Етичний кодекс медсестри

Світова громадськість в усі часи надавала морально-етичному аспекту в медицині великого значення. Видатні представники медичної професії завжди наголошували на гуманній сутності медицини, закликали до милосердя, чесного й самовідданого виконання медиками своїх професійних обов’язків за покликанням та по совісті. Тому "Етичний кодекс медсестри" – це перше, на чому варто будувати заняття з етики та деонтології медичного персоналу.

У XX столітті сестринська діяльність сформувалась як самостійна професія з власними функціональними обов’язками, методами та засобами їх виконання, які були закладені ще Флоренс Найтінгейл у сестринській клятві. Проте нині ці функції потребують конкретизації загальних моральних принципів і цінностей відповідно до сучасних умов праці медичних сестер. Саме це дало поштовх виникненню Кодексу професійної етики медичних сестер України.

Завдяки науково-технічному прогресу (виникнення трансплантації органів, психофармакології, медичної генетики, втручання у репродуктивну сферу людини тощо) з’явився новий напрям — біоетика. Принципи поведінки медичних працівників, розроблені біоетикою, лежать в основі всієї сучасної професійної етики. Вони враховані і в Кодексі, складеному з урахуванням особливостей сучасної медицини та сучасного стану медсестринської освіти в Україні. Цей документ передбачає ретельний та відповідальний догляд за хворими.

У Кодексі використані такі матеріали та документи:

 • настанови, клятви, присяги та праці з історії світової медицини;
 • сучасні етико-нормативні документи міжнародних етичних організацій:
  – Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (1946);
  – Лісабонська декларація про права пацієнта (1981, 1995);
  – Європейський кодекс медичної етики (1987);
  – Венеціанська декларація з медичної освіти (1991);
  – Етичний кодекс професійної етики Міжнародної ради медсестер (1973);
  – Етичний кодекс Асоціації медичних сестер Канади (1997).

Відповідно до Кодексу медична сестра зобов’язана поліпшувати, підтримувати та відновлювати здоров’я пацієнтів, полегшувати їхні страждання та запобігати хворобам, керуючись моральними нормами поведінки. У клінічній практиці, освіті, адмініструванні та дослідженні вона має поділяти загальні погляди щодо надання компетентної медичної допомоги та поліпшення догляду за хворими, поважати права пацієнтів.

Як громадянин медична сестра зобов’язана дотримуватися моральних норм та загальних вимог законодавства. Як особистість вона має право обирати спосіб життя відповідно до власних етичних цінностей, особистої етики. Однак її спосіб життя ні в якому разі не може шкодити пацієнтам, перешкоджати процесу лікування.

Етичний кодекс медсестриЧитайте: "Деонтологія середнього медичного персоналу"

За допомогою Кодексу ті, хто лише розпочинає професійну діяльність, можуть визначити свої основні моральні зобов’язання щодо догляду за пацієнтами. А для тих, хто вже працює на посаді медичної сестри тривалий час, Кодекс має бути еталоном морально-етичної оцінки. Правильне розуміння цього документа полегшить розв’язання етичних проблем і допоможе запобігти багатьом з них.
Етичний кодекс медсестри

Нові вимоги до ліцензування медичної практики