Як зараховувати в інтернатуру у 2022 році: алгоритм МОЗ

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та змінами, що відбулися в галузі освіти, розподіл і зарахування випускників спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2022 році відбуватиметься в особливому порядку

Як зараховувати в інтернатуру у 2022 році

Із 2023 року відбудеться запуск системи електронного рейтингового розподілу в інтернатуру. МОЗ розповіло, як зараховуватимуть випускників в інтернатуру в 2022-му.

Чи потрібна ЗОЗ ліцензія на стажування інтернів

Випускники-бюджетники

Наразі розподіляють в інтернатуру випускників, які навчалися в закладах вищої освіти (ЗВО) за державним замовленням. Розподіл відбувається на основі рейтингу.

Студенти отримують пропозицію від закладу вищої освіти щодо спеціальності та місця проходження інтернатури. Студенти, які відмовляються від отриманої пропозиції, можуть самостійно обирати місце проходження інтернатури в закладах охорони здоров’я приватної/державної форми власності.

Департаменти охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій надають МОЗ перелік посад лікарів-інтернів на базах стажування відповідно до фіксованого обсягу місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі до 15 травня поточного року.

Далі МОЗ інформує заклади вищої освіти про фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області. А заклади вищої освіти формують рейтинг випускників на основі академічної успішності.

УВАГА! Персональну пропозицію випускнику формують на підставі кадрових потреб сфери охорони здоров’я. У тому числі спричинених бойовими діями та їх наслідками. А також з урахуванням переліку вакантних посад лікарів-інтернів у відповідних областях й академічної успішності. Якщо успішність студентів однакова, враховують їхній сімейний стан, наявність статусу особи з інвалідністю випускника та/або членів його сім’ї.

Комісія формує пропозиції випускникам не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання у закладі вищої освіти.

Якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі. У направленні зазначають спеціальність та місце проходження інтернатури.

Якщо випускник відмовився від пропозиції комісії та письмово повідомив про це заклад вищої освіти, він отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури. Далі він:

 • обирає місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі
 • звертається до керівника бази стажування
 • подає документи для зарахування на навчання у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури

✅✅✅ Чи проходитимуть інтерни підготовку на базах стажування в умовах воєнного стану

Випускники-контрактники

Випускники, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб, отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури.

Випускник, який навчався за кошти фізичних (юридичних) осіб, має три варіанти, куди звернутися, щоб вибрати місце для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі:

 • до регіональних департаментів (управлінь) охорони здоров’я
 • керівників ЗОЗ приватної форми власності, які МОЗ визначило базами стажування
 • керівників ЗОЗ державної форми власності

Далі випускник має подати документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до департаменту охорони здоров’я обласної або Київської міської військової адміністрації, у сфері управління якого перебуває база стажування — місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі.

✅✅✅ Як оформити трудові відносини з лікарем-інтерном

Документи для зарахування

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

 • регіонального департаменту охорони здоров’я
у разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів комунальної форми власності. Випускників зараховують на посади лікарів-інтернів
 • керівника заклади вищої освіти
У разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру за кошти фізичних (юридичних осіб)
 • керівника бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності, яку МОЗ визначило базою стажування

у разі влаштування випускника ЗВО на посаду лікаря-інтерна

У наказі про зарахування в інтернатуру вказують:

 • спеціальність інтернатури
 • заклад вищої (післядипломної) освіти, в якому проходитиме очна частина підготовки
 • базу стажування

Для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву та інші документи до закладу вищої освіти не пізніше 20 липня.

Випускник зобов’язаний з’явитися на базу стажування для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1 серпня та до закладу вищої (післядипломної) освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1 вересня.

Раніше МОЗ розповіло, які документи потрібні внутрішньо переміщеному медику, щоб працевлаштуватися в ЗОЗ.

За матеріалами сайту МОЗ

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
83227

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді