Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’я — повний перелік

Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’я — один з критеріїв, за якими комісія перевірятиме заклад. Аби бути готовим до будь-яких запитань з боку інспектора, перевірте чи всі документи впорядковані.

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (абз. 1 ст. 13 Закону про охорону праці). Для цього:

 • розробіть і затвердьте положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, у всіх приміщеннях, на кожному робочому місці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • забезпечте безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами закладу з охорони праці, засобами індивідуального захисту.

Подаємо примірний перелік необхідних документів з охорони праці. Скорегуйте його залежно від створеної системи управління охороною праці в закладі, наявності чи відсутності шкідливих та небезпечних умов праці на робочих місцях тощо.

Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Допомога на оздоровлення медпрацівникам: приклади наказів

Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’я:

 • Положення про службу охорони праці.
 • Положення про систему управління охороною праці.
 • Положення про проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці.
 • Положення про комісію з питань охорони праці.
 • Положення про видачу засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ).
 • Положення про проведення оперативного контролю з охорони праці.
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
 • Інструкції з охорони праці (загальні, для кожної спеціальності, для кожного медичного обладнання).
 • Наказ про затвердження нормативних документів з охорони праці.
 • Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці.
 • Наказ про призначення постійно діючої комісії з перевірки знань з охорони праці.
 • Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’я — повний перелікЧитайте: "Допуск працівників до роботи з наркотичними засобами: вимоги до персоналу

 • Наказ про проведення медичних оглядів.
 • Наказ про створення комісії з перевірки спецодягу та ЗІЗ.
 • Наказ про призначення посадових осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію: будівель та споруд; електрогосподарства; ліфтів; посудин, що працюють під тиском; сильнодіючих та отруйних речовин.
 • Програма вступного інструктажу.
 • Графік навчання та перевірки знань з охорони праці посадових осіб.
 • Графік навчання та перевірки знань з охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.
 • Графік проведення медичних оглядів.
 • Графіки проведення оглядів, замірів, випробувань, експертизи і ревізії: будівель та споруд; електрогосподарства; ліфтів; посудин, що працюють під тиском; сильнодіючих та отруйних речовин.
 • Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки.
 • Перелік професій та посад, для яких передбачають стажування працівників на робочому місці із зазначенням тривалості у змінах.
 • Перелік професій та робочих місць, які віднесені до першої кваліфікаційної групи з електробезпеки.
 • Перелік професій, працівники яких мають проходити обов’язковий медичний огляд.
 • Перелік робіт із підвищеною небезпекою.
 • Перелік обладнання та устаткування підвищеної небезпеки, які застосовують у закладі.

Документи з охорони праці у закладі охорони здоров’я — повний перелікЧитайте: "Лідерство в медсестринстві: експрес-курс для головної медсестри"

 • План роботи комісії з питань охорони праці.
 • План роботи служби охорони праці.
 • Протоколи засідань комісії з атестації робочих місць за умовами праці.
 • Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки.
 • Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці.
 • Журнал реєстрації видачі в підрозділи інструкцій з охорони праці.
 • Журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 • Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі.
 • Журнал реєстрації аварій.
 • Журнал реєстрації постраждалих від нещасних випадків.
 • Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.
 • Робочий журнал інженера з охорони праці.
 • Договір страхування працівників на випадок інфікування ВІЛ.
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.
 • Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
 • Колективний договір, матеріали з контролю виконання розділу «Охорона праці» колективного договору, акти виконаних робіт.
 • Матеріали розслідування нещасних випадків на виробництві.
 • Наявність чинних законодавчих і нормативних актів з охорони праці (Закони, постанови, накази, Правила, ДНАОП, ДСТУ, СанПіН тощо).
 • Приписи служби охорони праці з актами про виконання.
 • Програми навчання працівників з охорони праці.
 • Стенди (куточки) з охорони праці.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді