Скільки разів можна вносити зміни до наказу з основної діяльності в медзакладі?

1664
Теми:

Запитання

Скільки разів можна вносити зміни до наказу з основної діяльності, чи є ліміт, після якого наказ вважаємо нечинним? Як законодавство регулює це питання?

Відповідь

Нормативно-правові акти не обмежують кількість змін та доповнень до розпорядчих, нормативних чи нормативно-правових документів.

Законодавчі обмеження можуть стосуватися обсягу змін. Якщо обсяг перевищено, маємо викласти документ чи норму в новій редакції. Однак ці обмеження встановлюють органи виконавчої влади для себе — у власних правилах підготовки проектів актів (постанов і розпоряджень).

Наприклад:

Якщо зміни за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, доцільно викласти акт (окремі норми) в новій редакції.
Пункт 29 постанови КМУ «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» від 06.09.2005 № 870

У разі внесення до нормативно-правового акта (структурної одиниці) змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, акт (структурну одиницю) необхідно викласти в новій редакції.

 Скачайте форму згоди на медичне втручання

Пункт 2.28 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2005 № 34/5

Наведені норми поширюються лише на акти КМУ та документи, що підлягають державній реєстрації. Ви можете скористатися ними як зразком та відтворити в індивідуальній інструкції з діловодства.

Багаторазові зміни до документів ускладнюють кодифікаційну роботу, заважають підтримувати актуальний стан нормативної бази підприємства, перешкоджають інформаційно-довідковій роботі з документами.

Скільки разів можна вносити зміни до наказу з основної діяльності в медзакладі?Читайте: "Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладі"

Наслідок — застосування неактуальних документів, норми яких відтак зазнали суттєвих змін або втратили чинність.

Отже, якщо зміни значні, ліпше видайте новий документ. А в одному з його пунктів зазначте, що документ-попередник з цього питання втратив чинність. Вкажіть його назву, дату та реєстраційний індекс:

Наприклад:

Визнати таким, що втратив чинність, наказ головного лікаря Київської клінічної лікарні № 111 «Про затвердження інструкції з діловодства Київської клінічної лікарні № 111 від 04.01.2016 № 1.

Накази про внесення змін підшивайте до справи за хронологією. Не порушуйте хронологію, щоб розмістити поруч виправлений документ і наказ про внесення змін.

Не проставляйте на оригіналах документів відмітки про внесення змін і доповнень. Натомість зробіть запис про внесення змін у графі «Примітки» журналу чи картки реєстрації. У примітці зазначте дату й реєстраційний індекс наказу про внесення змін.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Форма № 086/о: медична довідка для вступу до закладів освіти

Довідку за формою № 086/о видає лікар первинної медичної допомоги після завершення повного обстеження і винесення лікарського висновку про стан здоров’я. Це медичний документ для подання до закладів освіти всіх рівнів
283044