Чи правомірно визначити ставку лікаря 7200 грн

1362
Автор
експерт із трудового та податкового законодавства

Запитання

Як визначити зарплату завідувача відділення? Чи буде порушенням ставка лікаря 7200 грн і ставка середнього медичного персоналу 5600 при за встановлених мінімальних зарплатних рівнів 20 000 та 13 500 грн?

Відповідь

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

КНП самостійно в колективному договорі визначає системи й форми оплати праці, перелік надбавок і доплат, умови їх нарахування, систему преміювання, види заохочувальних виплат і матеріальної допомоги (ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про працю України). Якщо колективного договору не уклали, ці питання КНП прописує в локальному акті, який погоджує з профспілкою або вільно обраними представниками трудового колективу.

Це означає, що КНП так само самостійно встановлює правила оплати праці, зокрема, завідувачів відділень.

Тобто у КНП має бути визначений мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) і прописаний порядок встановлення окладів всім працівникам. На підставі цих даних і формують Схему посадових окладів (Тарифну сітку). Також у колдоговорі чи іншому локальному акті визначають перелік надбавок і доплат, їх розміри й умови встановлення, систему преміювання тощо.

Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 13.01.2023 № 28 передбачає, що мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на рівні не менше:

  • 20 000 грн для осіб, які обіймають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров’я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;
  • 13 500 грн для осіб, які обіймають посади у закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Під час обчислення заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховують основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Тобто 13 500 грн і 20 000 грн — це сума заробітної плати за повністю відпрацьований місяць, що включає всі виплати за відпрацьований час.

Надбавки медикам за Постановою № 928

Отже, КНП не має обов’язку встановлювати лікарю оклад 20 000 грн, але треба щомісяця перевіряти, щоб нарахована лікарю зарплата за повністю відпрацьований місяць не була меншою за 20 000 грн. Водночас ставка лікаря 7200 грн — це мінімальна зарплата, тому її варто було б переглянути.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Надбавки медпрацівникам в зоні бойових дій за Постановою № 928: розмір, умови виплати

На надбавки за постановою КМУ від 25.08.2023 № 928 мають право медпрацівники ЗОЗ у зоні можливих та активних бойових дій, що фінансуються з держбюджету. З'ясуйте умови та розмір виплат
2284