Відмова пацієнта від невідкладної медичної допомоги

1565

Запитання

Які дії медсестринського персоналу, якщо пацієнт відмовляється від будь-якого медичного втручання, хоча існує нагальна потреба надати йому першу допомогу?

Відповідь

Медичний працівник має поважати право пацієнта чи його представника (коли має справу з дитиною або недієздатним психічно хворим) погоджуватися на медичне втручання або відмовитися від нього. Моральний і професійний обов’язок медичного персоналу в міру своєї кваліфікованості — роз’яснити пацієнту наслідки відмови від медичного втручання.

Відмова пацієнта не має негативно впливати на ставлення до нього медичних працівників. Але наслідком відмови має бути відповідний письмовий документ від пацієнта згідно з частиною третьою статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я.

Якщо пацієнт свідомо відмовляється від медичного втручання (не ургентний випадок) та від підписання заяви-відмови від такого втручання, необхідно скласти акт відмови від медичного втручання.

Відмова пацієнта при ургентному випадку у вітчизняному законодавстві повністю не урегульована: з одного боку, частина друга статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я вказує на те, що згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на медичне втручання від самого пацієнта чи його законних представників, однак при цьому не розкрито поняття «об’єктивних причин». Тобто на першому місці для лікаря має бути повага до пацієнта щодо розпорядження власним життям та його права на заборону надавати медичну допомогу за будь-яких обставин.

З іншого боку, вітчизняним Кримінальним кодексом передбачено відповідальність за бездіяльність медичного працівника, якщо вона призвела до смерті пацієнта. Зауважимо, що ще 2013 року Європейський суд з прав людини у рішенні «Арская проти України» (заява № 45076/05) зауважив, що вітчизняне законодавство не дає змоги медперсоналу здійснити юридично правильний вибір (здійснювати чи не здійснювати медичне втручання) при ургентних випадках внаслідок недосконалості та «розмитості» законодавчих положень. Якщо лікарем прийнято рішення не вдаватись до медичних маніпуляцій внаслідок заперечень пацієнта, рекомендуємо закріпити таку відмову якомога більшою кількістю документів: заявою від самого пацієнта, від родичів, що його супроводжують, висновком консиліуму лікарів, в якому буде зафіксовано факт добровільної та усвідомленої відмови пацієнта.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Як організувати роботу сімейного лікаря

З’ясуємо, які вимоги нині висуває законодавство до роботи лікарів первинної ланки медичної допомоги. А ще підкажемо, як підписувати декларації з пацієнтами. Детальніше про роботу сімейного лікаря — у статті
12807

Як оформити відмову пацієнта від щеплення

Законодавство дозволяє громадянам відмовлятися від щеплень. Однак відмова від вакцинації має бути обдуманою та виваженою, а медичний персонал повинен володіти процедурою оформлення відповідних документів
73910

Права пацієнтів: види та відповідальність за недотримання

Дотримання прав і свобод людини та громадянина в сфері охорони здоров'я є одним з основних принципів охорони здоров'я в нашій країні. Які права пацієнтів згідно із законодавством України та хто відповідальний за захист прав пацієнтів?
7181