Нова форма № 039/о: Відомість обліку відвідувань пацієнтів

Оновлення форми № 039/о доло змогу лікарю, який приймає пацієнта амбулаторно, не звітувати про кожний візит пацієнта чи відвідини його вдома. Тепер відомість обліку пацієнтів містить значно меншу кількість інформації та потребує затрати меншої кількості часу для заповнення медичним персоналом. Тож скачайте бланк та читайте, як заповнюбвати нову форму 039.

Наказ  МОЗ № 157 від 26.01.2018 оновив форму первинної медичної документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» та інструкцію стосовно її заповнення. Форму заповнює медичний персонал, що проводить амбулаторний прийом пацієнтів, на підставі форми первинної медичної документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів», також оновленої наказом МОЗ № 157. Документ зберігають у медичному закладі протягом одного року після звітного року.

Як заповнювати нову форму № 039 

Форму № 039/о ведуть  в медичних закладах, як-от:

 • поліклінічні відділення медичних закладів усіх профілів (також психіатричних та наркологічних);
 • медичні заклади як сільської місцевості, так і розташовані у містах;
 • лікувальні заклади, у яких отримують медичну допомогу  дорослі пацієнти  і особи дитячого віку;
 • диспансерні заклади усіх профілів;
 • жіночі консультації пологових будинків;
 • поліклінічні відділення та диспансери при науково-дослідних інститутах;
 • центри первинної медико-санітарної допомоги;
 • фельдшерсько-акушерські пункти;
 • лікарські й фельдшерські пункти охорони здоров’я;
 • приймальні відділення медичних закладів, у яких надають стаціонарну медичну допомогу.

Безпосередню відповідальність за ведення форми № 039/о несе медичний персонал (лікарі, середній медперсонал), який проводить самостійний амбулаторний прийом пацієнтів в лікувальних закладах, що надають амбулаторну допомогу, відвідують пацієнтів за місцем їхнього проживання.

Нова форма № 039/о: Відомість обліку відвідувань пацієнтівЧитайте: "Відміна медичних форм: чому так сталося і що далі?" 

Документ заповнюють такі медпрацівники:

 • лікарі-консультанти;
 • очільники відділень та лікарі денних стаціонарів, що приймають амбулаторних пацієнтів;
 • психотерапевти, що провадять групові заняття.

Слід зауважити, що не всі медичні фахівці зобов’язані заповнювати форму № 039/о.  Відомість обліку пацієнтів не заповнюють:

 • лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • медичні фахівці військових комісаріатів;
 • лікарі-стоматологи.

Стоматологи  заповнюють форми первинної медичної документації № 039-2/о «Щоденник  обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», що затверджена наказом МОЗ від 28.07.2014 року № 527 та формах № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда», затверджених наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012 року.

Нова форма № 039/о: Відомість обліку відвідувань пацієнтівЧитайте: "Акт о проведении дезинфекции: бланк и правила заполнения" 

Скачайте бланк оновленої форми  № 039/о

бланк форми 039

Інформація, яку вносять у відомість обліку пацієнтів

Форму № 039/о суттєво спростили.  

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

1

Відомості про медичний заклад

Прізвище, ім’я, по батькові медичного спеціаліста (лікаря, молодшого медичного спеціаліста), який надає медичну допомогу пацієнту.

Місце провадження медичної практики. При цьому враховують адміністративно-територіальний устрій та особливості населених пунктів, яким надано статус гірських (Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»).

2

Дані про відвідування

Загальне число відвідувань пацієнтами лікарів усіх профілів чи молодших медичних спеціалістів з медичною освітою, що провадять амбулаторний прийом.

Загальне число відвідувань дітьми віком до 17 років.

Загальне число відвідувань пацієнтів удома.

Загальне число відвідувань медичними працівниками дітей, чий вік не досяг 17 років. Сюди ж включають і патронажні відвідування.

Усю інформацію до форми № 039/о вносять із зазначенням дати, за яку заповнюють форму. Щоб уникнути будь-яких неточностей в підрахунку кількості відвідувань, вирішено — усі візити пацієнта протягом одного робочого дня до одного лікаря вважати одним відвідуванням.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді