Відмова у видачі ліцензії з обігу наркотичних лікарських засобів

Змінено умови, на яких медичний заклад може отримати чи переоформити ліцензію з обігу наркотичних лікарських засобів. Що ж може стати підставою для відмови у видачі ліцензії

Якщо орган ліцензування прийняв рішення про відмову у видачі ліцензії на наркотичні лікарські засоби, то протягом п’яти робочих днів він надсилає копію цього рішення здобувачу ліцензії.

Відмова у видачі ліцензії має бути аргументованою, а підстави відмови прописані у рішенні органу ліцензування.

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222­-VIII, орган ліцензування має право відмовити у видачі ліцензії, якщо здобувач ліцензії не відповідає ліцензійним умовам для провадження виду діяльності, зазначеного в заяві.

Підставою для відмови у видачі ліцензії також є виявлення недостовірності даних у підтвердних документах. Недостовірністю даних у цьому разі вважають розбіжність між даними, наведеними у документах здобувача ліцензії, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-­ВР, орган ліцензування відмовляє у видачі ліцензії на наркотичні лікарські засоби, якщо:

  • у суб’єкта господарювання відсутні умови для безпечної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх обліку і збереження;
  • у керівництві чи серед працівників юридичної особи є особи з діагнозом психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, що виявлено під час медичного огляду; або наявність такого діагнозу у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики;
  • у керівництві чи серед працівників юридичної особи є особи, визнані у встановленому Кабміном порядку непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; або визнання непридатною для таких видів діяльності фізичної особи — підприємця;
  • у керівництві чи серед працівників юридичної особи є особи, які мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка здійснює медичну або ветеринарну практику.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики