Як повідомляти про зміни до ліцензії на медичну практику: вимоги МОЗ

UA RU
Якщо медзаклад змінив найменування або засновника, розширює діяльність, закупив нове обладнання, то має повідомити про це орган ліцензування. Як внести зміни до ліцензії на медичну практику? Як оформити повідомлення? Куди і в який строк його слід надіслати? З’ясуємо далі

Як отримати і зберегти ліцензію на медичну практику ►►► ТЕСТ

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначив у документах, що додавав до заяви про отримання ліцензії (абз. 1 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та п. 13 Ліцензійних умов).

І в Законі про ліцензування, і в Ліцензійних умовах ідеться про повідомлення про зміну даних. Тобто ліцензіат повинен подати не заяву встановленої форми, а саме повідомлення.

Строк подання повідомлення. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування — МОЗ — про всі зміни даних протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Не подасть вчасно — понесе адміністративну відповідальність.

✅✅✅ Все про ліцензування медичної практики

Як оформити повідомлення

Форма повідомлення — довільна. Однак законодавство та орган ліцензування встановлюють певні вимоги до таких повідомлень. На офіційному сайті МОЗ надало відповідне роз’яснення.

Повідомлення та заяви, які складають ліцензіати відповідно до статті 15 Закону про ліцензування, повинні містити:

 • найменування та ідентифікаційний код ліцензіата — юридичної особи
 • або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата — фізичної особи — підприємця

✎ Серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті.

Дані таких повідомлення та заяви мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

У повідомленні вкажіть, що саме змінилося. Якщо йдеться про зміни в матеріально-технічній базі, зміни в кадровому складі, то додайте до повідомлення Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

NB! Сторінки відомостей пронумеруйте, прошийте, засвідчте підписом уповноваженої особи та скріпіть печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Випадки, у яких потрібно додавати до повідомлення про зміни Відомості про матеріально-технічну базу

Зміни, що відбулися

Пакет документів, що необхідно подавати

Зміна (доповнення) місця провадження діяльності

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі, із зазначенням даних згідно з ЄДР
 • Відомості (заповнювати в повному обсязі)

Задля внесення даних про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню до Ліцензійного реєстру МОЗ, у повідомленні рекомендовано декларувати дату початку роботи новоствореного місця провадження діяльності

Початок провадження медичної практики за додатковими спеціальностями

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі із зазначенням даних згідно з ЄДР
 • Відомості (заповнювати в повному обсязі за спеціальностями, якими розширюєте медпрактику)

Зміна (доповнення) матеріально-технічної бази ліцензіата

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у овільній формі із зазначенням даних згідно з ЄДР
 • Відомості (заповнювати розділ «Матеріально-технічна база» (п. 7—8) лише щодо підрозділів (кабінетів), у яких відбулися зміни)

Прийняття нових медичних працівників до штату/оновлення кваліфікаційних документів медичних працівників

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі із зазначенням даних згідно з ЄДР
 • Відомості (заповнювати розділ «Кадрові вимоги» (п. 9—10) лише щодо нових працівників/працівників, у яких відбулися зміни)

Зміна керівника закладу охорони здоров’я

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає іцензіат у довільній формі із зазначенням даних згідно з ЄДР
 • Відомості (заповнювати розділ «Кадрові вимоги» (п.9, 11))

Припинення (ліквідація)/тимчасове призупинення діяльності за адресами провадження

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі із зазначенням дати припинення (ліквідації)/тимчасового призупинення діяльності за адресами та їх повної адреси у форматі:
  область, район, населений пункт, вулиця, будинок

У повідомленні рекомендовано чітко декларувати дані щодо того, чи діяльність за адресою припиняється повністю, чи тимчасово призупиняється на певний строк

Припинення (вилучення) тимчасове призупинення діяльності за спеціальностями

 • Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі із зазначенням спеціальностей
У повідомленні рекомендовано чітко декларувати дані щодо того, чи діяльність за спеціальностями тимчасово призупиняється, чи ліцензіат має намір повністю припинити діяльність за спеціальностями

Зміна найменування ліцензіата/місцезнаходження юридичної особи/місця реєстрації ФОП/прізвища ліцензіата

Повідомлення (супровідний лист), яке складає ліцензіат у довільній формі із зазначенням даних згідно з ЄДР

Надання платних послуг в медзакладі: які документи затвердити

Форма повідомлення про зміну даних

Для зручності ліцензіатів МОЗ пропонує форму повідомлення.

Повідомлення про зміни даних у документах на отримання ліцензії на медичну практику

Як повідомляти про зміни до ліцензії: вимоги МОЗ

Скачати

Також перегляньте та скачайте такий варіант оформлення повідомлення, яке надсилає ліцензіат до МОЗ.

Повідомлення про зміну даних — зразок

Як повідомляти про зміни до ліцензії: вимоги МОЗ

Скачати

Як надсилати повідомлення

Повідомлення про зміни даних ліцензіат надсилає у будь-який зручний для нього спосіб у місячний строк з дня настання таких змін:

 • нарочно
 • поштовим відправленням
 • в електронному вигляді

✎ Перегляньте, чи додали повідомлення про зміну даних до ліцензійної справи, на сайті МОЗ: розділ «Ліцензування», підрозділ «Реєстр повідомлень».

Строк розгляду таких повідомлень зазвичай становить трохи більше ніж місяць.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді