Набрала чинності Інструкція з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові

Затверджена Інструкція визначає процедури щодо проведення кроводач і методів переробки крові, використання та забезпечення контролю якості компонентів крові.

З 17.01.2014 набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові» від 17.12.2013 № 1093.
Затверджена Інструкція з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові (далі — Інструкція) визначає процедури щодо проведення кроводач і методів переробки крові, використання та забезпечення контролю якості компонентів крові. Інструкція поширюється на всі компоненти крові, які виготовляються в установі служби крові.
Документом затверджена процедура виготовлення компонентів крові, зокрема заготівля донорської крові, виготовлення компонентів крові, вимоги до їх зберігання та транспортування.
Окремо подано процедуру використання крові та її компонентів. Зокрема зазначено заходи безпеки під час безпосереднього переливання крові та її компонентів, а також заходи що передують цій процедурі.

Під час переливання крові та її компонентів здійснюються наступні заходи безпеки:

  • перевірка особи хворого (повинна здійснюватися відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів» від 01.08.2005 № 385)
  • перевірка того, що відповідне обладнання для переливання крові та її компонентів використовується згідно з рекомендаціями виробника (проводиться медичним працівником перед тим, як приєднати контейнер з компонентом крові);
  • використання систем для переливання компонентів крові не більше шести годин;
  • порівняння інформації, отриманої від хворого, з даними, які подано в результаті лабораторної перевірки, на індивідуальну сумісність (якщо це необхідно);
  • порівняння групи крові хворого, вказаної в обліковій медичній документації, з групою крові, зазначеною на етикетці компонента крові;
  • перевірка відповідності ідентифікаційного номера дози крові або її компонентів на результаті лабораторного обстеження ідентифікаційному номеру на етикетці дози крові;
  • перевірка терміну придатності компонента;
  • реєстрація даних реципієнта;
  • лабораторні проби на сумісність крові реципієнта і донора;
  • зберігання контейнерів після переливання компонентів крові у холодильнику не більше 48 годин.

Також, документ містить окремий розділ щодо забезпечення якості компонентів крові. Зокрема, кожна установа служби крові повинна дотримуватись загальних вимог стосовно валідації обладнання, споруд та приміщень, процесів, автоматизованих систем та лабораторних тестів. Метою валідації є забезпечення відповідності отриманої крові та її компонентів вимогам законодавства України. Усі види робіт, які можуть вплинути на якість крові та її компонентів, повинні бути описані у стандартних операційних процедурах.

Про утилізацію залишків крові та інших біологічних матеріалів читайте у жовтневому (№ 10/2013) номері журналу «Довідник головної медичної сестри».

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Туга пов’язка для зупинення кровотечі: алгоритм накладання

Тиснуча пов'язка — дієвий засіб зупинки венозної кровотечі, також вона дає змогу зменшити втрати артеріальної крові. Збережіть алгоритм накладання пов'язки та викорисовуйте для допомоги пацієнтам
21825

Гемофілія: симптоми, класифікація, лікування

Клінічні прояви, класифікація, діагностика та лікування: до Всесвітнього дня гемофілії 17 квітня читайте та скачуйте протокол медичної допомоги при цьому захворюванні
4697

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді