Міністр охорони здоров’я схвалює нову Концепцію розвитку медсестринства

Міністр охорони здоров’я України Олександр КВІТАШВІЛІ схвально оцінив нову Концепцію розвитку сестринської справи в Україні на особистій зустрічі з її розробником. ОЗНАЙОМИТИСЬ З КОНЦЕПЦІЄЮ можна у цій публікації

Міністр охорони здоров’я України Олександр КВІТАШВІЛІ схвально оцінив нову Концепцію розвитку сестринської справи в Україні на особистій зустрічі з її розробником.

Нагадаємо, розробниками документа є Тетяна ШУДРА, головний спеціаліст відділу медсестринства Департаменту охорони здоров’я м. Києва, заступник головного лікаря з медсестринства Київського міського клінічного ендокринологічного центру, і Людмила ПОРОХНЯК-ГАНОВСЬКА, голова Національної ради жінок України, радник з охорони здоров’я Міжнародної ради жінок.

У 2013 році зазначений проект було схвалено попереднім міністром охорони здоров’я.

Проект Плану дій щодо реформування сестринської справи в охороні здоров’я України

Очевидним в наш час стало те, що комплекс несприятливих демографічних, соціально-економічних, політичних чинників вкрай негативно впливає на стан здоров’я населення, погіршуються показники здоров’я нації. Підвищення попиту на медичні послуги відбувається при недостатньому фінансуванні медичної галузі. Це спонукає до пошуку шляхів менш затратної та економної медичної допомоги. У багатьох країнах велику частину медичних послуг надають медсестри. У порівняльній таблиці ми бачимо відсоток надання медичної допомоги медсестринським персоналом:

Тип закладу

Україна, %

Європа, %

Стаціонари

30

15

Поліклініки, центри первинної медико-санітарної допомоги

35

15

ФАПи

20

Школи

10

Садки

5

Хоспіси

0,5

35

Відділення сестринського догляду

0,1

35

 

Це є відповіддю на основні виклики сучасності до системи охорони здоров’я — старіння населення, епідемічне розповсюдження неінфекційних захворювань та їх накопичення. З огляду на зазначене та з урахуванням наших реалій на особливу увагу заслуговує досвід щодо розширення обсягів послуг з профілактики та стаціонарозамінних, у тому числі соціально-медичних, технологій обслуговування з використанням сестринської праці.

Однак у Програмі реформування охорони здоров’я України розвиток медсестринства, наближення його до світових стандартів досі не знайшов відображення.

В Україні порівняно з країнами ЄС та іншими країнами з розвиненими системами охорони здоров’я зберігаються значні диспропорції у співвідношенні кількості лікарів і медсестер та обсягів послуг, що ними надаються. Послуги, що можуть надаватися цією категорією медпрацівників на сьогодні є недооціненим ресурсом охорони здоров’я для задоволення потреб населення в доступній та економічно ефективній медичній допомозі.

Перешкоджають розкриттю потенціалу медсестринства в Україні декілька ключових проблем:

1. Відсутність статусу бакалавра, магістра, доктора філософії з сестринської справи, що спричиняє брак мотивації освіти. Порівняймо:

Науковий ступінь

Україна, %

Європа, %

Науковці

0,01

5

Магістри

0,05

15

Бакалаври

0,6

80

Молодші спеціалісти з медичною освітою

99,4

0

 

2. Відсутність організованої системи управління медсестринством (молодшими спеціалістами з медичною освітою) та впровадження сестринського процесу в закладах охорони здоров’я України.

3. Відсутня мотивація кар’єрного зростання. Низька заробітна плата, завантаженість рутинною роботою, другорядність порівняно з лікарями та соціальна незахищеність.

4. Молодші спеціалісти з медичною освітою підготовлені за новими навчальними програмами не можуть застосовувати свої знання і навички в практичній сфері охорони здоров’я, це стосується технології роботи за медсестринським процесом.

5. Оплата праці не залежить від обсягу та навантаження виконаної роботи. Відсутня доплата за втілення новітніх технологій у галузі медсестринства.

6. Надлишковість лікарських кадрів спричиняє перехід кваліфікованих сестринських кадрів з державних комунальних закладів до приватних та інших секторів економіки та за межі України, особливо бакалаврів.

Усе це спричиняє низький вклад медсестринства у здоров’я населення.

Мета проекту

Метою розвитку медсестринства в Україні є зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та якості життя шляхом збільшення ефективності системи медичного обслуговування та збільшення охоплення послугами з охорони здоров’я та медичного догляду.

Зазначена мета може бути досягнута шляхом залучення медичних сестер до розширення функції в охороні здоров’я, створення структур, де можуть надавати послуги молодші спеціалісти з медичною освітою: хоспісів, відділень сестринського догляду, стаціонарів удома.

В Україні в Програмі реформування охорони здоров’я досі не вказана програма використання середнього медичного персоналу, незважаючи на те, що ця ланка є найчисленнішою в медичній галузі.

Послуги, що надаються цією ланкою медпрацівників є цінним ресурсом охорони здоров’я для задоволення потреб населення в доступній та економічно ефективній медичній допомозі. В охороні здоров’я зберігається значний дисбаланс у співвідношенні між лікарями та медсестрами. Значний перехід кваліфікованих кадрів середнього медперсоналу з державних закладів зумовлений такими чинниками: мала заробітна плата, велика завантаженість, соціальна незахищеність тощо.

Цей проект (див. Додаток) ставить за мету визначення такої ролі медсестринства, яка була б орієнтована передусім на задоволення потреб суспільства, а не на сталість наявної системи охорони здоров’я. Це означає фундаментальну перебудову концепції традиційної ролі медсестринства в Україні. За допомогою цієї категорії медпрацівників, при використанні ними сучасних технологій, можливо забезпечити якісний догляд за хворими в стаціонарі, вести санітарно-просвітню та профілактичну роботу серед населення в таких важливих напрямах, як формування мотивації до здорового способу життя, культура статевого виховання, планування сім’ї, профілактика алкоголізму та наркоманії. Особливо ця допомога важлива в первинній ланці сімейної медицини, бо вона малозатратна та ефективна.

Зміст проекту

У галузі охорони здоров’я України працює більше 403 тисяч медичних сестер. Це величезний потенціал, який можна використати для виконання багатьох завдань, що впливають на стан здоров’я населення. Не можна говорити про якісну медичну допомогу без використання сучасних технологій. Всесвітня організація охорони здоров’я розглядає медсестринський персонал як реальний потенціал для задоволення проблем населення в наданні медичної допомоги.

Завдання проекту:

Створення умов для посилення ролі медсестринського персоналу в наданні медичної допомоги та медико-соціальної допомоги населенню.

До першочергових завдань входить:

 • сприяти створенню умов для розвитку медсестринської справи;
 • удосконалювати систему управління сестринської діяльності (вертикаль Міністерство охорони здоров’я України › регіон › район › місто › лікарня › поліклініка);
 • забезпечувати розвиток нових організаційних форм і новітніх технологій в сестринській справі;
 • удосконалювати нормативно-правову, організаційно-методичну та ма-теріально-технічну бази для реформування сестринської справи;
 • підвищувати ефективність використання кадрів середнього медичного персоналу;
 • забезпечувати якість сестринської допомоги;
 • підвищувати професіональний і соціальний статус сестринського персоналу;

План передбачає:

забезпечення ефективним управлінням сестринського персоналу;

підготовка медичної сестри нової формації — висококваліфікованого спеціаліста, що може приймати рішення в межах своєї компетенції самостійно, використовуючи свої знання та досвід.

Реалізація плану дає змогу:

 • підняти на належний рівень медсестринську допомогу як ефективну і малозатратну;
 • задовольнити попит населення на доступну медичну та медико-санітарну допомогу;
 • раціонально використовувати кадрові та фінансові ресурси;
 • зменшити фінансові затрати за рахунок використання новітніх технологій в первинній ланці медико-соціальної допомоги.

Основні напрями реалізації плану

По-перше, нормативно-правове забезпечення діяльності сестринського персоналу:

 • розроблення диференційованих нормативних навантажень на середній медперсонал;
 • рекомендації по оплаті праці залежно від складності та навантаження;
 • запровадження в практичну діяльність середнього медперсоналу новітніх технологій;
 • розроблення методичної літератури з впровадження новітніх технологій.

По-друге, удосконалення діяльності та організації середнього медперсоналу шляхом:

 • розроблення моделі діяльності спеціаліста сестринської справи відповідно до сучасних технологій в сестринській справі;
 • перегляду і затвердження в штатному розкладі лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я відповідного співвідношення лікарського та сестринського персоналу;
 • перегляду функціональних обов’язків лікарського і сестринського персоналу;
 • розроблення переліку посад відповідно до обсягу робіт та професійної підготовки медсестер-бакалаврів в установах Міністерства охорони здоров’я України;
 • розроблення програми з підготовки медичних сестер щодо пропагування здорового способу життя, профілактики соціально значимих захворювань.
 •  

По-третє, професійне навчання, кадрова політика в сестринській справі:

 • розроблення програми взаємодії медсестринських навчальних закладів і закладів охорони здоров’я;
 • розроблення програми навчання для середнього медперсоналу для втілення новітніх технологій в сестринській справі;
 • розроблення програм для роботи з сім’ями, в навчальних закладах, хоспісах з профілактик захворювань.

Механізм реалізації:

 • реалізація через планування мікропроцесів та заходів з певними строками виконання та відповідно до проведення заходів, що вказані в планах проекту;
 • управління покласти на сестринський відділ при Міністерстві охорони здоров’я України.

Проблеми:

1) відсутність статусу бакалавра, магістра, доктора філософії з сестринської справи, що спричиняє брак мотивації освіти;

2) відсутність організованої системи управління медсестринством (молодшими спеціалістами з медичною освітою) та впровадження сестринського процесу в закладах охорони здоров’я України;

3) відсутня мотивація кар’єрного зростання, низька заробітна плата, завантаженість рутинною роботою, другорядність порівняно з лікарями та соціальна незахищеність;

4) молодші спеціалісти з медичною освітою, підготовлені за новими навчальними програмами, не можуть застосовувати свої знання і навички в практичній сфері охорони здоров’я, це стосується технології роботи за медсестринським процесом;

5) оплата праці не залежить від обсягу та навантаження виконаної роботи; відсутня оплата за втілення новітніх технологій в галузі медсестринства;

6) надлишковість лікарських кадрів спричиняє вимивання кваліфікованих сестринських кадрів з державних комунальних закладів до приватних та інших секторів економіки та за межі України, особливо бакалаврів.

 

Цілі:

 • запровадити сестринський процес (5 етапів) у відділеннях лікарень, поліклінік та сімейних амбулаторіях;
 • забезпечити своєчасну якісну післядипломну підготовку молодших спеціалістів з медичною освітою залежно від потреб.

Очікувані результати наведено у Таблиці.

Очікувані результати втілення плану дій з розвитку медсестринства

Результати

коороткострокові

довгострокові

Створення в Міністерстві охорони здоров’я України відділу медсестринства

Створення в регіонах відділень сестринського догляду

Введення в штатний розпис спеціальності:

бакалавр (сестринська справа);

магістр (сестринська справа)

Розширення мережі хоспісів з переважним сестринським доглядом

Забезпечення всіх закладів освіти медсестринськими кадрами

Підготовка магістрів сестринської справи для викладання в коледжах та наукової роботи в університетах

Забезпечення кожного населеного пункту доступною первинною медико-санітарною допомогою

Розроблення положень про спеціалістів:

кандидат наук (сестринська справа);

доктор наук (сестринська справа) для Вищої атестаційної комісії України

Створення в регіонах експериментальних баз з відпрацювання новітніх технологій, розроблених відповідно до медсестринського процесу

Створення Ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій із спеціальності «Сестринська справа»

 

 

Додаток

Проект Плану дій щодо реформування сестринської

справи в охороні здоров’я України

1

2

3

4

Завдання

Шлях виконання завдань. Основні заходи

Індикатори виконання

Необхідні ресурси

1

2

3

4

Інформаційне управління сестринською діяльністю

Опрацювати наукову інформацію з аналізом нових форм і технологій праці молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу з різних джерел щодо практичної роботи медичних сестер

Щорічний звіт-аналіз для спеціальної наради Міністерства охорони здоров’я України

Наукові, науково-популярні, науково-практичні друковані та електронні видання

Формування позитивної суспільної думки про сестринську діяльність в системі охорони здоров’я України, інформування населення про важливість вкладу молодших спеціалістів з медичною освітою в процес поліпшення здоров’я та підвищення якості життя

1. Проводити конференції, круглі столи, презентації досягнень у роботі молодших спеціалістів з медичною освітою з населенням, роботу зі ЗМІ.

2. Скласти плани із зазначенням тематики для проведення практичних конференцій, семінарів, занять з обговореннями проблем (круглих столів)

Щорічні звіти головних спеціалістів сестринської справи всіх напрямів

Залучення членів Координаційної Ради з сестринської справи Міністерства охорони здоров’я України та головних медичних сестер відповідних закладів охорони здоров’я до всіх заходів Міністерства охорони здоров’я України

Створення інформаційних систем

1. Співпрацювати зі ЗМІ.

2. Обговорювати наукову літературу, інструктивну документацію з сестринської роботи

Інструктивна документація з сестринської справи

Видання наказів про обов’язкове запровадження інструктивної документації

Створення фонду періодичної літератури з сестринської справи, використання інформації, підтримка інновацій в практичній діяльності

1. Створити бібліотечки з сестринської справи на рівні закладів охорони здоров’я.

2. Вивчити інформацію з особистих джерел щодо кожного розділу роботи з молодшими спеціалістами з медичною освітою.

3. Організувати обмін досвідом роботи молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого персоналу в структурних підрозділах.

4. Використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід у сестринській справі з надання допомоги пацієнтам.

5. Відібрати та записати нерозв’язані проблеми в роботі молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого персоналу шляхом аналізу і оптимізації директивної документації для оперативного використання та шляхом аналізу діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших спеціалістів при наданні сестринської допомоги:

а) за звітами головних та старших медичних сестер;

б) за актами перевірки структурних підрозділів Санепідслужбою, епідвідділами, секторами Ради медичних сестер

Висвітлення проблем та досвіду в ЗМІ

Організація регіональних медсестринських конференцій з обміну досвідом

Практичне втілення інновацій в сестринській справі

1. Розробити положення про втілення інновацій у сестринській справі.

2. Визначити в регіонах і містах експериментальні бази з відпрацювання новітніх технологій, побудованих на медсестринському процесі.

3. Визначити кафедри сестринської справи, що будуть співпрацювати з закладами охорони здоров’я щодо втілення новітніх технологій.

4. Розробити інформаційні та навчальні програми щодо втілення медсестринського процесу на рівні:

головних спеціалістів із сестринської справи;

керівників закладів охорони здоров’я;

заступників головного лікаря з медсестринства;

головних медичних сестер;

старших медичних сестер.

5. Розширити форми обслуговування населення молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом, створивши:

сестринські відділення;

хоспіси;

напівстаціонарні форми допомоги.

6. Розробити документацію з медсестринського процесу:

положення про організацію роботи закладів охорони здоров’я з реалізації та втілення основних етапів медсестринського процесу;

графіки роботи;

документи щодо організації праці сестринського персоналу при технології медсестринського процесу;

листки медсестринського спостереження.

А також ввести в посадові інструкції медперсоналу технології медсестринського процесу

Щорічні звіти

Накази Міністерства охорони здоров’я України про втілення інновацій

Удосконалення організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

1. Сформувати вертикальну систему управління сестринськими службами:

медсестринський відділ Міністерства охорони здоров’я України;

медсестринські відділи в обласних управліннях охорони здоров’я;

медсестринські відділи департаментів охорони здоров’я;

головні медичні сестри закладів охорони здоров’я;

старші медичні сестри закладів охорони здоров’я.

Кадровий відбір

Накази Міністерства охорони здоров’я України про медсестринство

 

2. Ввести посади головних позаштатних (штатних) спеціалістів з сестринської справи:

рівень області;

рівень міста.

3. Забезпечити у закладах охорони здоров’я втілення нових технологій, що базуються на медсестринському процесі сестринської діяльності, як форму допомоги підвищення якості медичних послуг населенню.

4. Втілити стандарти надання сестринської допомоги населенню при догляді згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій» від 01.06.2013 № 460.

5. Спрямувати діяльність сестринського персоналу на профілактику захворювань, поліпшення здоров’я населення.

6. Провести організаційні заходи з вивчення навантаження старших медичних сестер і сестринського персоналу закладів охорони здоров’я

 

 

Удосконалення нормативно-правової і організаційно-методичної бази

1. Розробити нормативно-правові акти та методичні документи, що регламентують діяльність молодших спеціалістів з медичною освітою.

2. Розробити нормативні документи з організаційної структури сестринської діяльності.

3. Розробити методичні рекомендації з перегляду професійного навантаження на сестринський персонал в закладах охорони здоров’я і відповідно внести пропозиції щодо змін в штатному розкладі стосовно молодших спеціалістів з медичною освітою.

4. Розробити рекомендації оплати праці спеціалістів сестринської справи залежно від навантаження, обсягу роботи, праці на основі нових технологій в сестринській справі для підвищення мотивації праці молодших спеціалістів з медичною освітою

Нормативно-правові акти

Накази Міністерства охорони здоров’я України про впровадження нормативно-правової бази

Удосконалення кадрової політики

1. Ввести в розділ програми з реформування системи охорони здоров’я блок питань, що стосуються кадрової політики в сестринській справі.

2. Визначити потребу в молодших спеціалістах з медичною освітою у областях, містах, районах, селах.

Підбір кадрів та визначення обсягів їх діяльності

Накази Міністерства охорони здоров’я України з сестринських кадрів та обсягів їх діяльності

 

3. Визначити обсяг медичних послуг,
що надаються медсестрами-бакалаврами.

4. Визначити рівень надання медичної допомоги згідно з професійною компетенцією молодших спеціалістів
з медичною освітою залежно від освіти, атестаційної категорії.

5. Визначити рівень надання медичних послуг, що надається сільському населенню.

6. Визначити рівень надання первинної медико-санітарної допомоги, сімейної медицини.

7. Визначити рівень надання медичної допомоги щодо збереження репродуктивного здоров’я населення

 

 

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Ботулізм: симптоми, лікування та профілактика

Просвітницька робота серед пацієнтів має важливе значення для профілактики смертельно небезпечних хвороб. Медичні праціники мають знати симптоми ботулізму і ділитися інформацією пацієнтами
6213

Туга пов’язка для зупинення кровотечі: алгоритм накладання

Тиснуча пов'язка — дієвий засіб зупинки венозної кровотечі, також вона дає змогу зменшити втрати артеріальної крові. Збережіть алгоритм накладання пов'язки та викорисовуйте для допомоги пацієнтам
21987

Гемофілія: симптоми, класифікація, лікування

Клінічні прояви, класифікація, діагностика та лікування: до Всесвітнього дня гемофілії 17 квітня читайте та скачуйте протокол медичної допомоги при цьому захворюванні
4773

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді