Як подавати правоохоронним органам інформацію про пацієнта?

Медперсонал зобов'язаний подавати інформацію про пацієнта на запит правоохоронних та судових органів. Та як правильно це робити, щоб не завдати шкоди стану пацієнта? Як взаємодіяти з правоохоронцями та які документи для цього потрібні? Читайте в статті!

Заклад охорони здоров’я може розголосити лікарську таємницю лише на підставі письмової згоди самого пацієнта або на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду. При цьому таку ухвалу спрямовують до лікувального закладу, що має надати інформацію про пацієнта. У процесуальному документі суду має бути чітко зазначено, яким правом наділяють представника правоохоронних органів: отримання оригіналів документів, що містять охоронювану законом лікарську таємницю, чи лише можливість ознайомитися з ними та зробити з них записи або завірені копії. Вказані документи слідчого судді, суду мають бути посвідчені печаткою суду та містити обов’язкові реквізити — єдиний унікальний номер справи та номер провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать також відомості, які можуть становити лікарську таємницю (ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України; КПКУ). Окремий порядок забезпечення тимчасового доступу до речей і документів встановлено КПКУ.

Зверніть увагу, що зміст наданої інформації має охоплювати лише ту, яку вимагає суд, та не може виходити за її межі.

Не направляйте оригінали медичної документації поштовим відправленням. Поштою можна надсилати лише засвідчені у встановленому порядку витяги чи копії з медичних документів разом із супровідним листом медичного закладу про перелік та кількість наданих документів, інформацію, що вони містять.

Як подавати правоохоронним органам інформацію про пацієнта?Читайте: "Аттестация медесестер: виды и особенности проверки"

Якщо за клопотанням правоохоронного органу слідчий суддя чи суд зобов’язують заклад охорони здоров’я надати саме оригінали медичної документації, що містять конфіденційну інформацію про стан здоров’я, результати медичних обстежень, методи лікування пацієнта тощо, її можна передати лише уповноваженій особі такого правоохоронного органу, чітко визначеній (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) в ухвалі слідчого судді, суду та у(на) строки, встановлені процесуальним документом. Про це слідчий суддя, суд, що вимагає надати оригінали таких документів, повідомляє лікувальний заклад офіційним листом та ухвалою. Сам факт передачі документації оформлюють актом прийому-передачі, один примірник якого залишають у лікувальному закладі.

Правоохоронні та судові органи визначають:

  • строк, протягом якого заклад охорони здоров’я має надати медичну документацію (залежно від строків процесуальних дій);
  • особу, уповноважену від правоохоронного або судового органу отримати документацію.

Строк, протягом якого потрібно повернути оригінали документації, що містить конфіденційну інформацію про пацієнта, законодавством чітко не визначено. Тому його мають визначати виключно судові органи.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді