Економічний збиток через втрату працездатності

1986

Запитання

На основі яких показників розраховують економічний збиток через втрату працездатності?

Відповідь

Розрізняють прямий і непрямий економічний збиток.

Прямий економічний збиток — це прямі витрати на лікування, профілактику, санітарно­-епідеміологічне обслуговування, нау­кові розробки, підготовку медичних кадрів, виплату допомоги через тимчасову непрацездатність.

Непрямий економічний збиток — це економічні витрати, пов’язані зі зниженням продуктивності праці, недовиробництва продукції і, як наслідок, зниження національного доходу на рівні народного господарства.

Найвідчутнішим економічним збитком є збиток внаслідок тимчасової або стійкої непрацездатності серед працездатного населення. Працівник, що втратив дієздатність, не бере участь у виробництві суспільного продукту, а держава витрачає на нього свої ресурси у формі допомоги, пенсій, медичного обслуговування, соціальних пільг, навчання інвалідів для перекваліфікації. Якщо інвалід зберігає часткову працездатність і продовжує працювати за фахом або на роботі, оплачуваній не нижче поперед­ньої, то збитки будуть меншими, оскільки вони не містять витрати, пов’язані з недовиробництвом продукції.

Економічний збиток через втрату працездатностіЧитайте: "Розрахунок квоти інвалідів у медичному закладі: калькулятор"

Якщо рівень заробітної плати інваліда зменшується, то збитки будуть більшими настільки, наскільки заробітна плата менша за попередню. Інвалідність завдає шкоди як суспільству в цілому, так і сім’ї. Ці збитки проявляються протягом кількох років після встановлення статусу інвалідності до відновлення працездатності, досягнення пенсійного віку або смерті. Чинником значного економічного збитку також є смерть у працездатному віці.

До економічного збитку, зумовленого інвалідністю або смертю, відносять, як правило, той обсяг продукту, який мав бути вироблений за умови збереження працездатності або до настання пенсійного віку. Точніші розрахунки показують, що від цієї суми віднімають кошти, використані на проживання людини до її смерті.

Економічний збиток через втрату працездатностіЧитайте: "Колективний договір в лікарні: алгоритм розробки"

Через вікову різницю виходу на пенсію економічний збиток розраховується окремо для чоловіків і для жінок.

Показники ефективності мають відповідати таким вимогам: мати кількісне вираження, легко обчислюватися, мати доступну і надійну інформаційну базу.

Економічний збиток розраховують за такими показниками:

  • структура економічного збитку з розрахунку на одну особу для працюючого населення;
  • структура економічного збитку з розрахунку на одну особу для непрацюючого населення;
  • економічні втрати через інвалідність;
  • економічні втрати внаслідок передчасної смерті.

Отже, економічна ефективність — це співвідношення між економічною вигодою, отриманою в результаті впровадження лікувально­-профілактичних заходів, та витратами на такі заходи.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Як організувати роботу сімейного лікаря

З’ясуємо, які вимоги нині висуває законодавство до роботи лікарів первинної ланки медичної допомоги. А ще підкажемо, як підписувати декларації з пацієнтами. Детальніше про роботу сімейного лікаря — у статті
12430