Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

Читайте про порядоку укладання контракту з керівником медичного закладу, скачайте типову форму цього документу, який затвердив Кабінет Міністрів, дізнайтеся, які пункти контракту передбачені для підтримки управлінця.

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я укладається між органом, якому підпорядкований медзаклад, або облрадою, райрадою, міським, сільським, селищним головою – з одного боку, та особою, яку призначають на посаду керівника медзакладу – з другого. Саме на підставі цього контракту видають наказ про зарахування особи до штату медзакладу як управлінця. Після цього керівник починає   свою трудову діяльність з дати, яка визначена угоді.

Порядок укладання контракту з керівником медичного закладу визначений Постановою КМ "Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я" від 16 жовтня 2014 р. № 642.  

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Спостережна рада закладу охорони здоров’я: організація роботи

Укладання контракту з керівником медзакладу

Контракт укладають в письмовому вигляді, а кожній зі сторін видається по примірнику, які мають однакову юридичну силу.

Контрактстажє чинним з моменту його підписання, якщо інше не передбачено його умовами. Дія контракту триває 3-5 років. Якщо після закінчення цього терміну у жодної зі сторін не виникло бажання розірвати трудові відносини, які фактично тривають, то дія контракту за законодавством продовжується.

Скачайте типову форму контракту з керівником медзакладу

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

Умови контракту

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я регламентує умови праці керівника, обов’язки, права, умови підвищення кваліфікації, відповідальність обох сторін договору. Окрім того, у контракті  вказують термін його дії та умови передчасного розірвання. Варіативною складовою контракту є гарантія пільг                                                                                                                          керівнику медзакладу, якщо контракт припиняє дію з незалежної від працівника причини. Організація-наймач повинен гарантувати соціально-побутові умови для повноцінного виконання професійних обов’язків. Сторона, що призначає за контрактом особу на посаду керівника медзакладу, зобов’язана тримати у таємниці умови контракту, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Укладання контракту дає керівнику право користуватися усіма правами та компенсаціями, передбаченими законодавством.

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’яЧитайте: "Правила поведінки та роль медичної сестри хірургічного відділення" 

Розірвання контракту 

Розірвання контракту та подальше звільнення особи від  посадових обов’язків може відбуватися за умовами, передбаченими контрактом, або за законодавством з урахуванням передбачених ним гарантій. Якщо передчасне розірвання контракту здійснюється на умовах, обговорених у контракті, але не передбачених нормативно-правовою базою, то звільняють особу за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ.

Спірні питання між учасниками трудових відносин, що підписали контракт  з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, вирішуються у передбаченому нормативно-правовою базою порядку. зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді