Уряд ухвалив план дій із реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» від 25.03.2015 № 514-р, який включає 45 пунктів

25 травня було оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів України розпорядження «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» від 25.03.2015 № 514-р (далі — План заходів).

План заходів включає такі пункти:

1. Внести зміни до чинних та розробити у разі потреби проекти нормативно-правових актів, спрямованих на організацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині виконання ними завдань, передбачених Стратегією державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

2. З метою координації діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення міжвідомчої координаційної ради з питань протидії наркоманії та проекту положення про неї.

3. Провести аналіз стану надання допомоги особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків, за результатами якого розробити пропозиції щодо удосконалення роботи закладів та установ, які надають допомогу зазначеним особам.

4. Запровадити нові критерії (показники) ефективності роботи підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків.

5. Забезпечити проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів з питань протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

6. Провести моніторинг стану впровадження в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасних методик профілактичної роботи серед учнівської та студентської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотиків.

7. Підготувати та провести з використанням засобів масової інформації інформаційні заходи щодо подолання стигматизації та дискримінації наркозалежних, ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

8. Організувати та провести за участю громадськості обговорення проблем стигматизації осіб, які страждають на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків.

9. Забезпечити розроблення, видання та поширення серед співробітників органів внутрішніх справ інформаційно-методичних матеріалів з питань дотримання прав людини під час взаємодії з представниками груп ризику, проведення відповідних семінарів із залученням громадськості та фахівців.

10. З метою запобігання проявам стигматизації та дискримінації осіб, які страждають на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків, включити питання правової та морально-етичної складової поведінки співробітників органів внутрішніх справ щодо зазначених осіб до програм курсів підготовки слухачів, курсантів та співробітників МВС.

11. Внести зміни до нормативно-правових актів з питань визначення розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу.

12. Підготувати та провести круглий стіл з питань узагальнення та впровадження у вітчизняну медичну практику міжнародного досвіду реабілітації та соціальної адаптації наркозалежних осіб.

13. Удосконалити механізм виявлення споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають в установах відбування покарання, оцінки стану їх здоров’я та організації лікування від наркозалежності.

14. Запровадити в окремих регіонах пілотний проект «Шанс», спрямований на ресоціалізацію наркозалежних осіб, які звільняються з установ відбування покарання. За результатами реалізації зазначеного пілотного проекту вирішити питання щодо його впровадження в усіх установах ДПтС.

15. Забезпечити підготовку проектів та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 13.05.2013 № 333 щодо удосконалення системи державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

16. Розробити систему контролю та відбору зразків рослин виду мак снотворний та рослин роду коноплі для проведення аналізу на наявність у них морфіну та тетрагідроканнабінолу.

17. Розробити та впровадити у практичну діяльність з контролю за обігом наркотиків механізми збору інформації про нові наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які не перебувають під контролем.

18. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» від 19.08.2005 № 360 щодо посилення відповідальності за відпуск без рецепта комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

19. Вивчити міжнародний досвід організації системи контролю за наявністю наркотиків в організмі операторів атомних електростанцій, інших техногенно небезпечних виробництв, пілотів літаків, водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, та інших працівників, діяльність яких пов’язана з ризиком для здоров’я і життя людей, та забезпечити його впровадження у вітчизняну практику.

20. Розробити та затвердити порядок визначення обсягу потреби у наркотичних лікарських засобах з включенням їх до відповідних квот на обіг підконтрольних речовин.

21. Провести розрахунки відповідності обсягів знеболювальних лікарських засобів потребам хворих.

22. Забезпечити підготовку студентів, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів лікувального та педіатричного профілю з питань застосування наркотичних анальгетиків.

23. Вжити дієвих заходів щодо:

  • виявлення та припинення протиправної діяльності осіб з використанням міжнародних каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, у першу чергу синтетичних та напівсинтетичних;
  • протидії транскордонному незаконному обігу наркотиків та підвищення рівня прикордонної безпеки, особливо на аеровокзалах та у морських портах.

24. Вжити заходів щодо викриття схем організованої злочинності у сфері наркобізнесу, насамперед стосовно виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів наркоугруповань, підпільних нарколабораторій та оптових розповсюджувачів наркотиків, що перебувають у незаконному обігу.

25. Забезпечити систематичний оперативний обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав щодо нових наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що стають предметом зловживання серед молоді, підготовки та вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Удосконалити механізми виявлення, оцінки та реагування на появу нових наркотиків.

26. Здійснити заходи щодо виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів та психотропних речовин і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

27. Активізувати проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення осіб, які розповсюджують наркотичні засоби в навчальних закладах, нічних клубах та інших місцях масового відпочинку та дозвілля молоді, припинення їх протиправної діяльності.

28. Забезпечити проведення комплексу спільних оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, які організовують та здійснюють поставку наркотиків у місця позбавлення волі та попереднього ув’язнення.

29. Вирішити питання щодо доцільності укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Українською Стороною та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади текст зазначеного Меморандуму, активізувати співпрацю з Програмним офісом Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні та сприяти утворенню підрозділу портового контролю з метою виконання Програми ООН з глобального контролю за контейнерами.

30. З урахуванням міжнародного досвіду підготувати пропозиції щодо декриміналізації правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків, які не становлять значної суспільної небезпеки.

31. Розробити методику визначення критеріїв експертної оцінки речовин на предмет віднесення їх до аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин.

32. Провести комплекс досліджень, спрямованих на підвищення ефективності програм замісної підтримувальної терапії, в тому числі пілотного проекту із застосуванням рідкої форми препарату метадону гідрохлориду в програмах лікування, визначення впливу таких програм на скорочення розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу і вірусних гепатитів серед споживачів ін’єкційних наркотиків та зменшення кількості кримінальних правопорушень.

33. Провести наукове дослідження щодо впливу факторів ризику та соціальних детермінант на здоров’я дітей та молоді віком 11-17 років у рамках міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» для використання його результатів у профілактичній та соціально-виховній роботі.

34. Забезпечити перегляд і вдосконалення програм професійної та післядипломної підготовки лікарів, медичних сестер, психологів, соціальних працівників з питань реалізації комплексної моделі надання кваліфікованих медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків.

35. Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, та представників груп підвищеного ризику в разі порушення їх прав.

36. Привести систему національних показників (індикаторів) оцінки наркоситуації у відповідність з критеріями Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності.

37. Провести аналіз динаміки зміни епідеміологічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу серед осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків та вжити відповідних медико-профілактичних заходів.

38. Сформувати банк даних щодо підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність, пов’язану з лікуванням, реабілітацією та реінтеграцією наркозалежних осіб.

39. За підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності і Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності провести навчальний семінар з питань розвитку національної інформаційної та моніторингової системи щодо наркотиків для фахівців центральних органів виконавчої влади.

40. З метою визначення подальших шляхів та способів реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року провести цикл міжнародних семінарів і експертних консультацій з питань:

  • зниження попиту на наркотики;
  • контролю за обігом наркотиків та боротьби з їх незаконним обігом;
  • зменшення наслідків немедичного вживання наркотиків.

41. Підвищити ефективність роботи спостережних комісій, що працюють на громадських засадах при органах виконавчої влади, із соціальної реабілітації та ресоціалізації наркозалежних осіб, які звільняються з установ відбування покарання.

42. Утворити координаційні групи із залученням міжнародних урядових та неурядових організацій для вирішення нагальних питань протидії наркоманії та боротьби з незаконним розповсюдженням наркотиків.

43. Опрацювати питання формування таблиць розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обігу, а також порядку включення нових хімічних речовин до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

44. Посилити співпрацю з інституціями ЄС з метою реалізації пункту 4 Плану дій Україна — ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, яким передбачається підтримка ЄС третіх країн у подоланні пов’язаної з наркотиками організованої злочинності, включаючи незаконний обіг наркотичних засобів.

45. Забезпечити своєчасне інформування міжнародних організацій з контролю за наркотиками про наркоситуацію в Україні та динаміку її змін.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимірювання артеріального тиску: алгоритм

Скачайте алгоритм вимірювання артеріального тиску. Документ стане у пригоді медсестрі в щоденній роботі з пацієнтами й під час підготовки локальних документів
51221

Радіаційна загроза: як підготуватися й уберегтися

26 квітня — річниця техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи на Чорнобильській АЕС. З'ясуйте, як підготуватися до можливої радіаційної аварії, які існують ризики й протипоказання йодної профілактики?
3480

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді