До кінця року мінімальна заробітна плата становитиме 1378 гривень

Міністерство соціальної політики у листі від 02.04.2015 № 4753/0/14-15/182014 надало роз’яснення про підвищення мінімальної заробітної плати

Міністерство соціальної політики у листі від 02.04.2015 № 4753/0/14-15/182014 повідомляє наступне.

Кризовий стан економiки негативно вплинув на основнi макроекономiчнi показники України, що спричинило зниження темпiв росту середньомiсячних заробiтних плат, падiння реальних заробiтних плат та зростанню сум заборгованостi iз виплати заробiтної плати.

Згiдно з чинним законодавством при визначеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати враховуються як потреби працiвникiв, так i макропоказники економiчного розвитку держави, що вiдповiдає положенням Конвенцiї МОП № 131 про встановлення мiнiмальної заробiтної плати з особливим рахуванням країн, що розвиваються.

У Законi України «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» від 28.12.2014 № 80-VIII (далі — Закон України № 80-VIII)розмiр мiнiмальної заробiтної встановлено з урахуванням показникiв економiчного розвитку, фiнансових можливостей бюджету та пiдприємств. На кiнець 2015 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати зросте на 13% i становитиме 1378 гривень.

З урахуванням змiни на законодавчому рiвнi розмiру мiнiмальної заробiтної плати та враховуючи пiдсумки виконання Державного бюджету України за І пiврiччя 2015 року Мiнсоцполiтики буде опрацьоване питання щодо пiдготовки вiдповiдного проекту рiшення Уряду про пiдвищення розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду ЄТС, на базi якого розраховуються посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв бюджетної сфери за iншими тарифними розрядами ЄТС.

Оскiльки пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати потребує додаткових видаткiв з Державного бюджету України зазначене питання буде розглядатись за результатами монiторингу виконання державного бюджету.

Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, вiдбудова всiєї української економiки дозволять затверджувати соцiальнi стандарти та гарантiї у бiльш високих розмiрах.

Що стосується iндексацiї грошових доходiв населення, то слiд зазначити, що Законом України № 80-VIII визначене завдання Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на 2015 рiк.

Законом України «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть деяких законодавчих актiв України»  вiд 28.12.2014 № 76-УІІІ внесенi змiни до статтi 5 Закону України «Про iндексацiю грошових доходiв населення» від 03.07.1991 № 1282-XII стосовно проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Зазначену норму передбачено у проектi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення 2015 роцi та внесення змiни до Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення», розроблену Мiнсоцполiтики на виконання вищевказаних законiв. 

Особливий порядок iндексацiї передбачає обмеження iндексацiї соцiальних виплат, якi фiнансуються з Державного бюджету, Пенсiйного фонду та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування. Зазначене обмеження пропонується застосовувати лише у 2015 роцi.

Для iнших виплат, якi не фiнансуються за рахунок державних коштiв, iндексацiя проводиться вiдповiдно до чинного законодавства.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимірювання артеріального тиску: алгоритм

Скачайте алгоритм вимірювання артеріального тиску. Документ стане у пригоді медсестрі в щоденній роботі з пацієнтами й під час підготовки локальних документів
50779

Радіаційна загроза: як підготуватися й уберегтися

26 квітня — річниця техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи на Чорнобильській АЕС. З'ясуйте, як підготуватися до можливої радіаційної аварії, які існують ризики й протипоказання йодної профілактики?
3464

Ботулізм: симптоми, лікування та профілактика

Просвітницька робота серед пацієнтів має важливе значення для профілактики смертельно небезпечних хвороб. Медичні праціники мають знати симптоми ботулізму і ділитися інформацією пацієнтами
6974

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді