Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії — як функціонує?

Покращення медичної допомоги пацієнтам, у яких діагностована гостра серцева патологія — завдання відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії. Мета якого — підвищення якості діагностики та лікування хворих з гострими коронарними синдромами.

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії (надалі - відділення) функціонує як структурний підрозділ при медичних закладах державної та комунальної форм власності. Затверджує основні аспекти діяльності відділення наказ МОЗ «Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України» № 975 від 29.08.2017. У Відділенні отримують висококваліфіковану допомогу пацієнти з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Медичний персонал, який працює в катетеризаційній лабораторії відділення та піддається впливу іонізуючого випромінювання, відповідно до державних санітарних норм за умовами праці належить до категорії «А».

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії — як функціонує?Читайте: "Вимоги до бактеріологічних лабораторій медичного закладу" 

Завдання відділення інтервенційної кардіології

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії створене для надання висококваліфікованої інтервенційної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та пацієнтам хронічними формами ІХС.

№ п/п

Завдання

Функції

1

Діагностично-лікувальна робота

Виконання первинних коронарних втручань відповідно до затверджених стандартів лікування.

Проведення планового інтервенційного лікування хворих з хронічними формами ІХС.

Проведення діагностичних досліджень хворим на ГКС, хронічні форми серцевої патології, резистентні форми артеріальної гіпертензії.

Надання консультацій.

2

Наукова робота

Організація семінарів, конференцій, нарад з висвітлення питань кардіології.

Вивчення передового світового досвіду надання кардіологічної допомоги та впровадження його в практику відділення.

Запис проведених медичних втручань на електронні носії, аналіз їх виконання та виправлення можливих помилок.

3

Організаційно-методична робота

Координація роботи різних підрозділів, залучених в процесі надання допомоги хворим з гострою кардіологічною патологією.

Звіти про проведену роботу.

Ведення затвердженої нормативними документами медичної документації.

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, іншими медичними закладами кардіологічного та кардіохірургічного спрямування.

Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії — як функціонує?Читайте: "Лечебное питание: организация в ЛПУ"

Структура відділення інтервенційної кардіології

  Структурні підрозділи відділення:

  • приміщення для катетеризаційної лабораторії, оснащеної діагностичним та лікувальним обладнанням;
  • приміщення, в якому розташовують додаткове обладнання;
  • приміщення, в якому зберігають стерильне обладнання;
  • палата інтенсивної терапії з можливістю спостереження за пацієнтом в перші години після проведення інтервенційних процедур;
  • загальні лікувальні палати з ліжками для хворих, яких готують до перкутанних втручань та після них;
  • службові приміщення (ординаторська, кабінет завідувача відділення, старшої медичної сестри та медичного персоналу);
  • кабінет для ведення амбулаторного прийому пацієнтів.

Штатний розпис та графік роботи укладається  так, щоб відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії функціонувало цілодобово. Крім того, безперебійне функціонування відділення можливе лише за умови наявності необхідної кількості медичних виробів та лікарських препаратів. Задля цього складають табель оснащення відділення, в якому передбачають, крім іншого, й достатню кількість комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, автотранспорту.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді