Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладі

Перегляньте зразок локального наказу про дотримання санітарних норм згідно з вимогами МОЗ та застосуйте його в своїй роботі!

Державні санітарні норми та правила "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я" обовязкові до виконання у всіх медичних закладах, приватних, державних, комунальних. Тож щоб адаптувати їх до умов роботи вашого медзакладу, варто розробити локальний наказ щодо цього питання. 

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладіЧитайте: "Спілкування медсестер з важкохворими пацієнтами"

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладі

Читайте: "Локальний наказ про тестування медсестер: зразок"

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1»

НАКАЗ

01 вересня 2016 року                                                                                                                     № 54

Про забезпечення дотримання Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджених наказом МОЗ України від 11.08.2014 № 552 у Комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

На виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» з метою забезпечення належного дотримання Державних санітарних норм та правил працівниками у закладі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів (додається).

2. Забезпечити дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» від 11.08.2014 № 552 (далі — Наказ № 552; Правила) під час проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів у закладі.

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладіЧитайте: "Діловодство у медичному закладі: організовуємо роботу Служби"

3. Встановити, що у Комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» стерилізацію медичних виробів здійснюють централізовано у стерилізаційній кімнаті, а дезінфекцію та передстерилізаційне очищення — в окремо виділених приміщеннях, що відповідають вимогам асептики та антисептики* .

4. Заборонити здійснення стерилізації у кабінетах, де надають медичну допомогу, або в інших приміщеннях, де відсутні умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та санітарно-протиепідемічного режиму, необхідних для процесу стерилізації.

5. Призначити Васютіну В.В. відповідальною особою за додержання вимог дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів у закладі.

6. Відповідальній особі за додержання вимог дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів у закладі Васютіній В. В.:

1) у строк до 23.09.2016 провести навчання для всіх медичних працівників закладу з питань додержання вимог Наказу № 552 та оформити відповідний протокол проведених занять, за необхідності запросити кваліфікованих фахівців;

2) забезпечити відповідно до вимог Наказу № 552 періодичний виробничий контроль, зокрема із застосуванням лабораторно-інструментальних методів досліджень;

3) щокварталу інформувати головного лікаря про результати виробничого контролю за проведенням дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів на нараді;

4) у строк до 15.09.2016 розробити і надати для затвердження порядок очищення та санітарної обробки приміщень з урахуванням заходів для запобігання контамінації обладнання, медичних виробів, пакувальних та маркувальних матеріалів;

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладіЧитайте: "Як розроблювати локальні протоколи?"

5) у строк до 10.10.2016 скласти графік перевірки всіх технологічних процесів стерилізації, які використовують у закладі.

7. Забезпечити періодичну перевірку всіх технологічних процесів стерилізації, які використовують у закладі, але не рідше одного разу на рік, а також щоразу при внесенні істотних змін у роботу обладнання.

8. Забезпечити тестування та бактеріологічний контроль стерилізаторів після установки (ремонту), а також під час експлуатації не рідше одного разу на рік. Застосування біологічних індикаторів розглядати як один з основних методів контролю за стерилізацією.

9. Інспектору з кадрів Маленченко І. Ю. забезпечити контроль за своєчасним проходженням персоналом профілактичних медичних оглядів.

10. Завідувачам структурних підрозділів, старшим медичним сестрам:

1) забезпечити наявність Інструкції з організації дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів на робочих місцях проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів;

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладіЧитайте: "Локальні протоколи медичної сестри: накладання пов'язок на голову"

2) забезпечити наявність на робочих місцях інструкцій, регламентів щодо режимів проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації відповідно до особливостей та призначення медичних виробів, обраного методу дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації тощо;

3) забезпечити персонал інструкціями та іншими інформаційно-методичними матеріалами щодо очищення обладнання і подальшого його використання при стерилізації медичних виробів;

4) забезпечити відповідно до вимог Наказу № 552 наявність спеціального маркування функціональних зон, виробничих об’єктів тощо у приміщеннях закладу, де здійснюють дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію медичних виробів;

5) забезпечити наявність на робочих місцях аптечок стандартної комплектації для надання першої медичної допомоги у разі виробничих аварій, пов’язаних з проведенням дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів;

6) забезпечити дотримання строків використання медичних виробів після стерилізації, умов комплектації та пакування медичних виробів для стерилізації;

7) не допускати сторонніх осіб до приміщень закладу під час проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів;

Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладіЧитайте: "Генеральне прибирання в стоматологічному кабінеті: повна інструкція"

8) забезпечити дотримання встановленого порядку очищення та санітарної обробки приміщень для запобігання контамінації обладнання, медичних виробів, пакувальних та маркувальних матеріалів;

9) контролювати своєчасність проходження інструктажу всіма нещодавно прийнятими працівниками та навчання персоналу, залученого до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації (включно з працівниками, які займаються прибиранням і технічним обслуговуванням), вимогам процесу стерилізації;

10) щодня проводити огляд персоналу для своєчасного виявлення гнійно-запальних захворювань шкіри рук та безсимптомного бактеріоносійства Staphylococcus aureus. У разі виявлення за результатами медичного обстеження працівників з явними ознаками інфекційного захворювання або відкритими ушкодженнями шкіри, а також за наявності безсимптомного бактеріоносійства інфекційних хвороб, таких працівників до роботи не допускати, а направляти на лікування;

11) у разі виявлення контамінації патогенними або умовно патогенними мікроорганізмами (за результатами лабораторного контролю поверхонь досліджених епідемічно значимих об’єктів у стерильній зоні після їх дезінфекції) припинити надання послуг і вжити негайних заходів щодо усунення недоліків і проведення повторного контролю;

12) про будь-які обставини, які можуть бути причиною мікробної контамінації медичних виробів або джерелом інфекції для інших працівників негайно повідомляти головну медичну сестру.

11. Контроль за виконанням наказу № 552 залишаю за собою.

Головний лікар
КУ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1»                     
Мiщенко                                         З. Ф. Міщенко

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді