Нові посади керівників медзакладів: наказ МОЗ № 1977

UA RU
Автор

Бєлікова Галина

експерт із кадрових питань
Наприкінці 2018 року МОЗ змінило підхід до керівництва закладами охорони здоров’я. Наказ № 1977 розділив функції управлінців на фінансово-господарські та медичні. Тепер маємо двох керівників — генерального директора та медичного директора. Які їхні функції? Як упровадити нові посади керівників?
Зміст статті:
Оголошення та проведення конкурсу на посаду директора медзакладу Посада директора замість головного лікаря: як внести зміни до штатного розпису та статуту Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора КНП Функції медичного директора Кому підпорядковуються колишні заступники головного лікаря

Як визначити розмір оплати праці керівника КНП

Із Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117 (ДКХП Випуск 78), МОЗ виключило кваліфікаційні характеристики посад головного лікаря й заступника головного лікаря з медсестринства. Натомість додало посаду медичного директора та нові кваліфікаційні характеристики генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу, його заступників і завідувачів структурних підрозділів.

Зміни до ДКХП Випуску 78 МОЗ унесло наказом від 31.10.2018 № 1977 (Наказ № 1977). Розглянемо найпоширеніші запитання, які викликав цей документ.

Оголошення та проведення конкурсу на посаду директора медзакладу

Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та окремі типові форми контрактів із керівниками державних/комунальних закладів охорони здоров’я в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, державної або комунальної установи затверджує постанова КМУ від 21.08.2019 № 792.

Одна з підстав припинення дії контракту — закінчення строку дії контракту.

Головні лікарі мають продовжувати виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів (п. 2 Наказу № 1977).

Орган управління, який укладав контракт із головним лікарем, видає розпорядження про його звільнення за пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у зв’язку із закінченням строку дії контракту. На підставі розпорядження видайте наказ про звільнення головного лікаря.

✅✅✅ Остеопатія та кінезіологія: як керівнику додати ці види послуг

Наказ про звільнення з посади головного лікаря: приклад оформлення

Нові посади керівників медзакладів: наказ МОЗ № 1977

Скачати

Заздалегідь підготуйте та погодьте з органом управління зміни до штатного розпису закладу:

 • вивести посаду головного лікаря
 • увести посаду генерального директора (директора) закладу

Зміни введіть у дію наступного дня після звільнення головного лікаря. У цей же день орган управління має призначити когось зі штатних працівників виконувачем обов’язків генерального директора (директора). Він обійматиме цю посаду доти, доки орган управління призначить керівника за результатами конкурсу.

Підстава для проведення конкурсу — рішення органу управління. Його ухвалюють протягом трьох робочих днів із моменту, коли виникла вакантна посада (п. 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094; далі — Порядок № 1094).

NB! Постанова КМУ від 22.07.2020 № 637 внесла зміни до Порядку № 1094.

Конкурс передбачає п’ять етапів:

1. Орган управління ухвалює рішення про проведення конкурсу.

2. Формує конкурсну комісію, а за необхідності оновлює її склад.

3. Конкурсна комісія готується до проведення конкурсу —

 • оприлюднює оголошення про проведення конкурсу
 • приймає документи від осіб, які бажають узяти в ньому участь
 • перевіряє документи на відповідність установленим вимогам

4. Безпосередньо проводить конкурс — заслуховує конкурсні пропозиції та проводить співбесіди з кандидатами, визначає переможця.

5. Оприлюднює результати конкурсу.

Конкурсна комісія вносить подання до органу управління про призначення на посаду та укладення контракту з переможцем конкурсу. На це орган управління має місяць (абз. 12 п. 1.4.6 Методичних рекомендацій МОЗ з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.04.2017 № 9).

✅✅✅ Хто на конкурс, або Як обиратимуть керівника закладу охорони здоров’я

Посада директора замість головного лікаря: як внести зміни до штатного розпису та статуту

Назву посади керівника закладу визначають у статуті. Якщо орган управління планує змінити назву, він має внести та затвердити зміни до статуту. Дата реєстрації змін — одночасно й дата введення в дію змін до штатного розпису.

Найменування посади в цьому випадку змінюють, щоб привести штатний розпис у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 від 28.07.2010 № 327 (КП).

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора КНП

Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності призначають особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам (ч. 7 ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII). Кваліфікаційні вимоги до посади генеральний директор (директор) закладу охорони здоров’я визначає ДКХП Випуск 78.

До 01.01.2022 директор повинен мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра за однією зі спеціальностей:

 • «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»
 • «Право»
 • «Соціальні та поведінкові науки»
 • «Гуманітарні науки»
 • «Охорона здоров’я» зі спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»

Із 01.01.2022 обов’язковим стане магістерський рівень освіти з управління та адміністрування, навіть якщо ви здобули вищу освіту з права, соціальних та гуманітарних наук чи охорони здоров’я.

Магістерський рівень вищої освіти встановлює стаття 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Закон № 1556). Вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста після того, як цей Закон набрав чинності, прирівнюють до вищої освіти ступеня магістра (п. 2 ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1556).

У якому випадку освіта головного лікаря відповідатиме кваліфікаційним вимогам посади генерального директора (директора)? Якщо він здобув вищу освіту до прийняття Закону № 1556, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Охорона здоров’я» та пройшов спеціалізацію з «Організації і управління охороною здоров’я».

Якщо головний лікар захоче стати генеральним директором (директором) після 01.01.2022, він має здобути освіту за спеціальністю «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» за рівнем магістра. Ще один варіант — обійняти посаду медичного директора.

Функції медичного директора

МОЗ Наказом № 1977 розмежував функції генерального директора (директора) закладу охорони здоров’я та медичного директора.

Директор закладу керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, а також відповідає за фінансово-господарські результати діяльності. Кваліфікаційні характеристики посади медичного директора передбачають, що він займається питаннями медицини.

Медичний директор має завдання та обов’язки:

 • керувати закладом охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань
 • у разі відсутності керівника за його дорученням виконувати його обов’язки
 • організовувати надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
 • розробляти та впроваджувати в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини
 • координувати зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я
 • відповідати за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу

Отже, у закладі обов’язково має бути посада медичного директора.

Кому підпорядковуються колишні заступники головного лікаря

Генеральний директор (директор) закладу має займатися питаннями господарської діяльності, а медичний директор — питаннями медицини. Відповідно до завдань та обов’язків керівників визначте підпорядкування та назви посад їхніх заступників.

Наприклад, економічні й технічні питання розв’язує генеральний директор (директор) закладу. Отже, заступники з економічних питань, із технічних питань, із юридичної роботи тощо стають заступниками генерального директора (директора) закладу.

Заступники, до обов’язків яких входять медичні питання, стають заступниками медичного директора. Це, приміром, заступники з експертизи тимчасової непрацездатності, із медичного обслуговування населення тощо.

ДЕТАЛЬНО про посади колишніх заступників головлікаря ↪️

Назву посади для штатного розпису утворіть за допомогою похідних слів, які перелічені в Додатку В до КП, та уточніть за допомогою Примітки 2 до цього ж додатка.

Новоутворена посада наслідує код базової професії. І генеральний директор (директор), і медичний директор мають код за КП 1210.1, тож і їхні заступники матимуть аналогічний.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики