Посадова інструкція заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи та дізнайтеся, які права та обов’язки має цей прцівник та кому підпорядковується.

Посада заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-протиепідемічної роботи належить до категорії «Керівники» та підпорядковується головному лікарю.

Як набрати бали до атестації 2020

В посадовій інструкції заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи зазначають меду діяльності працівника — згідно зі встановленими вимогами організувати методичну діяльність:

 • сестер медичних старших
 • молодших спеціалістів з медичною освітою
 • молодшого медичного персоналу
 • технічних службовців (сестер-господинь).

Загальна вимога до посадової інструкції медпрацівників — вказувати, хто замінить керівника у випадку його хвороби чи відрядження. Це може бути працівник, який має достатній досвід і кваліфікацію для виконання завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією. Також зауважте, що такий працівник набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

Робоче місце заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-протиепідемічної роботи — кабінет у приміщенні закладу, оснащений відповідно до Табеля оснащення кабінетів заступників головного лікаря закладу охорони здоров’я. Робочою зоною є територія та приміщення закладу.

Посадова інструкція заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи: скачайте!Читайте: "Бактерицидні лампи та їх застосування у медичних закладах"

Оригінал посадової інструкції заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-протиепідемічної роботи зберігають у відділі кадрів закладу. Один примірник — у керівника закладу (відділ кадрів), другий — безпосередньо у працівника на робочому місці.

Обов’язки заступника головного лікаря з медсестринства:

 • Здійснює управлінську та представницьку діяльність у межах покладених на нього завдань та обов’язків або за дорученням головного лікаря.
 • Бере участь в організації адміністративної діяльності закладу, поліпшенні якості та підвищенні ефективності медичного обслуговування населення.
 • Організовує та контролює (вибірково) виконання внутрішнього трудового розпорядку закладу підпорядкованим персоналом.
 • Організовує підбір та розстановку кадрів молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.
 • Проводить обходи (планові, цільові, позапланові) структурних підрозділів закладу. Під час обходів перевіряє (вибірково) виконання правил сестринського (медичного) догляду, правильність заповнення молодшими спеціалістами з медичною освітою затверджених бланків (листок лікарських призначень, температурний листок тощо) та журналів у структурних підрозділах.
 • Забезпечує належний сестринський (медичний) догляд шляхом правильної організації праці підпорядкованого персоналу.
 • Організовує логічну й оптимізовану роботу молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу закладу, контролює та забезпечує оптимальність їх розподілу по робочих місцях.

Посадова інструкція заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи: скачайте!Читайте: "Як прийняти на роботу медпрацівника за строковим договором: покроковий алгоритм"

 • Перевіряє виконання робочого процесу молодшими спеціалістами з медичною освітою, молодшим медичним персоналом, технічними службовцями (сестрами-господинями).
 • Представляє молодших спеціалістів з медичною освітою, молодший медичний персонал, технічних службовців (сестер-господинь) до заохочення та вносить пропозиції про накладання стягнення на осіб, які порушують трудову дисципліну, неякісно виконують свої обов’язки згідно із затвердженими посадовими інструкціями.
 • Забезпечує дотримання протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях та на території закладу, оцінює санітарно-гігієнічний стан структурних підрозділів закладу.
 • Проводить у закладі протиепідемічні заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.
 • Бере участь у засіданнях комісії з інфекційного контролю, є заступником голови комісії.
 • Розглядає випадки порушень трудової дисципліни, невиконання покладених на підпорядкований персонал завдань та обов’язків, аналізує роботу персоналу. Вносить керівнику пропозиції про накладання стягнень, відпрацьовує заходи з усунення порушень, недоліків у роботі підпорядкованого персоналу.
 • Щодня оцінює роботу сестер медичних старших згідно з критеріями визначення якості роботи сестер медичних старших.

Посадова інструкція заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи: скачайте!Читайте: "Обработка медицинских инструментов: гид по дезинфекции, ПСО, стерилизации"

Скачайте посадову інструкцію заступника головного лікаря з медсестриства

Посадова інструкція заступника головного лікаря з медсестринства та санітарно-епідемічної роботи: скачайте!

Нові вимоги до ліцензування медичної практики