Ліцензування медпрактики комунального некомерційного підприємства: нове!

Що необхідно знати закладам охорони здоров’я, які провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або хочуть одержати відповідну ліцензію?

У грудні зміняться вимоги до ліцензіатів у сфері обігу підконтрольних речовин та здобувачів ліцензії, адже ВРУ затвердила новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» від 02.10.2019 № 139-IX (далі — Закон № 139). Зокрема, документ внесе зміни до:

Закон № 139 набере чинності 18.12.2019. Упродовж шести місяців від цієї дати КМУ має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог Закону № 139. Зокрема, внесуть зміни до постанови КМУ «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» від 06.04.2016 № 282 (далі — Ліцензійні умови).

Готуйте нові документи! Які?

Згідно з Законом про ліцензування, зокрема його ст. 15 п. 4, правонаступник медзакладу, що припиняється у зв’язку з реорганізацією у комунальну установу, має право продовжувати здійснювати господарську діяльність з медичної практики.

Новоствореному медзакладу можна провадити професійну діяльність у медичній сфері на підставі ліцензії ЛПУ, що припинився, лише упродовж тримісячного терміну, за який реорганізований медзаклад має завершити усі необхідні організаційні заходи для одержання нової ліцензії — діяльності як комунального некомерційного медзакладу.

На правонаступника покладається обов’язок по завершенню вказаного терміну одержати нову ліцензію, оскільки раніше виданий дозвіл анулюється. Згідно з постановою КМУ адміністрація закладу, що підлягає реорганізації, має забезпечити належне збереження документації.

Положення вищезазначених законодавчих актів передбачають, що реорганізоване комунальне некомерційне підприємство упродовж тримісячного терміну після його державної реєстрації має отримати нову ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я у передбаченому законодавчо порядку. Ліцензування комунального некомерційного підприємства відбувається в загальному порядку.

Повідомляйте про зміни в документах, інакше — штраф

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних у заяві, документах та відомостях, які він додавав до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, який встановлюють ліцензійні умови. Якщо ліцензійних умов немає, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних протягом місяця з дня, коли настають ці зміни. Таку вимогу, як і раніше, встановлює частина друга статті 15 Закону № 222.

ВРУ встановила відповідальність за порушення строків, коли ліцензіат має повідомити про зміни

Які строки?

З метою ліцензування комунального некомерційного підприємства, якщо створюється комунальне некомерційне підприємство кількох ЗОЗ (наприклад, створення відокремлених структурних підрозділів), відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітньо-кваліфікаційного рівня заповнюються окремо для кожного ЗОЗ.

Документи для ліцензування

Постанова КМУ визначає порядок ліцензування комунального некомерційного підприємства. Законодавчо встановлено необхідність подачі до МОЗ таких документів:

  • заява з проханням видати ліцензію;
  • відомості щодо матеріально-технічної стану та штату персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
  • перелік документів для одержання ліцензії у двох примірниках.

Пакет документів на ліцензування комунального некомерційного підприємства, зазначений вище, є вичерпним, тобто ніхто не має права вимагати додаткові документи. Перелік необхідної матеріально-технічної бази визначається відповідними наказами МОЗ.

Важливо пам’ятати, що вимірювальна техніка підлягає метрологічній перевірці. У відомостях також зазначають реквізити документу, що є підставою для користування приміщенням, а також реквізити (повна назва, дата і номер) акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики