Показники якості роботи старшої медичної сестри

Перегляньте та скачайте таблицю з показниками якості роботи медичних сестер. Вона допоможе скласти об'єктивну картину якості медсестринського обслуговування.

Контроль за якістю медсестринської допомоги та дотриманням стандартів здійснюють на рівні керівництва медичного закладу. Оцінювання проводять на основі єдиних критеріїв, адже це визначає об’єктивність аналізу та дозволяє зауважити основні помилки і за потреби організувати додаткове навчання.    

Показники якості роботи старшої медичної сестриЧитайте:

"Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість"

"Маніпуляційний кабінет: правильне зонування приміщення"

 

Перелік показників якості роботи

Вища оцінка

Квартал

За рік

1

2

3

4

Стан виконання планів роботи на день/місяць/квартал

Своєчасність виконання запланованої роботи

3

Повнота обсягу виконання запланованої роботи

3

Дотримання планів роботи підпорядкованим персоналом

3

Відвідування засідань Ради медичних сестер

3

Відвідування оперативних нарад

3

Виконання протоколів доручень по закладу

3

Організація навчання молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер

Дотримання планів проведення занять

3

Активність відвідування

3

Оформлення протоколів

3

Проведення заліків

4

Проведення тестування

4

Вжиття заходів при виявлених недоліках

курси на робочому місці;

написання рефератів на задані теми

4

Стан експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

Своєчасність проведення

4

Внесення в документацію інформації щодо виявлених дефектів

4

Проведення аналізу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

4

Повнота обсягу роботи, виконаної молодшими спеціалістами з медичною освітою, для експертизи якості

4

Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

Відсутність зауважень та порушень вимог директивних документів при перевірках територіальним органом Держсанепідслужби України та під час лінійного контролю з боку міського управління охорони здоров’я

4

Відсутність зауважень та порушень при перевірках епідслужбою закладу (дотримання санітарних днів)

4

Відсутність зауважень та порушень при перевірках режимною комісією

4

Своєчасність та повнота обстеження групи ризику

4

Теоретична і практична підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер при здійсненні догляду за пацієнтами

4

Виконання директивних документів на робочих місцях

4

Дотримання правил зберігання медикаментів (температурний режим, строк придатності, ведення облікової документації)

4

Ведення журналу реєстрації випадків контакту з біологічними матеріалами пацієнтів на робочому місці

4

Ведення документації по генеральному прибиранню та бактерицидному опроміненню приміщень у відідленнях

4

Дотримання технології приготування дезрозчину (інструкції на робочих місцях)

4

Забезпеченість директивними документами

4

Медикаментозне забезпечення

Якість ведення облікової документації

3

Своєчасність та достовірність обліку медикаментів, спирту, перев’язувального матеріалу, наркотичних засобів та прекурсорів

6

Дотримання правил зберігання медикаментів, спирту, перев’язувального матеріалу, наркотичних засобів та прекурсорів.

Дотримання правил обліку та зберігання медикаментів, придбаних за бюджетні кошти, наявність штампу.

Наявність термометрів у холодильниках, ведення документації.

Наявність гігрометрів (літнього та зимового періоду), ведення відповідного журналу

3

Укомплектованість шафи невідкладної допомоги

3

Наявність алгоритмів надання невідкладної допомоги

3

Своєчасність оформлення звітів та актів на списання

3

Наявність відміток про введення/видачу пацієнтам медикаментів у листках призначень, підписів медсестри, підписів пацієнта про отримання ліків

3

Відсутність зауважень з боку контролюючих органів

3

Стан виробничої дисципліни

Своєчасність оформлення документації (табелі, графіки, облік робочого часу)

3

Дотримання графіків відпусток

3

Своєчасніть проведення обходів у відділеннях

3

Виконання функціональних обов’язків згідно з посадовими інструкціями

3

Дотримання медичним персоналом алгоритмів дій при виконанні  маніпуляцій, процедур при догляді за пацієнтами

3

Дотримання вимог до зовнішнього вигляду (носіння санітарно-гігієнічного одягу, охайність тощо)

3

Соціологічне обстеження якості надання медичних послуг населенню

Щоквартальне проведення анкетування пацієнтів з питань якості надання медичної допомоги медсестринським персоналом

3

Проведення аналізу анкетування

3

Вжиття заходів за результатами анкетування

3

Відсутність скарг на роботу персоналу

3

Всього

164

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді