Як ознайомити новоприйнятого медпрацівника з локальною документацією?

Найчастіше керівники, які приймають на роботу підлеглих, нехтують вимогою ознайомлювати з працівника з локальними документами, посадовою інструкцією тощо. Та не чекайте, поки така недбалість призведе до відчутних проблем, розробіть чіткий порядок прийому працівника на роботу.

Взятися за виконання робочих обов’язків щойно прийнятий працівник може лише після того, як роботодавець (уповноважений ним орган):

 • роз’яснить його права та обов’язки;
 • повідомить під підпис про умови праці, наявність шкідливих факторів виробництва;
 • поінформує працівника про його права на пільги та різноманітні компенсації, передбачені законодавством та колективним договором, якщо робота передбачає контакт з шкідливими факторами;
 • забезпечить працівника робочим місцем, надасть необхідні для роботи засоби;
 • проведе інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії.

Відповідна норма прописана у ст. 29 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП). Інспектор кадрів в свою чергу повинен поінформувати працівника про:

 • положення колективного договору;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • положення посадової (робочої) інструкції;
 • інші нормативні документи, котрими регулюються трудові відносини та виробничий процес загалом.

Як ознайомити новоприйнятого медпрацівника з локальною документацією?Читайте: "Як прийняти на роботу медпрацівника за строковим договором: покроковий алгоритм" 

Серед інших нормативних документів, з якими варто ознайомити працівника перед початком роботи, наступні:

 • Положення про пропускний режим;
 • Інструкція про порядок зберігання та облік ввірених матеріальних цінностей;
 • Положення про облік робочого часу;
 • Порядок приймання та передавання зміни;
 • Положення про проведення оперативних нарад керівників підприємства та керівників структурних підрозділів медичного закладу;
 • Положення про табельний облік;
 • Положення про порядок обробки та захисту персональних даних.

Кількість та перелік нормативних документів, з якими необхідно ознайомити працівника перед початком роботи, залежить від його посади та його робочих завдань.  Проте, в будь-якому разі є документи, ознайомити з якими необхідно кожного працівника. До цього переліку належать:

 • колективний договір (якщо він наявний в медичному закладі);
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадова (робоча) інструкція.

Як ознайомити новоприйнятого медпрацівника з локальною документацією?Читайте: "Зміна посад у штатному розписі медзакладу

Яким саме чином має відбутись процедура ознайомлення, нормативними документами чітко не прописано. З цієї причини кожний медичний заклад може самостійно обрати форму такого ознайомлення. Все ж необхідно дотриматись головного правила – працівник має поставити  підпис під кожним нормативним документом, з яким його ознайомили. Існує декілька способів  дотримуватись такої вимоги:

 • до кожного нормативного документа ( також і колективний договір) додають листок ознайомлення, в якому передбачені графи для підпису працівника з  датою, коли він ознайомився з цим документом;
 • завести спеціальний Журнал ознайомлення з локальними нормативними документами, в якому кожний працівник ставить свій особистий підпис, дату ознайомлення та зазначає своє прізвище та ініціали;
 • завести персональний листок ознайомлення з нормативними документами, куди внести назви усіх локальних нормативних документів, з якими працівник ознайомився. На такому персональному листі ознайомлення кожний співробітник медичного закладу прописує приблизно наступну фразу – «Із зазначеними нормативними документами ознайомлений». Після цієї фрази він вказує дату ознайомлення, власне прізвище та ініціали та засвідчує усе особистим підписом;
 • щойно прийнятий на роботу працівник може власноруч вказати на зворотному боці наказу про прийняття на роботу (форма № П-1) назви документів, з якими він ознайомився, зазначити дату такого ознайомлення, засвідчити правдивість вищевикладеного власноручним підписом (біля якого зазначають прізвище та ініціали працівника).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді