30 березня набирають чинності нові вимоги до ліцензіатів медичної практики: порівняльна таблиця змін

Автор
головний редактор експертно-правової системи «Експертус Медзаклад»
Із 30 березня 2024 року зміняться деякі вимоги до ліцензування медичної практики. Врахуйте нові норми, щоб не порушити закону

КМУ постановою від 27.12.2023 № 1393 змінив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики. Нові норми наберуть чинності 30 березня 2024 року.  Поки ж діє постанова КМУ від 05.09.2023 № 1034.

Як заповнити і подати антикорупційну декларацію: шпаргалка

Зміни торкнуться документального підтвердження доступності приміщень ЗОЗ чи медичного кабінету, недопустимості впливу на діяльність ліцензіата резидентів країни-агресора, вимог до оформлення, зберігання ліцензійних документів, уточнення процедури переоформлення, зупинення та відновлення дії ліцензії. У зв’язку зі змінами КМУ перевиклав у нових редакціях форми документів, які ЗОЗ чи ФОП додає до заяви про отримання ліцензії, повідомлення про зміни тощо. Врахуйте нові норми, щоб не порушити закону. Для наочності наводимо зміни у порівняльній Таблиці.

Ліцензійні умови

у редакції постанови КМУ від 05.09.2023 № 1034

у редакції постанови КМУ від 27.12.2023 № 1393

Абзац 1 пункту 6

6. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

6. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2).

Абзац 4 пункту 6

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 3), подається у двох примірниках.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 3), подається у двох примірниках у разі подання документів у паперовій формі.

Пункт 7

7. У разі наявності підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом одного місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 4 та документи, визначені частиною сьомою статті 15 Закону.

7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, визначених частиною сьомою статті 15 Закону, фізична особа — підприємець, яка є спадкоємцем ліцензіата, зобов’язана протягом одного місяця з дати набуття такого права подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 4.

До заяви про переоформлення ліцензії додаються:

  • засвідчені спадкоємцем копії (фотокопії) документів, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
  • документ, визначений абзацом першим пункту 6 цих Ліцензійних умов, з метою встановлення відповідності спадкоємця вимогам цих Ліцензійних умов.

Пункт 7-1

7-1. Здобувач ліцензії, ліцензіат, спадкоємець не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Пункт 7-2

7-2. Документи, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом, спадкоємцем відповідно до Закону та цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом спадкоємцем або іншою уповноваженою на це особою.

У разі оформлення на паперовому носії документи складаються за допомогою друкувальних засобів (застосовується шрифт розміром 12 друкарських пунктів) або рукописним способом (друкованими буквами та цифрами), а сторінки відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня нумеруються.

Документи, що подаються в електронній формі, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

У разі підписання та/або подання документів уповноваженою особою здобувача ліцензії, ліцензіата, спадкоємця до заяв про отримання та переоформлення ліцензії додається оригінал документа або засвідчена копія, що підтверджує його повноваження.

Підпункти 3 і 27 пункту 13

13. Ліцензіат зобов’язаний:

3) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися до органу ліцензування;

27) забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання цих Ліцензійних умов;

 

Пункт 23

23. Про припинення (планове та/або позапланове) провадження медичної практики за будь-яким місцем її провадження ліцензіат у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження медичної практики ліцензіат у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до моменту відновлення діяльності.

23. У разі коли ліцензіат має намір:

  • зупинити повністю дію ліцензії, але не більше ніж на шість місяців з дня прийняття рішення про зупинення її дії, він подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», до органу ліцензування заяву про зупинення повністю дії ліцензії згідно з додатком 5;
  • відновити повністю дію ліцензії, він подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», до органу ліцензування заяву про відновлення повністю дії ліцензії згідно з додатком 6 та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення повністю їх дії, а в разі, коли дія ліцензії зупинена на підставі пункту 2 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», — інформацію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У разі зупинення повністю дії ліцензії до відновлення повністю її дії ліцензіат зобов’язаний зупинити повністю медичну практику.

Пункт 37

37. Ліцензіат за кожним місцем (адресою) провадження медичної практики повинен забезпечити створення необхідних умов для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм та правил, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення такого обстеження.

Раніше МОЗ уточнило процедури переоформлення, зупинення та відновлення ліцензії на медпрактику.

За матеріалами Експертус Медзаклад
та Управління закладом охорони здоров'я

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити ліцензію на медичну практику

З'ясуйте, як отримати ліцензію на медичну практику, у які строки орган ліцензування прийматиме рішення про надання ліцензії й чи законно провадити медичну діяльність без ліцензії під час воєнного стану
54792

Ліцензія на провадження медичної практики в стоматології: які документи підготувати

Щоб провадити медичну практику в стоматології, спочатку отримайте ліцензію. Які документи підготувати для отримання ліцензії на медичну практику в стоматології, розповідаємо в статті
4733

Як повідомляти про зміни до ліцензії на медичну практику: вимоги МОЗ

Якщо медзаклад змінив найменування або засновника, розширює діяльність, закупив нове обладнання, то має повідомити про це орган ліцензування. Як внести зміни до ліцензії на медичну практику? Як оформити повідомлення? Куди і в який строк його слід надіслати? З’ясуємо далі
18731

Расширение медицинской лицензии

У медучреждения есть лицензия на медицинскую практику по сестринскому делу. Для работы с наркотиками нужно ввести в штат должность фельдшера, у которого есть право на такую деятельность. Противоречит ли это лицензионным условиям? Существует ли необходимость в прохождении фельдшером курсов сестринского дела? Нужно ли осуществлять расширение медицинской лицензии? Читайте комментарий юриста.
1911

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді