перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної діяльності, акредитацію закладу тощо.

Так, новими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою КМУ від 02.03.2016 № 285, передбачено, що ліцензіат зобов’язаний:

Під час перевірки акредитаційної комісії визначають відповідність медичного закладу Стандартам акредитації закладів охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142.

Результати акредитації вносять до експертного висновку. У висновку зазначають пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння йому акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації.

Перевірки у медичному закладі проводять також представники територіальних органів Держсанепідслужби та Держгірпромнагляду.

Держсанепідслужба має право перевіряти медичний заклад з питань, які містить Уніфікована форма акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально­профілактичних закладах, затверджена наказом МОЗ від 10.04.2013 № 287. Акт перевірки, зокрема, містить й питання щодо забезпечення персоналу санітарним одягом та засобами індивідуального захисту, а також щодо наявності плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

В свою чергу представники Держгірпромнагляду перевіряють наявність у медичному закладі інструкцій з охорони праці, забезпеченість медперсоналу засобами індивідуального захисту та вивчають випадки інфікування під час виконання посадових обов’язків.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді