Почали діяти нові вимоги до ліцензування медичної практики

Автор

Дубина Ольга

головний редактор експертно-правової системи «Експертус Медзаклад»
Уряд ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Нові норми набрали чинності 29 листопада 2023 року

Ліцензування медпрактики

Наприкінці вересня Кабмін змінив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови). Підстава — постанова КМУ від 05.09.2023 № 1034. Нові норми набрали чинності 29 листопада 2023 року. Як вони вплинуть на ліцензування медичної практики?

Жодних актів санепідобстеження

Раніше, ліцензіат мусив отримати і подати органу ліцензування акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, якщо змінював функціональное призначення приміщень, переплановував, розширював площі приміщень медзакладу чи змінював перелік лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадить діяльність. Оновлені Ліцензійні умови не місять такої вимоги.

Відповідно, не треба вписувати реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження в оновлену форму Відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, наведених у додатку 2 до Ліцензійних умов (далі — Відомості). Нагадаємо, що раніше ця вимога стосувалася всіх надавачів медпослуг, окрім первинної медичної допомоги.

Ліцензування реабілітаційної допомоги

Відомості про фахівців з реабілітації

КМУ визначив, що ліцензіати провадять медичну практику, не лише за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою. Нею займаються також фахівці з реабілітації, перелік яких затверджений МОЗ (п. 9 Ліцензійних умов).

Із 29 листопада інформацію про спеціальності та кваліфікацію фахівців з реабілітації, за якими провадите господарську діяльність з медичної практики, потрібно буде зазначати у Відомостях (п. 19 Відомостей). Як і у випадку лікарів, молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою, стежте, щоб фахівці з реабілітації відповідали єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ (п. 26-1 Ліцензійних умов).

Вимоги до реабілітаційних закладів

Оновлені Ліцензійні умови містять вимоги до реабілітаційних закладів (п. 15-1). Так, ліцензіат, який надає реабілітаційну допомогу, повинен:

 • затвердити індивідуальний реабілітаційний план;
 • моніторити й оцінювати результати виконання плану, коригувати його за необхідності;
 • забезпечити доступність реабілітаційної допомоги;
 • забезпечити послідовність і своєчасність залучення до процесу реабілітації необхідних фахівців у достатній кількості;
 • розпочинати реабілітацію з реабілітаційного обстеження пацієнта, визначення наявності або ризику виникнення обмеження повсякденного функціонування, кількісної оцінки;
 • застосовувати методи доказовості в реабілітації.

Як бачимо, основою надання реабілітаційної допомоги є затверджений реабілітаційний план. У ньому зазначають:

 • результати обстеження;
 • реабілітаційний період і прогноз;
 • місце проведення реабілітації;
 • найменування ліцензіата, який буде проводити реабілітацію;
 • власні імена та прізвища фахівців, залучених до реабілітації;
 • мету і завдання реабілітації.

Окрім того, реабілітаційний заклад має дотримувати загальних вимог до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику. Зокрема, мати затверджені в установленому законодавством порядку:

 • статут або положення (залежно від організаційно-правової форми);
 • штатний розпис;
 • положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені);
 • посадові інструкції працівників;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • клінічні маршрути пацієнта розроблені відповідно до клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ (п. 12 Ліцензійних умов).

Найменування реабілітаційного закладу повинне відповідати найменуванню в переліку закладів, затвердженому МОЗ та/або іншим центральним органом виконавчої влади.

Вимоги до психологічної допомоги в реабілітації 

Законодавство визначає, що психологічну допомогу в реабілітації здійснює клінічний психолог, психолог або психотерапевт, який входить до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК). Така допомога охоплює діяльність, спрямовану на відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів психологічної та психотерапевтичної допомоги у формах психотерапії, психологічного консультування або першої психологічної допомоги (абз. 13 п. 1. ст. 1 Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 03.12.2020 № 1053-IXдалі — Закон про реабілітацію).

В оновлених Ліцензійних умовах КМУ уточнив, що до надання психологічної допомоги в роботі МДРК залучають фахівців, які мають:

 • вищу освіту за спеціальностями «Психологія» та/або «Медична психологія»;
 • досвід практичної роботи в закладах охорони здоров’я та/або реабілітаційних закладах не менш ніж один рік;
 • відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

Окрім того, психолог повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним з методів психотерапії у разі здійснення психотерапії депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок:

 • хвороби/травми;
 • участі у бойових діях або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • полону, перебування в місцях позбавлення волі;
 • інших станів здоров’я, що можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування (п. 26-2 Ліцензійних умов).

Зверніть увагу, що обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) слід отримати за одним з методів психотерапії з доведеною ефективністю, що мають відповідну доказову базу міжнародних досліджень та рекомендовані міжнародними протоколами.

Оновлені Відомості

З огляду на перераховані зміни, КМУ виклав форму Відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня у новій редакції. Скачайте оновлені Відомості.

Адже саме цю форму треба буде заповнювати і подавати в разі отримання чи змін до ліцензії із 29 листопада 2023 року.

За матеріалом Експертус Медзаклад

Нові вимоги до ліцензування медичної практики

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити ліцензію на медичну практику

З'ясуйте, як отримати ліцензію на медичну практику, у які строки орган ліцензування прийматиме рішення про надання ліцензії й чи законно провадити медичну діяльність без ліцензії під час воєнного стану
46960

Ліцензія на провадження медичної практики в стоматології: які документи підготувати

Щоб провадити медичну практику в стоматології, спочатку отримайте ліцензію. Які документи підготувати для отримання ліцензії на медичну практику в стоматології, розповідаємо в статті
3766

Як повідомляти про зміни до ліцензії на медичну практику: вимоги МОЗ

Якщо медзаклад змінив найменування або засновника, розширює діяльність, закупив нове обладнання, то має повідомити про це орган ліцензування. Як внести зміни до ліцензії на медичну практику? Як оформити повідомлення? Куди і в який строк його слід надіслати? З’ясуємо далі
16000

Расширение медицинской лицензии

У медучреждения есть лицензия на медицинскую практику по сестринскому делу. Для работы с наркотиками нужно ввести в штат должность фельдшера, у которого есть право на такую деятельность. Противоречит ли это лицензионным условиям? Существует ли необходимость в прохождении фельдшером курсов сестринского дела? Нужно ли осуществлять расширение медицинской лицензии? Читайте комментарий юриста.
1354