Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства

Громадяни яких країн мають право на безкоштовну медичну допомогу в українських закладах охорони здоров’я, а яких — платну?

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) видало лист «Про застосування законодавства щодо прав іноземців та осіб без громадянства» від 20.01.2014 р. № 3.22-Д-1/1/1551.

Згідно пункту 1 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667, медична допомога, у тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше

Україна має міжнародні договори щодо безоплатного надання екстреної медичної допомоги громадянам: Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, Республіки Узбекистан, Республіки Болгарія, Угорщини, Чехії, Великобританії, Монголії. Іноземці можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я. Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю державними та комунальними закладами охорони здоров’я, визначається закладом охорони здоров’я, який її надав.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства здійснюється за кошти Державного бюджету України, а також може здійснюватися в порядку, встановленому законодавством України, за кошти міжнародних організацій, благодійних фондів та громадських організацій. На часі в умовах фінансової кризи, недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я України, невеликої кількості біженців Міністерство охорони здоров’я України запропонувало Державній міграційній службі України провести роботу щодо пошуку додаткових коштів від благодійних організацій.

Відповідно до статті 49 Конституції України у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.

Платні послуги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах передбачені та надаються відповідно до Переліку платних послуг, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138.

Благодійні внески можуть надаватись в закладах охорони здоров’я згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виконання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 № 1222  з видачею громадянам відповідних документів.

Благодійні внески від громадян можуть бути надані на виключно добровільних засадах. Рішення щодо надання внесків залежить тільки від громадян та не впливають на якість надання медичної допомоги.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119300

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді