Зарплата медичного директора і керівника КНП

5386
Автор
експерт із кадрових питань

Запитання

Чи може медичний директор мати більшу зарплату, ніж у керівника КНП?

Відповідь

Медичний директор ЦПМСД за сумісництвом працює сімейним лікарем на 0,5 ставки. Чи можна нараховувати йому за один місяць дві премії: за роботу меддиректором і за декларації з пацієнтами? Чи можна якось інакше оформити роботу, щоб зберігався лікарський стаж і категорія? Чи допустимо, щоб медичний директор за свою роботу на 1,5 ставки отримував більшу зарплату ніж директор, який не має медичної освіти і не може «підпрацьовувати» лікарем? Детальну відповідь на це запитання дає заступниця генерального директора з кадрових питань КНП «Київський обласний кардіологічний диспансер» Галина Бєлікова.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці через укладення трудового договору на одному або одночасно кількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 102-1 КЗпП). У разі роботи за сумісництвом із працівником укладають окремий трудовий договір, не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи.

✅✅✅ Посадовий оклад медичного працівника: як формується

Тобто, незалежно від того, який розмір заробітної плати, включно з надбавками, доплатами, преміями, працівник одержує за основним місцем роботи, за роботу на умовах сумісництва йому встановлюють оплату відповідну посаді, яку він обіймає, знову ж таки, включно з надбавками та доплатами. Сумісника можна і преміювати, якщо іншого не передбачають чинні в закладі колективний договір і положення про преміювання.

Отже, якщо колективний договір та положення про преміювання закладу не встановлюють обмеження щодо преміювання сумісників, медичний директор має право отримати премію за обома посадами.

Лікарів атестують на підставі Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 22.02.2019 № 446 (далі — Порядок № 446). Для присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії за певною спеціальністю лікар повинен мати стаж роботи за цією спеціальністю.

Який стаж роботи зараховують для атестації, визначає пункт 9 розділу ІІІ Порядку № 446. Зокрема, до стажу роботи для атестації за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» зараховують періоди роботи на посадах лікаря-педіатра, лікаря-терапевта, лікаря із суднової медицини, лікаря з медицини невідкладних станів за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років (абз. 11 п. 9 розд. ІІІ Порядку № 446).

Відтак для присвоєння/підтвердження певної кваліфікаційної категорії медичний директор повинен «підпрацьовувати» за своєю лікарською спеціальністю.

Чи ознайомлювати працівників із наказами про зміну посадового окладу

Заробітна плата директора комунального закладу хорони здоров’я обмежена двома постановами КМУ:

Укладений на підставі цих документів контракт із керівником визначає конкретний розмір його посадового окладу, умови встановлення доплат, надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги.

Посадовий оклад працівників закладу, включно з медичним директором, а також обов’язкові доплати та надбавки і виплати премій, встановлюють на умовах колективного договору та положення про преміюванняІнших обмежень для визначення зарплати медичного директора не існує.

Нагадаємо, що постановою від 22.11.2022 № 1306 і розпорядженням № 1047-р КМУ скасував нормативні документи, які врегульовували роботу за сумісництвом. А саме:

  • постанову КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245
  • наказ Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» від 28.06.1993 № 43

Зокрема, більше не діють обмеження щодо роботи за сумісництвом керівників підприємств. Тобто, якщо це не суперечить умовам контракту, директор медичного КНП має право на роботу за сумісництвом за своєю спеціальністю.

За матеріалом «Експертус Медзаклад»

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою