Посадова інструкція медсестри кабінету телемедицини: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію медсестри кабінету телемедицини, читайте, які обов’язки і права у працівника, якими знаннями повинна володіти медсестра та хто зможе замінити у випадку його відсутності.

Посада сестри медичної кабінету телемедицини I кваліфікаційної категорії належить до посад молодших спеціалістів з медичною освітою обласної клінічної лікарні (далі — ОКЛ) і підпорядковується завідувачу кабінету телемедицини.

Мета роботи сестри медичної кабінету телемедицини — поліпшувати здоров’я населення шляхом забезпечення постійного доступу до медичних послуг належної якості на будь-якій відстані.

Варто зауважити в посадовій інструкції, що  сестра медична кабінету телемедицини під час оформлення медичних документів засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджують інші медичні документи встановленої форми.

Посадова інструкція медсестри кабінету телемедицини: скачайте!Читайте: "Відрядження медичних працівників: оплата, документація, порядок"

Логічно, що медсестра такого профілю повинна  уміти працювати із комп’ютером та іншою організаційно-комунікаційною технікою, здатна вивчати і розуміти загальні технічні вимоги для системи телемедицини.

Обов’язки медсестри кабінету телемедицини:

 • Бере участь у заходах, що застосовують під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями.
 • Виконує службові доручення завідувача кабінету телемедицини, пов’язані із взаємодією зі структурними підрозділами ОКЛ, юридичними та фізичними особами — підприємцями, що надають медичну допомогу із застосуванням телемедицини.
 • Бере участь у розробці рекомендацій щодо застосування телемедицини у закладах охорони здоров’я.
 • Забезпечує ефективне використання матеріально-технічної бази кабінету телемедицини.
 • Зберігає конфіденційність і цілісність інформації про стан здоров’я пацієнта, дотримує вимог етики та деонтології надання медичної допомоги.

Посадова інструкція медсестри кабінету телемедицини: скачайте!Читайте: "Доплаты медсестрам: условия начисления и примеры из практики"

 • Надає екстрену та планову медичну допомогу, допомагає лікарю-консультанту планувати подальші призначення для пацієнта, процедури або прямі прийоми, якщо пацієнт потребує госпіталізації, як зазначено у лікувальних документах.
 • Бере участь у формуванні запиту для проведення телемедичного консиліуму, забезпечує документальне супроводження під час пошуку необхідних консультантів.
 • Веде облік запитів на телемедичне консультування та опрацьованих висновків консультантів.
 • Інформує пацієнта та/або лікуючого лікаря про результат телемедичного консультування.
 • Зберігає висновки консультантів на паперових носіях та за необхідності копіює їх.
 • Оформлює за дорученням завідувача супроводжувальні документи стосовно направлення пацієнтів для отримання медичної допомоги до інших закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.

Посадова інструкція медсестри кабінету телемедицини: скачайте!Читайте: "Доплата за роботу з медичними відходами — коли передбачена?"

Скачайте посадову інструкцію медсестри кабінету телемедицини

Посадова інструкція медсестри кабінету телемедицини

Нові вимоги до ліцензування медичної практики