Зміни в безперервному професійному розвитку медичних працівників: МОЗ провело онлайн-зустріч з провайдерами БПР

З метою обговорення найближчих змін, що плануються у системі БПР, МОЗ України провело онлайн-зустріч з партнерами та зареєстрованими провайдерами БПР. В заході взяли участь представники Цифрового видавництва Експертус (ТОВ "Експертус Тек"), що є провайдером БПР

11 листопада понад 180 представників провайдерів, які займаються післядипломним навчанням медичних працівників, обговорили з МОЗ плани щодо формування та розвитку в Україні прозорої та ефективної системи безперервного професійного розвитку (БПР). Зустріч провели заступниці міністра охорони здоров’я Ірина Микичак та Марія Карчевич. В ній, зокрема, взяли участь представники Цифрового видавництва Експертус (Цифрове видавництво Експертус), що є провайдером БПР.

Семінари та вебінари для медиків

Чиновниці представили учасникам ключові принципи подальшого розвитку системи БПР, презентували концепцію, бізнес-процеси та запланований функціонал електронної системи реєстрації провайдерів та заходів БПР.

У рамках роботи над системою БПР фахівці Директорату медичних кадрів, освіти і науки та  Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ у співпраці з з експертами USAID Ukraine — USAID Україна та Україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» розроблили:

  • модель процесів реєстрації провайдерів БПР та заходів БПР;
  • технічні вимоги на розробку даної системи.

За результатами проведеної роботи МОЗ напрацювало проєкт Змін до Постанови КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» від 14.07.2021 № 725 (далі — Постанова № 725, Положення № 725). Нижче наводимо ключові новації.

Розширення дії Положення № 725

Нова назва Положення № 725, яка тепер звучить як «Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я». Тобто система БПР охоплюватиме не лише лікарів. Постанова №725 визначає перелік фахівців, на яких поширюється її дія: 

  • лікарі, провізори;
  • медичні спеціалісти, що здобули освіту в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» .

Через воєнний стан початок застосування вимог Положення № 725 до фармацевтів, молодших спеціалістів з медичною освітою, інших професіоналів та фахівців сфери охорони здоров’я переноситься на 1 січня 2024 року. Водночас це дає провайдерам ще рік, щоби підготувати освітні заходи та цікаві форми навчання для нової великої групи фахівців.

Особисте освітнє портфоліо: сервіс

Нагадуємо, що МОЗ призупинило атестацію медиків на період воєнного стану. А строк дії сертифікатів спеціаліста і посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану, продовжується на 1 рік.

Проєкт змін визначає, що система БПР поширюється на працівників сфери охорони здоров’я, які працюють за професіями, включеними до розділів «Керівники» (у разі освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), «Професіонали» та «Фахівці» Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117 (далі — працівники сфери охорони здоров’я).

Згідно зі змінами, Положення № 725 і порядок БПР, визначений МОЗ, діятимуть також для лікарів, фармацевтів (провізорів) та сестер медичних, які працюють у  МОЗ, НСЗУ, Держлікслужбі, МОЗ АР Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, у виконавчих апаратах профспілок та їхніх організаціях, у Товаристві Червоного Хреста.

Нові види і тематика заходів БПР

Проєкт змін уточнює формулювання вживаних термінів, як-от «електронна система БПР», «заходи БПР». Кокретизований і контингент працівників сфери охорони здоров’я, які зобов’язані здійснювати БПР.

Розробники проєкту актуалізували та доповнили перелік видів заходів БПР. Зокрема, до видів заходів БПР включили «електронний навчальний курс» — комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг медичного та/або фармацевтичного спрямування, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням електронних технологій.

✅✅✅Нова умова атестації лікарів: додаткові бали БПР за володіння цифровими навичками
 

У тематиці заходів БПР, поряд із питаннями організації надання медичної допомоги, також враховано питання реабілітаційної та фармацевтичної допомоги.

УВАГА! Проєкт встановлює необхідність для провайдера затвердувати навчальні програми заходів БПР, за які нараховуються бали, і визначає обов’язкові компоненти навчальних програм.

Нові вимоги щодо БПР через здобуття інформальної освіти містять БПР за допомогою участі у так званих групах рівних, які проводять у закладах охорони здоров’я. Учасниками груп рівних є працівники сфери охорони здоров’я, які є рівними за посадою в системі охорони здоров’я.

Проходження БПР через участь у групах рівних підтверджує сертифікат, виданий закладом охорони здоров’я за підписом його керівника. Примірне положення про групи рівних МОЗ затвердить окремим наказом.

Програма медичних гарантій: що змінилося

Забезпечення роботи системи БПР

Постанова № 725 визначала, що для забезпечення здійснення БПР діє електронна система. У новій редакції МОЗ пропонує розмежувати ролі адміністратора (Центр тестування при МОЗ) і технічного адміністратора (ДП Електронне здоров’я). Деталізували і вимоги до особливостей функціонування системи забезпечення здійснення БПР.  Докладний Порядок функціонування системи БПР МОЗ затвердить окремим наказом.

Реєстрація провайдерів і скарг учасників заходів БПР

Проєкт змін уточнює:

  • порядок подання заяви юридичною особою, яка має намір бути провайдером;
  • порядок реєстрації заходу БПР;
  • порядок подання та розгляду скарг учасника заходу БПР;
  • порядок подання та розгляду скарг іншої особи на дії провайдера.

МОЗ має затвердити наказом:

  • форму заяви юридичної особи, яка має намір бути провайдером;
  • типовий договір з провайдером про надання послуг, пов’язаних із реєстрацією та проведенням заходів БПР, порядок його укладання, зміни та припинення.

✅✅✅Підвищення кваліфікації медиків: провідні онлайн-ресурси

Фінансування БПР

Заплановано, що фінансування БПР здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету у порядку, затвердженому КМУ, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та з інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Фінансове забезпечення технічного адміністрування системи БПР здійснюватиметься на підставі договорів, укладених із власником системи на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з технічним адмініструванням системи.

Фінансування робіт зі створення, функціонування та ведення системи здійснюється за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, коштів міжнародної технічної або поворотної чи безповоротної допомоги міжнародних організацій та з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

УВАГА! Адміністратор щорічно публікує на власному веб сайті та офіційному сайті МОЗ аналітичну інформацію щодо результатів роботи системи, зареєстрованих провайдерів та проведених заходів БПР.

Ірина Микичак зазначила, що система БПР не може сформуватися миттєво і одномоментно. Для цього потрібен час. Потрібен час, щоб медичний працівник навчився усвідомлювати власні потреби у саморозвитку і так формувати замовлення на ринку. Так само і власник закладу має навчитися визначати ті компетентності, яких не вистачає його працівникам. Професійні об’єднання так само мають формувати замовлення щодо необхідних знань. Це все підштовхне провайдера створювати якісний продукт у відповідь на потребу. Держава в особі МОЗ при цьому залишає за собою визначати правила взаємодії на цьому ринку, які будуть захищати право медичного працівника на якісний продукт.

За матеріалами "Експертус Медзаклад"

 

Вища школа безперервного професійного розвитку: оберіть навчальну програму

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Статті за темою

Усі статті за темою

Що відомо про електронну систему БПР

Що таке електронна система БПР, для кого і коли її впроваджуватимуть? Хто буде надавати освітні послуги через електронну систему БПР? Читайте про це в статті
746

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді