Конкурс на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я

Теми:
Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я дає можливість вибрати претендента, який найбільше відповідає вимогам та найкраще зможе організувати роботу закладу. Справедливий та прозорий відбір дасть змогу підвищити рівень довіри суспільства і до керівників закладів охорони здоров’я.

Порядок проведення конкурсу  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» № 1094 від 27 грудня 2017 визначає механізм та умови проведення цього відбору. Щоправда дія документу не поширюється на медичні заклади військових формувань та медичні заклади, що належать правоохоронним органам спеціального призначення. Отже, в Постанові передбачені основні аспекти проведення відбору, механізм визначення переможця та спосіб оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Постановка внутрішньовенних та внутрішньом'язових ін'єкцій лежачому хворому в палаті" 

Умови проведення конкурсу

Конкурс на заміщення вакантної посади керівника медичного закладу проходить в декілька послідовних етапів:

Перший етап: оголошення рішення про проведення конкурсу. Рішення приймає відповідний орган управління протягом трьох днів від моменту виникнення вакансії.

Другий етап:  формування конкурсної комісії (оновлення її складу).

Третій етап: підготовка до проведення конкурсу. На цьому етапі відбувається подання документів претендентами на заміщення вакантної посади та перевірка достовірності цих документів.

Четвертий етап: власне проведення конкурсу. Процедура конкурсу завершується визначенням прізвища переможця.

Пятий етап: оприлюднення результатів відбору.

Обов’язковою умовою проведення конкурсу є чітке дотримання законодавства України.

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Журнал учета наркотических средств и психотропных веществ: бланки"

Діяльність конкурсної комісії

Для проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я створюють конкурсну комісію. Комісія може організовуватись спеціально для проведення конкурсу чи функціонувати на постійній основі. У разі, якщо комісія діє на постійній основі, її склад щороку переглядатимуть. Для створення комісії законодавство відводить чіткі терміни – 20 днів з моменту оголошення рішення про проведення конкурсу.

Вимоги законодавства до складу комісії

 № п/п

Критерії

Для медичних закладів

Для новостворених медичних закладів

1

Кількість членів комісії

Державної форми власності – 10 – 12 осіб.

 Державної форми власності – 8 – 10 осіб.

Комунальної форми власності – 6 – 9 осіб.

Комунальної форми власності – 6 – 8 осіб.

2

Склад комісії

Представники органу управління.

Представники органу управління.

Представники трудового колективу (обирають на загальних зборах трудового колективу).

Представники громадської ради органу управління.

Представники громадської ради органу управління.

По одному представнику від громадських організацій (що займаються питаннями захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я чи у сфері запобігання корупції).

По одному представнику від громадських організацій (що займаються питаннями захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я чи у сфері запобігання корупції).

Експерти в певній галузі знань (науковці). Залучаються до роботи за рішенням членів комісії, якщо є необхідність додатково протестувати претендента на відповідність посаді, яку він хоче обійняти. Їх голос є дорадчим.

Експерти в певній галузі знань (науковці).

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Персональний склад комісії затверджує своїм рішенням орган управління. Ним же затверджується й голова комісії та секретар. Орган управління своїм рішенням вносить  зміни до складу комісії.

Не кожен охочий може увійти до складу комісії, що займається проведенням конкурсу на заміщення посади керівника медзакладу. Її членом не може стати особа, в біографії якої є документально підтверджений факт:

 • судимості за скоєння умисного злочину (якщо така судимість не анульована  відповідно до закону);
 • наявності адміністративного стягнення за корупційне діяння (якщо від моменту набрання чинності відповідного рішення суду не пройшло трьох років);
 • конфлікту інтересів.

Стосовно відсутності конфлікту інтересів, претендент на членство в комісії власноруч заповнює спеціальний бланк заяви. В цьому документі він, зокрема, відмічає обставини, які можуть впливати на прийняття ним рішення – наявність в нього фінансового, професійного інтересу. Окрім того, претендент зазначає відсутність таких інтересів й у близьких йому родичів.

Якщо ж член комісії має певні факти в біографії, які не дозволяють йому брати участь в роботі комісії, законодавство зобов’язує його написати заяву про самовідвід. Таку особу наступного робочого дня буде замінено на іншу.

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Прекурсоры: перечень утвержденных в Украине" 

Порядок роботи комісії

Свої рішення комісія приймає на засіданні. Роботу комісія може розпочати лише в тому разі, коли на засіданні присутні не менше двох третин її складу.

Усі рішення комісія приймає відкритим поіменним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії. Якщо ж голоси розподілились порівну, вирішальним голосом вважається голос головуючого на засіданні. Протокол рішення комісії оприлюднюють на веб-сайті органу управління.

Підготовка до проведення конкурсу

Положенням встановлені чіткі часові рамки початку проведення конкурсу на заміщення посади керівника медзакладу – три дні з моменту формування складу комісії. Першим кроком, що свідчить про початок проведення конкурсу, є оприлюднення на офіційному веб-сайті органу управління оголошення про відкриття відбору.

В оголошенні про конкурс зазначають:

№ п/п

Категорія інформації

Зміст інформації

1

Підстави проведення конкурсу

Офіційний документ органу управління

2

Часові проміжки проведення конкурсу

Дата початку приймання документів

Кінцевий термін подачі документів претендентами

3

Контакти конкурсу

Адреса, за якою приймають документи від претендентів

Адреса, за якою буде проводитись конкурс

Номер телефону та адреса електронної пошти, за якою можна отримати додаткову інформацію, яка цікавить претендента на посаду

4

Дані про медичний заклад

Найменування закладу

Юридична адреса закладу та його фактичне місце розташування

Основний напрям діяльності закладу

Структура закладу

Статут закладу

5

Інформація про посаду

Важливі умови контракту

Умови оплати праці керівника закладу

6

Інша важлива інформація для претендента.

Вимоги до претендента

Перелік документів, що має подати претендент

Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника медзакладу особа, яка претендує на посаду, має зібрати та подати в обумовлений термін документи.  

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств"

Документи для подання на конкурс

№ п/п

Назва документу

Додаткова інформація про документ

1

Заява про участь в конкурсі.

Пише власноручно претендент, адресуючи документ на ім’я голови конкурсної комісії. Претендент вказує в заяві основні мотиви, які спонукають його зайняти вакантну посаду.

2

Резюме

Пише претендент у довільній формі.

3

Автобіографія

Подається до конкурсної комісії лише в зазначених законодавством випадках

4

Згода на обробку персональних даних

В заяві зазначається вид інформації, на обробку якої дає згоду претендент. Крім того, він зобов’язується повідомити в найкоротші терміни про зміну персональних даних в разі, якщо така зміна відбулась

5

Паспорт громадянина України                                         

Надають копію документа

6

Документи, які підтверджують відповідність кандидата посаді, на яку він претендує

Документ про освіту, документ про набуття претендентом наукового ступеня, кваліфікаційної категорії, копію трудової книжки

7

Конкурсна пропозиція

Обсяг документа не повинен перевищувати 15 сторінок друкованого тексту. Вона може містити проект плану розвитку медзакладу, пропозиції стосовно залучення інвестицій. Претендент має надати конкурсну пропозицію в електронному вигляді та на паперових носіях

8

Довідки

Довідка МВС про відсутність судимості

Медичну довідку про стан здоров’я претендента та висновок спеціалістів наркологічного та психіатричного закладів

9

Документ, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів

Заява за встановленою формою

10

Документ, що підтверджує дотримання претендентом вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Встановлений зразок документа підписує претендент власноруч

11

Підтвердження подання декларації за минулий рік.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»

Претендент може надати й інші документи, крім перерахованих вище (характеристики, рекомендації). Отримані папери секретар реєструє як вхідну документацію органу управління. Зміст документів залишається таємницею до моменту їх розгляду на засіданні конкурсної комісії.

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Телемедицина в Україні: як зміниться надання медичних послуг віддалено?"

Порядок проведення конкурсу

Після проведення усіх процедур, пов’язаних з прийомом документів та перевіркою отриманої інформації, призначають дату засідання конкурсної комісії. Весь період з цього моменту до моменту оголошення результатів вважається часом проведення конкурсу на посаду керівника медзакладу. Цей період не повинен тривати довше 30 календарних днів.

Під час засідань конкурсної комісії проводиться відеофіксація моментів, коли претенденти на посаду озвучують конкурсні пропозиції. Цей відеозапис викладають на офіційному веб-сайті органу управління до дня, наступного за днем засідання комісії. Зберігається такий запис на веб-сайті не менше одного року.

Кожного учасника конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я члени комісії уважно вислуховують та звертають увагу на наступне:

 • наскільки зрозуміло претендент здатен висловлювати свої думки;
 • наскільки чітко та зрозуміло претендент здатен формулювати фрази;
 • ступінь його тактовності;
 • комунікативні риси претендента;
 • здатність брати на себе відповідальність;
 • здатність творчо підходити до роботи;
 • уміння швидко вивчати проблему та якісно вирішувати її;
 • емоційну врівноваженість.

На засіданнях комісії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації. Проте вони не повинні втручатись в роботу самої комісії та чинити такій діяльності якісь перешкоди.

Конкурс на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Пацієнт з виробничою травмою: як подати екстрене повідомлення?"

Оприлюднення результатів конкурсу

Після проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, його результат оприлюднюють на офіційному веб-сайті органу управління. Проте конкурсна комісія може не затвердити жодного з кандидатів, які подали документи на її розгляд. В цьому випадку вона надсилає до органу управління обґрунтоване прохання про призначення повторного конкурсу.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики