Передплата професійних видань: знаходимо кошти до кінця року

Бюджетна установа передплатила професійне друковане видання ще на початку 2015 року. Тож для передплати цього видання на 2016 рік коштів за КЕКВ 2210 у кошторисі виявилося не достатньо. Утім, ця ситуація не безвихідна. Аби отримувати актуальну інформацію з перших днів нового року, установа має вчинити певні дії вже зараз. Як це зробити, розглянемо разом

Фахівці бюджетної установи мають бути обізнаними з усіма новаціями законодавства. Тому логічним є їхнє прагнення постійно підвищувати професійний рівень. А допомогти у цьому зможуть лише професійні періодичні видання.

Як установлено статтею 49 Бюджетного кодексу України, бюджетна установа після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання ухвалює рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Можливість для попередньої оплати при закупівлі за бюджетні кошти відповідно до належно оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів передбачена постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117 (далі — Постанова № 117). Пунктом 2 Постанови № 117 донедавна було встановлено, що бюджетні установи здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, у т. ч. і періодичних видань, які згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

Ситуація кардинально змінилася із 25.11.2015 після набрання чинності змінами до Постанови № 117, внесеними постановою КМУ від 18.11.2015 № 946. Тож наразі бюджетні установи мають повне право здійснювати передплату професійних друкованих видань в поточному році на наступний рік.

Звісно, що коштів, передбачених на передплату у 2015 році за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар», наприкінці року може виявитися не достатньо. Тож установа має проаналізувати здійснені протягом бюджетного року видатки і вчасно внести зміни до кошторису.

Розглянемо, за яких умов бюджетні установи можуть вносити зміни до бюджетних призначень, та знайдемо разом можливі джерела для передплати професійних друкованих видань на 2016 рік. 

Додаткові джерела для передплати 

У пошуку можливих джерел на передплату професійних друкованих видань пропонуємо головному бухгалтеру перевірити такі видатки.

1. Насамперед слід проаналізувати видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці». Адже буває так, що через зміну ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, приміром на заробітну плату працівників-інвалідів із 36,3% на 8,41%, за цим кодом може сформуватися економія. Це дасть змогу надалі звернутися з пропозицією про перерозподіл бюджетних призначень, а саме зменшення кошторисних призначень за КЕКВ 2120 та, відповідно, збільшення кошторисних призначень за КЕКВ 2210.

2. Проаналізувати варто також бюджетні асигнування з оплати комунальних послуг. Враховуючи пом’якшення клімату, установа може мати певну економію коштів з витрат на теплопостачання.

Не намагайтеся у грудні 2015 року оплатити комунальні послуги авансом (завуалювавши оплату за січень 2016 року, начебто додатково спожитими послугами у грудні 2015 року). Слід пам’ятати, що такі дії фінінспектори під час ревізії фінансово-господарської діяльності установи кваліфікують як порушення бюджетного законодавства.

Адже відповідно до частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України (БК) бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

А, як установлено абзацом другим пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2014 № 228 (далі — Порядок
№ 228), бюджетні установи мають право провадити діяльність виключно в ме­-
жах бюджетних асигнувань,
затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду.

Варто зазначити, що ревізори легко виявлять таке порушення під час зустрічної звірки, яку вони обов’яково проведуть у надавачів комунальних послуг.

Тож замість того, щоб припуститися правопорушення, ліпше перерозподілити бюджетні асигнування та спрямувати економію коштів на збільшення кошторисних призначень для передплати періодичних видань.

3. Попри обмежене на сьогодні фінансування бюджетних установ, у їх кошторисах все ж таки передбачаються кошти на відрядження. Та через певні обставини (скажімо, зростання вартості квитків на транспорт чи здорожчання вартості проживання в готелях тощо) установа не може використати навіть заплановані кошти. Тож може утворитися економія за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Її також можна спрямувати на передплату професійних друкованих видань.

Після того, як джерело коштів на передплату періодичних видань знайдено, бюджетна установа має:

  • звернутись до головного розпорядника бюджетних коштів з пропози­цією про перерозподіл кошторисних призначень;
  • потурбуватися про внесення змін до річного розпису бюджету і бюджетних асигнувань загального фонду;
  • запропонувати відповідній місцевій раді внести зміни до рішення про відповідний місцевий бюджет. 

Внесення змін до рішення місцевої ради 

Потреба у внесенні змін до рішення місцевої ради про бюджет може бути пов’язана як із зміною умов та показників міжбюджетних відносин, затверджених законом про Державний бюджет України та рішенням ради вищого рівня про бюджет, так і з факторами, що виникають у процесі виконання відповідного місцевого бюджету.

Як установлено частиною восьмою статті 78 БК, рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою АР Крим, відповідною місцевою радою у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених БК.

Відповідно до пункту 47 Порядку
№ 228 зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносять, зокрема, у разі:

  • виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;
  • передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого.

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться після внесення змін до розпису відповідного бюджету.

У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану спеціального фонду складають відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому самому порядку, що і кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.

Автор статті: Світлана ХУДИК,

начальник управління фінансового забезпечення та організаційно — 

контрольної роботи — головний бухгалтер Одеської ОДА

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119299

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді