Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: нові вимоги зберігання

У квітні 2016 року набрали чинності нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів. Дізнайтеся, як змінилися вимоги зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у медичних закладах

Нещодавно набрали чинності Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 № 282 (далі — Ліцензійні умови).

Дізнайтеся про нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів

Керівник закладу наказом призначає матеріально відповідальних осіб та осіб, яким відповідно до посадових обов’язків дозволений доступ до наркотичних засобів.

Головний лікар своїм наказом затверджує порядок доступу і перебування у приміщеннях, призначених для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та перелік посадових осіб, які мають право займатися роботою, пов’язаною з обігом цих речовин і засобів.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: нові вимоги зберіганняЧитайте: "Розробляємо локальний наказ з обігу наркотичних засобів"

Працівниками, яких допускають до робіт з наркотичними засобами і речовинами, мають бути особи, в яких відсутні психічні розлади, пов’язані із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами. Серед зазначених працівників не повинно бути осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Це має бути підтверджено відповідними довідками державного чи комунального закладу охорони здоров’я.

Крім того, зазначені працівники мають мати довідки МВС України про відсутність не знятої чи не погашеної судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України.

Ліцензіат має вести облік підконтрольних речовин, які зберігаються у належних йому або орендованих ним об’єктах.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до списку № 1 таблиці IV переліку можна зберігати на постах медичних закладів, якщо на них цілодобово присутній медперсонал. За таких умов засоби мають зберігатися у сейфах, прикріплених до підлоги або стіни.

До списку № 1 таблиці IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770, належать: N-ацетилантранілова кислота, ангідрид оцтової кислоти, ергометрин, ерготамін, ефедрин, ізосафрол, лізергінова кислота, 3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П), піперональ, псевдоефедрин, сафрол, фенілацетон, фенілоцтова кислота, фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин).

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: нові вимоги зберіганняЧитайте: "Програма «Доступні ліки» – інформація для лікарів від МОЗ"

Новими Ліцензійними умовами дозволено двом медзакладам спільно використовувати приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в окремих сейфах чи шафах). Це має підтверджуватися відповідними договорами.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики